Transparent datakryptering med stöd för bring your own key (BYOK) för Azure SQL Database och Azure SQL Data Warehouse

Förhandsversion Den är nu tillgänglig som förhandsversion.

Uppdaterades: den 19 september 2017

Vi är glada över att presentera förhandsversionen av transparent datakryptering med stöd för bring your own key (BYOK) för Azure SQL Database och Azure SQL Data Warehouse. Nu kan du få kontroll över nycklarna som används för kryptering i vila med transparent datakryptering genom att lagra dessa huvudnycklar i Azure Key Vault.

Med det här utökade stödet kan din organisation förmoda högre kontroll över nyckelhantering. Använd en nyckel från Key Vault för kryptering i vila och kontrollera vem som har åtkomst till dina data, och när. 

Läs mer i det här blogginlägget.

Learn more about SQL Data Warehouse and SQL Database.
SQL Data Warehouse SQL Database

Relaterad feedback