Databaser

Helt hanterade och intelligenta databastjänster

Oavsett var dina data befinner sig så kan du frigöra dess potential med Microsoft Azure. Väx snabbare och få mer tid över till innovation med en portfölj säkra och helt hanterade databastjänster i företagsklass, med stöd för databasmotorer med öppen källkod.

Databastjänsterna i Azure är helt hanterade så att du får mer tid över till att göra dina kunder nöjda och hitta nya möjligheter. Prestandan är i företagsklass, och den höga tillgängligheten gör att du kan skala ut snabbt och distribuera globalt utan att behöva oroa dig för kostsamma driftstopp. Utvecklarna kan dessutom dra nytta av branschledande innovationer som inbyggd säkerhet med automatiserad övervakning och hotidentifiering, automatiska justeringar som optimerar prestanda samt snabb och smidig distribution globalt. Dessutom skyddas din investering av ett finansiellt underbyggt serviceavtal.

Oavsett vad du skapar så hjälper vi dig att lansera det snabbare, distribuera det bredare och hantera det enklare.

Hitta den databasprodukt du behöver

Om du vill... Använd den här
En globalt distribuerad databas för flera modeller, med stöd för NoSQL-val, branschledande prestanda och serviceavtal Azure Cosmos DB
En helt hanterad relationsdatabas som är snabb att etablera, kan skalas efter hand och som har både inbyggd intelligens och säkerhet Azure SQL Database
En helt hanterad och skalbar MySQL-relationsdatabas med hög tillgänglighet och inbyggd säkerhet utan extra kostnad Azure Database for MySQL
En helt hanterad och skalbar PostgreSQL-relationsdatabas med hög tillgänglighet och inbyggd säkerhet utan extra kostnad Azure Database for PostgreSQL
Vara värd för SQL Server-företagsappar i molnet SQL Server på Virtual Machines
Ett helt hanterat och flexibelt informationslager med säkerhet på alla nivåer utan extra kostnad SQL Data Warehouse
Hjälp med att migrera dina databaser till molnet utan några kodändringar Azure Database Migration Service
Dataåtkomst med stora dataflöden och konsekvent låg fördröjning för snabba och skalbara program Azure Cache for Redis
En NoSQL-nyckelvärdelagring för snabb utveckling med massiva halvstrukturerade datauppsättningar Tabellagring
Snabb och mycket skalbar tjänst för datagranskning Azure Data Explorer
En helt hanterad och skalbar MariaDB-relationsdatabas med hög tillgänglighet och inbyggd säkerhet utan extra kostnad Azure-databas för MariaDB

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azure-databaser