Hoppa över navigering

Modernisera program och data: Vyn från kunder som har genomgått resan med Microsoft Azure

Den här resursen är tillgänglig i Português, Nederlands, 日本語, Français, Español, English, Deutsch.

Publicerad: 2022-05-18

Företag har alternativ när det gäller att välja en metod för program- och datamodernisering. Utvecklingen med offentliga moln, hybridmoln och multimoln samt en mängd tillgängliga verktyg, tjänster och plattformar ger möjligheter samtidigt som det ökar komplexiteten.

Läs detta white paper från IDC för att få insikter om lyckade strategier för app- och datamodernisering. Baserat på exklusiv kvantitativ och kvalitativ forskning, däribland undersökningsdata från 205 svarande bland Microsofts befintliga och potentiella kunder, innehåller faktabladet även berättelser från djupgående intervjuer med kunder som implementerat lyckade strategier för program- och datamodernisering i Azure.

Läs mer om:

  • Fördelar företag får genom att modernisera sina program och data, inklusive förbättringar av tiden till marknad och leverans av omfattande kundupplevelser.
  • De viktigaste övervägandena, utmaningarna och möjligheterna som företag ställs inför när det gäller att utveckla och implementera strategier för program- och datamodernisering.
  • Bästa praxis som utvecklats av fem Azure-kunder inom branscherna återförsäljning, finanstjänster och konsumentvaror.

Hej!

Berätta lite om dig själv genom att fylla i formuläret nedan.

Alla fält markerade med * måste fyllas i