Hoppa över navigering

Resurssökresultat

1 - 10 of 235

Modernisera dina affärskritiska system och program med molnet

Främja innovationen i din organisation, se till att kunderna är nöjda och ligg före konkurrenterna genom att modernisera dina verksamhetskritiska arbetsbelastningar. Lär dig hur du börjar migrera dina viktigaste system och appar till molnet med beprövade rekommendationer och regelverk – direkt från Microsoft och Intel.

Ladda ned den här kostnadsfria e-boken om molnmigrering för att:

 • effektivisera verksamheten genom att leverera tillförlitliga, skalbara molnlösningar för din organisation
 • skapa och implementera en plan för säker övergång av viktiga och komplexa arbetsbelastningar till Azure.
 • ta en närmare titt på att flytta dina SAP-arbetsbelastningar till Azure för att öka flexibiliteten och effektiviteten
 • få dokumentation, riktlinjer och utvärderingsverktyg som förenklar din Azure-migrering.

New Technology: The Projected Total Economic Impact™ of Microsoft Azure VMware Solution

Se hur organisationer kan minska kostnaderna och reagera snabbare på kundernas behov genom att utöka sina VMware-arbetsbelastningar för företag till molnet med Azure VMware Solution. Läs New Technology: The Projected Total Economic Impact™ of Microsoft Azure VMware Solution, en beställd undersökning genomförd av Forrester Consulting och se hur verkliga kunder har kunnat:

 • Realisera en prognostiserad avkastning på investeringar på 125 % till 274 %.
 • Spara nästan 2 miljoner USD genom att undvika överetablering, uppdateringar och utgifter för avvecklad infrastruktur.
 • Förbättra haveriberedskap, företagsåterhämtning och prestanda för VMware-program. 
 • Påskynda molnmigreringar utan att anställa ny personal och utan påverkan på verksamhetskritiska arbetsbelastningar.

6 tips to integrate security into your DevOps practices

Beprövade DevOps-metoder illustrerar hur samarbete mellan utvecklar- och driftteam leder till snabbare programvaruleverans. Idag utgör säkerheten och efterlevnaden för kod, arbetsflöden och infrastruktur ett problem för digitala ledare. Nästa logiska steg: integrera ditt säkerhetsteam med det befintliga DevOps-teamet.

Ladda ned e-boken 6 tips to integrate security into your DevOps practices från Microsoft och Sogeti och lär dig hur du: 

 • Utvecklar en företagskultur med säkerheten i främsta rummet för att främja införande av DevSecOps
 • Skyddar kod, arbetsflöden, infrastruktur och programleveranskedjan proaktivt mot sårbarheter 
 • Ger dina team delade verktyg och metodtips för synlighet och spårbarhet från slutpunkt till slutpunkt
 • Utnyttjar förbättrade insikter och principautomatisering för att uppnå kontinuerlig efterlevnad

E-boken Cloud Migration and Modernization with Microsoft Azure

Få insyn i migrering och modernisering, från planering av migreringen till finjustering av din strategi. Läs e-boken Cloud Migration and Modernization with Microsoft Azure och få en översikt över migreringsprocessen och lär dig hur du identifierar den bästa moderniseringsstrategin för din organisation. 

Läs e-boken och: 

 • Lär dig hur du kan förbättra återhämtningsförmågan, hybridarbetet och säkerheten genom migrering och modernisering. 
 • Upptäck utvärderingar av migreringsberedskap och planeringsresurser. 
 • Lär dig hur du kommer igång med modernisering med Azure. 
 • Få insikter från branschledande Azure-kunder om hur du kan optimera dina nuvarande och framtida molninvesteringar när det gäller kostnader, prestanda och innovation. 

Over 100 Data and Analytics Predictions through 2025

Få tips om hur du kan stärka din strategiska planering och förbättra data- och analysleveransen under de kommande åren. Läs Over 100 Data and Analytics Predictions through 2025, en ledande rapport inom IT-branschen som visar prognoser för hur affärsdata och analyser kommer att ändras under de kommande åren – och få insikter som hjälper din organisation att ligga steget före konkurrenterna.

Hämta den här rapporten från Gartner och:

 • Se över 100 specifika förutsägelser om det framtida tillståndet för affärsdata och analyser i olika branscher.
 • Se hur effekterna av COVID-19 har påskyndat behovet av en datadriven strategi och hur dessa effekter kommer att fortsätta att påverka den digitala omvandlingen.
 • Se vilken roll data- och analysansvariga på din organisation kommer att spela när det gäller att ta fram nya data- och analysstrategier och nya visioner för att lösa affärsproblem.

Gartner, Over 100 Data and Analytics Predictions Through 2025, 18 mars 2021, Alan D. Duncan

GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstmärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används häri med tillåtelse. Med ensamrätt.

