Hoppa över navigering

Priser för Cognitive Services – API för Bing Search

Använd intelligenta API:er för att möjliggöra syn-, tal, språk- och kunskapsfunktioner

Whether you're searching the web, a local set of data, or just asking users to enter an input into your app, the Bing Autosuggest API helps narrow the search quickly by allowing your users to see suggestions for popular search terms. It can correct perceived mistakes, and returns detailed contextual suggestions according to other searches people have found useful.

Bing Autosuggest API v7 is available as a standalone service and also through the Bing Search plans.

Prisinformation

Funktioner Enhet Pris
Upp till 100 transaktioner per sekund Transaktioner $3 per 10 000 transaktioner

Automatiska förslag i Bing API is also available as a part of Bing Search Plans that provide greater value and flexibility.


Erbjudande på nivån S1

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webbresultat, bilder, nyheter, videor, enheter och relaterade söksvar. Stavningskontroll ingår i frågesvaret.

I det här paketet ingår även ytterligare svar som tidszon, enhetskonvertering, översättning och beräkning i förekommande fall.

På den här nivån gäller även högre gränser för antalet transaktioner per sekund (TPS) och möjligheten att anropa API:erna Automatiska förslag * och Stavningskontroll *.

API:er som ingår Måttenhet Pris Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics Transaktioner per sekund (TPS)
Webbsökning i Bing
Bildsökning i Bing
Nyhetssökning i Bing
Videosökning i Bing
Entitetssökning i Bing
Automatiska förslag i Bing *
Stavningskontroll i Bing *
Per 1,000 transaktioner
* Per 25,000 transaktioner
$7 $1 250

Erbjudande på nivån S2

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webbresultat, och dessutom ingår stavningskontroll i frågesvaret.

På den här nivån kan du även anropa API:erna Automatiska förslag * och Stavningskontroll *.

API:er som ingår Måttenhet Pris Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics Transaktioner per sekund (TPS)
Webbsökning i Bing
Automatiska förslag i Bing *
Stavningskontroll i Bing *
Per 1,000 transaktioner
* Per 10,000 transaktioner
$3 $1 100

Om du använde Bing Search-API:erna innan den 15 oktober 2017 kan du fortfarande använda API:erna till de tidigare priserna fram till den 15 oktober 2018, eller tills ditt Enterprise-avtal upphör att gälla. Klicka här om du vill ha mer information.

Det är enkelt att migrera från Bing Search v5-API:er till Bing Search v7-API:er. Mer information finns i Azure-dokumentationen.

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturerings- och prenumerationshantering ingår.
 • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

API för Bing Search

 • I tabellen nedan ser du en lista med tillgängliga slutpunkter för respektive API. Svarstiden för samma slutpunkt i API för webbsökning i Bing kan variera beroende på vilken nivå du har köpt. Läs mer under nästa fråga.

  API:er som ingår Slutpunkter Tillgängligt på följande nivåer
  Webbsökning i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Bildsökning i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Nyhetssökning i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Videosökning i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Automatiska förslag i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Stavningskontroll i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
  Bings visuella sökning https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/visualsearch S9
 • Nej, API för webbsökning i Bing begränsas så att olika erbjudanden ska uppfyllas på respektive nivå. Nivån S3 är till exempel avsedd för kunder som bara vill använda webbsökningsresultat och bilder i sina program. Kunderna kan även välja att bara anropa en viss slutpunkt inom en nivå och räkna ihop transaktionerna mot det totala antalet transaktioner i paketet. En kund på nivån S3 kan till exempel bara anropa en slutpunkt för API för bildsökning och göra 400 transaktioner, och anropa en slutpunkt för API för webbsökning och göra 600 transaktioner. Det totala antalet transaktioner räknas då som 1 000.

 • Ja, båda API:erna kan lämna olika resultat även om du bara söker efter bilder. För en viss typ av fråga kan API för webbsökning i Bing till exempel returnera en kombination av webbresultat, videor och nyheter, men inga bilder. För samma fråga kan då API för bildsökning i Bing returnera bilder.

 • Nivåerna prissätts utifrån antalet transaktioner. På nivån S3 är till exempel priset per 1 000 transaktioner $4. Om 12 000 transaktioner har loggats i slutet av faktureringsperioden för API för webbsökning i Bing, och 1 000 transaktioner har loggats för API för bildsökning i Bing, så kommer du att faktureras för $52 enligt beräkningen $4*(13 000/1000).

 • API:erna för stavningskontroll och automatiska förslag i Bing faktureras i steg om 25 000 transaktioner på nivån S1. Övriga API:er faktureras i steg om 1 000 transaktioner på nivån S1.

  Tänk dig till exempel att du prenumererar på nivån S1 och i slutet av faktureringsperioden har loggat 15 000 transaktioner för API för webbsökning i Bing, 3 000 transaktioner för API för videosökning i Bing och 25 000 för API för automatiska förslag i Bing. I det här fallet skulle fakturan hamna på ungefär $133 enligt beräkningen $7*((15 000+3 000)/1 000) + $7*(25 000/25 000).

  Obs! Vid fakturering beaktas endast slutpunkten och inte det efterfrågade svaret. Om API för webbsökning i Bing exempelvis anropas om ett bildsvar räknas resultatet mot API för webbsökning i Bing, inte mot API för bildsökning i Bing.

 • Bing Statistik är ett tillägg som du kan köpa i Azure Portal tillsammans med någon av Bing-API:erna på S1- till S9-nivå. Det här tillägget debiteras med $1 per 1 enhet av prenumererad nivå. Om du till exempel prenumererar på S1-nivån med Bing Statistik-tillägget och gör 2 000 anrop till API för webbsökning i Bing och 25 000 anrop till Stavningskontroll i Bing debiteras du $24 för 3 enheter – 2 för API för webbsökning i Bing och 1 för Stavningskontroll i Bing – inklusive $1 extra utöver priset $7 för Bing S1-paketet.

 • Bing Statistik-tillägget är bara tillgängligt med Bing-API:er nivå S1 till S9. Det är inte tillgängligt för fristående API-produkter. Men Bing Statistik tillhandahåller mått för alla slutpunkter som ingår i de olika nivåerna. Det är inte heller tillgängligt för andra API:er på Cognitive Service utöver Bing-API:erna (S1- till S9-nivån).

Allmänt

 • Bing Search APIs are invoiced based on number of transactions (also known as API calls). These plans are pay-as-you-go and doesn’t incur additional cost for complex queries and more than 10 results (up to 50 results in most cases).

 • If you happen to exceed the mentioned number of transactions per second (TPS), your usage will be throttled to be within the mentioned limit. If your application needs to have higher TPS than the ones mentioned on this page, please reach out to the Azure support team.

 • For billing purposes, a transaction is a successful Bing API call request (though there are caveats for DoS attacks). For logging and reporting purposes such as for the Bing Statistics Add-in, it is any Bing API call irrespective of whether it is successful or not.

 • You can change the tier of service anytime. Please make sure you use appropriate keys in your API calls. If you are having enterprise agreement with Microsoft, please work with your account executive.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Cognitive Services

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad