Hoppa över navigering

Den totala ekonomiska effekten av Microsoft Azure IaaS – en beställd undersökning genomförd av Forrester Consulting

Den här resursen är tillgänglig i Deutsch, Español, Français, 日本語, Português, English.

Publicerad: 2019-10-03

Se de verkliga positiva ekonomiska effekterna och affärsfördelarna som företag fått genom att migrera den lokala infrastrukturen till Azure IaaS (infrastruktur som en tjänst). Den här Forrester Consulting-undersökningen som beställts av Microsoft ger en detaljerad analys av avkastningen på investeringen och andra resultat som verkliga kunder fått. 

Nio kunder intervjuades om hur de upplevde migreringen av deras lokala infrastruktur till Azure. Analysen visar på följande resultat för en sammansatt organisation med utgångspunkt i kundintervjuerna:
  • En avkastning på investeringen på 478 procent på tre år.
  • Kostnadsbesparingar på 10,3 miljoner USD för infrastruktur och lokal personal.
  • Ökad ordervolym online på mellan 83 och 167 procent.
  • Ökad genomsnittlig orderstorlek på mellan 20 och 27 procent.
  • Snabbare utvecklings- och testningsprocesser samt större flexibilitet vid migreringen tack vare Azures hybridfunktioner.