Fem steg för att förenkla din datatorgs- och BI-lösning

Upptäck hur du mappar, hanterar och moderniserar organisationens datalösningar genom att migrera dina äldre arbetsbelastningar för datatorg och onlineanalysbearbetning (OLAP) till Azure Synapse Analytics. Ladda ned e-boken Fem steg för att förenkla din datatorgs- och BI-lösning för en stegvis guide om hur du kommer igång med ditt första Azure Synapse-projekt, inklusive hur du: 

 • använder serverlösa SQL-pooler för att analysera och utforska data direkt i datasjön
 • flyttar ditt lokala SQL-datatorg till Azure Synapse 
 • integrerar befintliga data genom att skapa och redigera pipelines 
 • optimerar dina arbetsbelastningar för informationslager för BI och rapportering 
 • kör drifts- och förutsägelseanalys med hjälp av molnbaserade maskininlärningstjänster. 

En snabbare flytt till molnet

Få ut skalning, prestanda och innovation från Azure för din aktuella VMware-teknik med Azure VMware Solution. Läs e-boken En snabbare flytt till molnet: En guide till Azure VMware Solution och lär dig hur du smidigt flyttar din VMware-egendom till Azure. 

Läs e-boken och:

 • Lär dig hur du kör din VMware-teknikstack i molnet som om den vore lokal.
 • Se hur du kan dra nytta av skalbarheten och säkerheten i Azure VMware Solution för att modernisera ditt datacenter och dina appar i en takt som är skräddarsydd efter dina behov.
 • Utforska Microsoft- och VMware-partnerskapet som ledde till skapandet av Azure VMware Solution.
 • Upptäck hur du använder dina befintliga VMware-kunskaper med innovationerna i Azure.

Skapa branschmedvetna analyslösningar med hjälp av Azure Synapse Analytics

Lär dig att skapa flexibla, insiktsorienterade analyslösningar som uppfyller de unika behoven i din bransch och organisation. Upptäck hur du kan förena dina data, flytta snabbt och använda nya affärsmodeller med Azure Synapse Analytics. 

Läs e-boken Skapa branschmedvetna analyslösningar med hjälp av Azure Synapse Analytics om du vill 

 • lära dig hur du påskyndar utvecklingen av analyslösningar med färdiga branschspecifika databasmallar i Azure Synapse
 • planera för en lyckad utbyggnad av din lösningsarkitektur
 • få stegvisa anvisningar om hur du implementerar Azure Synapse.

2021 Gartner® Magic Quadrant för molninfrastruktur och plattformstjänster

Ladda ned den här rapporten för att se hur Microsoft Azures molninfrastruktur och plattformstjänster har hjälpt till att få Microsoft utsedd till Magic Quadrant-ledare.

Ladda ned den här rapporten om du vill veta mer om dessa styrkor: 

 • Allmänt tilltalande: Microsoft har de bredaste funktionsuppsättningarna som omfattar ett fullständigt intervall IT-behov för företag, från SaaS till PaaS och IaaS, jämfört med andra leverantörer på den här marknaden. Ur IaaS- och PaaS-perspektiv har Microsoft attraktiva funktioner för allt från utvecklarverktyg som Visual Studio och GitHub till offentliga molntjänster.
 • Företagsrelationer: Företag väljer ofta Azure på grund av det förtroende som Microsoft har skapat under många år. En sådan strategisk allians med Microsoft ger Azure fördelar på nästan alla vertikala marknader.
 • Implementering av datatjänster: Microsoft Azures satsning på operativa databaser och stordatalösningar har varit mycket lyckad under det senaste året. Azures Cosmos DB och dess gemensamma erbjudande med Databricks står ut när det gäller kundimplementering. 

2021 Gartner® Magic Quadrant för molninfrastruktur och plattformstjänster, Raj Bala, Bob Gill, Dennis Smith, Kevin Ji, David Wright, 27 juli 2021

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänster som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningspublikationer består av Gartner-forskningsorganisationens åsikter och bör inte ses som absoluta fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.


Microsoft Azure IIoT i läkemedelsbranschen

  

Läkemedelsföretag möter många olika utmaningar: strikta föreskrifter, samarbete med en mängd företag för att säkerställa spårbarhetskedjan och ansvaret för att säkerställa kvalitetskontroll från den tidpunkt då läkemedlen tillverkas till den tidpunkt då de administreras till patienter.


Genom att tillhandahålla synlighet i realtid för data inom verksamheten kan industriella IoT-lösningar (IIoT) påskynda produktutvecklingen, upptäcka fel i värdekedjan tidigare och göra det möjligt för företag att påskynda sina produktionstidslinjer.


Det här faktabladet beskriver hur företagsledare inom läkemedelsbranschen kan använda Azure IIoT för att öka effektiviteten, minska kostnaderna och stödja nya affärsmodeller