Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Checklista för molnmigrering och modernisering

Publicerad: 2022-04-22

Uppnå dina affärsmål och uppfyll praktiska IT-behov med en framgångsrik flytt till molnet – och börja med ett heltäckande abonnemang och hjälp från Azure. Oavsett om du bara migrerar några arbetsbelastningar eller påbörjar ett större moderniseringsprojekt kan den här checklistan hjälpa dig att:

  • Förstå hur du skapar en strategi och involverar viktiga intressenter.
  • Få tillgång till utvärderingar, kostnadsberäknare och verktyg.
  • Identifiera arbetsbelastningar som behöver uppmärksammas före migreringen. 
  • Förstå fördelarna med att modernisera dina appar och din infrastruktur.
Åtgärdsplan för molnmigrering och modernisering