Priser för Azure Blockchain Service

Skapa blockkedjeappar med förenklad distribution och hantering, inbyggd konsortiumhantering, datahantering och en öppen och utbyggbar design med Azure Blockchain – en helt hanterad lösning med flera huvudböcker.

Azure Blockchain är en fullständigt hanterad blockkedjetjänst i Azure. Den gör det möjligt för användare att utveckla och driva blockkedjenätverk och det blir enklare att utforma, hantera och styra nätverken. Eftersom kunderna inte behöver skapa, hantera eller utveckla det underliggande nätverket själva gör Azure Blockchain det möjligt för dem att fokusera på det som verkligen är viktigt för dem, dvs. affärslogik och utveckling av appar.

Prisinformation

Basic Standard
Miljö för utveckling och tester Kör produktionsarbetsbelastningar
Databearbetning 1 virtuell kärna 2 virtuella kärnor
Konsortiumstyrning Tillgänglig Tillgänglig
Pris för transaktionsnod (per timme) $-/timme $-/timme
Pris för valideringsnod (per timme) $-/timme $-/timme
Blockchain lagringspris GB per månad $-/månad $-/månad
Datahanterare för blockkedja $-/transaktion
Transaktioner som ingår – 50/dag
$-/transaktion
Transaktioner som ingår – 50/dag

Prisexempel

Exempel 1 (baserat på priser för förhandsversionen):

Vi tänker oss ett scenario där en kund vill distribuera tjänsten i en testmiljö med 2 medlemmar i Quorum. Kunden använder nivån Basic i det här scenariot. Vi antar också att varje nod använder 10 GB lagring. Kundens månadskostnad visas nedan

Kostnad:

Nodkostnad = 2 medlemmar * 2 noder per medlem * $0.00125 per nod per minut1 * 43 800 minuter per månad2 =
$219

Lagringskostnad = 2 medlemmar * 2 noder per medlem * 10 GB lagring per nod * $0.05 per GB lagring per månad =
$2

Totalkostnad: $219 + $2 =$221

1Priserna är baserade på distribution i regionen USA, östra

2Beräkningarna baseras på 730 timmar under en månad

Exempel 2 (baserat på priser för förhandsversionen):

Vi tänker oss ett scenario där en kund vill gå med i ett befintligt Azure Blockchain-konsortium som är distribuerat på nivån Standard i Quorum. Vi antar också att varje nod använder 250 GB lagring. Kundens månadskostnad visas nedan

Kostnad:

Nodkostnad = 1 medlemmar * 3 noder per medlem * $0.0053 per nod per minut * 43 800 minuter per månad =
$696.42

Lagringskostnad = 1 medlemmar * 3 noder per medlem * 250 GB lagring per nod * $0.05 per GB lagring per månad =
$37.5

Totalkostnad: $696.42 + $37.5 =$733.92

Exempel 3 (baserat på priser för förhandsversionen):

Vi tänker oss ett scenario där en kund vill distribuera tjänsten i en testmiljö med 2 medlemmar i Quorum. Kunden använder nivån Basic i det här scenariot. Vi förutsätter också att varje nod använder 10 GB lagring, och att varje medlem ansluter en blockchain data manager till en transaktionsnod. Vi förutsätter även att 1 050 transaktioner skickas till transaktionsregistret varje dag. Kundens månadskostnad visas nedan

Kostnad:

Nodkostnad = 2 medlemmar * 2 noder per medlem * $0.00125 per nod per minut1 * 43 800 minuter per månad2 =
$219

Lagringskostnad = 2 medlemmar * 2 noder per medlem * 10 GB lagring per nod * $0.05 per GB lagring per månad =
$2

Blockchain data manager-kostnad = 2 medlemmar * [1 Blockchain data manager-instans per medlem * (1 050–50) * 30] transaktioner i genomsnitt per månad * $0.0001 per transaktion = $6

Totalkostnad:Total kostnad: $219 + $2 + $6 = $227

Priserna är baserade på distribution i regionen USA, östra, och beräkningarna baseras på 730 timmar under en månad

Vanliga frågor och svar

  • För alla nivåer debiteras tjänsten med en förutsägbar, timvis avgift baserat på prisnivå, etablerade transaktions- och valideringsnoder samt etablerad lagring i GB/månad för din medlem. Transaktionsnoder, valideringsnoder och lagring i GB per månad står på separata fakturarader.

  • Prissättningen baseras på antalet transaktioner. Varje dag ingår 50 transaktioner utan extra kostnad. När det kostnadsfria kvoten på 50 transaktioner har förbrukats debiteras du per transaktion till regionalt pris (till exempel $0.0001/transaktionsförhandsversionspris för USA, östra). En transaktion är en skickad transaktion eller skickad rått transaktionsanrop till transaktionsregistret där du har konfigurerat din blockchain data manager för att avbilda och leverera.

  • En konsortiummedlem kan ha flera Blockchain Data Managers. Varje blockchain data manager kan anslutas till någon av medlemmarnas transaktionsnoder. Avgifter per transaktion är en totalsumma för alla transaktioner för alla blockchain data managers.

  • På nivån Basic för Azure Blockchain etableras 1 transaktionsnod och 1 valideringsnod. På nivån Standard för Azure Blockchain etableras 1 transaktionsnod och 2 valideringsnoder. Kunder kan lägga till ytterligare transaktionsnoder efter etableringen om så önskas.

  • På nivån Standard etableras 2 valideringsnoder för att uppnå bättre tillgänglighet i nätverket. Nivån Basic är utformad för utveckling och testning där det inte lika nödvändigt med hög tillgänglighet, så att kunderna kan få en mer kostnadseffektiv tjänst.

  • Kostnader för lagring gäller endast data i huvudboken samt i tillhörande huvudboksloggar.

  • Varje nog kan använda upp till maximalt 1.8 TB lagring för huvudboksdata och tillhörande huvudboksloggar.

  • Standardavgifter tillämpas för nätverksegress. Mer information finns här.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Blockchain Service

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Skapa ditt första blockkedjenätverk redan idag