Hoppa över navigering

Läsa in filer från Azure Blob Storage till Azure SQL Database

Förhandsversion Den är nu tillgänglig som förhandsversion.

Uppdaterades: den 23 oktober 2017

Med Azure SQL Database kan du direkt läsa in filer som är lagrade i Azure Blob Storage med följande SQL-uttryck:

·        BULK INSERT T-SQL – kommando som läser in ett fil från ett Blob Storage-konto till en SQL Database-tabell

·        OPENROWSET-tabell – värdefunktion som parsar en fil som är lagrad i Blob Storage och returnerar filens innehåll som en uppsättning rader

Exempel på kod som läser in filers innehåll från ett Azure Blob Storage-konto finns i SQL Server GitHub-exempel.  Mer information finns på webbplatsen Loading files from Azure Blob storage into Azure SQL Database  (Läsa in filer från Azure Blob Storage till Azure SQL Database).

  • Blob Storage
  • SQL Database
  • Relaterad feedback