Hoppa över navigering

Priser för Cognitive Services – Stavningskontrolls-API i Bing

Använd intelligenta API:er för att möjliggöra syn-, tal, språk- och kunskapsfunktioner

Stavfel är vanliga när det handlar om text som matas in av användare. Det kan röra sig om allt från att tummen slinter till att användaren blandar ihop ord. Lägg till avancerade molnbaserade stavningsalgoritmer och stavningskontrolls-API i Bing i appen, så kan dina användare känna sig trygga i förvissningen om att appen förstår och hanterar den text de matar in.

API för stavningskontroll i Bing v7 är tillgängligt som fristående tjänst

Prisinformation

Funktioner Enhet Pris
Upp till 100 transaktioner per sekund Transaktioner $5 per 10 000 transaktioner

Stavningskontroll i Bing v7 kan även fås som en del i olika Bing Search-prenumerationsavtal med större värde och mer flexibilitet. Klicka här om du vill ha mer information

Om du använde Bing Spell Check API v5 innan den 15 oktober 2017 kan du fortfarande använda tjänsten till de tidigare priserna fram till den 15 oktober 2018, eller tills ditt Enterprise-avtal upphör att gälla. Klicka här om du vill ha mer information

Det är även enkelt att migrera från Bing Search v5-API:er till Bing Search v7-API:er. Mer information finns på fliken Dokumentation längst upp på sidan.

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturerings- och prenumerationshantering ingår.
 • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

 • Känslo-API, ansikts-API, API för Language Understanding Intelligent Service, API för Bing-tal till text och Text till tal-API för Bing debiteras per 1 000 transaktionsanrop där API-anropen utförs aktivt. Fakturering beräknas utifrån mängden API-transaktionsanrop.

  Tjänsten för dikterings-API för Bing debiteras per timme analyserat tal. Faktureringen beräknas per minut.

  Rekommendations-API:t och API:t för textanalys kan köpas i enheter av standardnivåerna till ett fast pris. Varje enhet på en nivå inkluderar en viss mängd API-transaktioner. Om användaren förbrukar mer än den inkluderade mängden debiteras denne enligt pristabellen ovan. Överförbrukningen fördelas proportionellt och tjänsten debiteras per månad. De inkluderade mängderna på en nivå återställs varje månad.

 • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån.

 • En kommentar till ett dokument räknas som en transaktion. Batch-poängsättningsanrop tar även hänsyn till antalet dokument som ska poängsättas i transaktionen. Så om du till exempel skickar 1 000 dokument för sentimentanalys i ett enda API-anrop räknas det som 1 000 transaktioner. Om ett API har stöd för mer än en kommentarsåtgärd tas hänsyn även till det. Om ett API-anrop exempelvis utför både attitydanalys och extrahering av diskussionsämne i 1 000 dokument motsvarar det 2 000 transaktioner (2 kommentarer x 1 000 dokument).

 • Om användningen på standardnivån överskrider gränsen överförbrukas kontot. Överförbrukningen debiteras per månad och beräknas utifrån priset som specificeras för varje nivå.

 • Du kan när som helst uppgradera till en högre nivå. Debiteringstaxan och inkluderad mängd för den nya nivån träder i kraft omedelbart.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Kognitiva tjänster

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto