Global peering för virtuella nätverk

Förhandsversion Den är nu tillgänglig som förhandsversion.

Uppdaterades: den 16 oktober 2017

Med global peering av virtuella nätverk kan du peerkoppla virtuella nätverk som tillhör olika Azure-regioner. Tidigare kunde du bara peerkoppla virtuella nätverk som tillhörde samma region. Med den här förhandsversionen kan du konfigurera en peeranslutning mellan olika regioner vilket gör en mängd olika scenarier möjliga. Några exempel är haveriberedskap, databasredundans och datareplikering via privata IP-adresser. Med global peering av virtuella nätverk får du låga svarstider och en direktanslutning mellan virtuella datorer som tillhör virtuella nätverk i olika regioner. Trafiken sköts helt privat. Internet är inte inblandat på något sätt, och trafiken går helt inom Microsofts stamnätverk. Dessutom tillämpas inte några bandbreddsbegränsningar, förutom de som avgörs av storleken på dina virtuella datorer. Besök vår webbsida om global peering om du vill komma igång.

 

 

Learn more about Virtual Network.
Virtual Network

Relaterad feedback