Hoppa till huvudinnehåll

Designverktyget för Azure Machine Learning

Skapa, testa och distribuera maskininlärningsmodeller visuellt

Visuell maskininlärning för att påskynda produktiviteten

Verktyget har ett dra och släpp-gränssnitt för att påskynda skapande och distributionen av modeller för hela datavetenskapsteamet, från nybörjare till experter.

Visuell maskininlärning för att påskynda produktiviteten

Anslut till valfri datakälla och förbered och förbearbeta data med en mängd olika inbyggda moduler

Skapa och träna modeller visuellt med de senaste algoritmerna för maskininlärning och djupinlärning

Använd dra och släpp-moduler för att verifiera och utvärdera modeller

Distribuera och publicera slutpunkter för slutsatsdragning i realtid eller i batch med några få klick

Anslut och förbered data på ett enkelt sätt

Dra och släpp en registrerad datauppsättning, anslut till olika datakällor såsom Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage, Azure SQL eller ladda upp data från en lokal fil. Förhandsgranska och visualisera dataprofilen med ett enda klick. Förbearbeta data med en omfattande uppsättning inbyggda moduler för datatransformering och funktionskonstruktion.

Skapa och träna appar utan att skriva kod

Skapa och träna maskininlärningsmodeller med avancerade algoritmer för maskininlärning och djupinlärning, inklusive algoritmer för visuellt innehåll, textanalys, rekommendationer och avvikelseidentifiering. Dra och släpp moduler för modeller utan kod eller anpassa med hjälp av Python- eller R-kod.

Verifiera och utvärdera modellprestanda

Kör pipelines för maskininlärning interaktivt. Korsverifiera modeller och datauppsättningar för noggrannhet. Få åtkomst till datavisualiseringar för att utvärdera modeller med några få klick. Utför snabb rotorsaksanalys med hjälp av grafer, förhandsgranskningsloggar och utdata för felsökning.

Distribuera modeller och publicera slutpunkter med några få klick

Distribuera modeller för slutsatsdragning i realtid och i batch, t.ex. REST-slutpunkter till din miljö med några få klick. Generera bedömningsfiler och distributionsavbildningen automatiskt. Modeller och andra tillgångar lagras i det centrala registret för spårning och dataursprung av maskininlärningsdrift (MLOps).

Resurser och dokumentation för designverktyget för Azure Machine Learning

Kom igång med designverktyget för Azure Machine Learning

Utveckla dina kunskaper i maskininlärning med Azure

Lär dig mer om maskininlärning på Azure och delta i praktiska självstudier i den här 30 dagar långa utbildningsresan. I slutet kommer du att vara förberedd att ta Azure Data Scientist Associate-certifieringen.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?