BizTalk Services priser

BizTalk Services är inte längre tillgängligt för nya kunder och kommer att tas ur bruk helt den 31 maj 2018. Azure Logic Apps uppfyller och överträffar dock funktionerna i BizTalk Services. Exempelvis ingår redan de viktigaste integrationsfunktionerna i Azure Logic Apps, som även ger många andra kundfördelar:

 • Serverlös iPaaS förbättrar användarupplevelsen och tillhandahåller användningsbaserad debitering.
 • Kom åt över 100 anslutningar till molnbaserade och lokala appar.
 • Utforma och implementera enkelt arbetsflöden med hjälp av det visuella designverktyget i Logic Apps.
 • Utnyttja smidigt kraften i Azures tjänster, t.ex. Machine Learning and Cognitive Services.

Lär dig mer om Logic Apps och läs Logic Apps-dokumentationen.

Azure BizTalk Services är en enkel, kraftfull och utökningsbar molnbaserad integrationstjänst med funktioner för Business-to-Business (B2B) och Enterprise Application Integration (EAI) som levererar lösningar för moln- och hybridintegration. Som ”integrationsplattform som tjänst” levererar BizTalk robusta, skalbara integrationsfunktioner som alla hanteras av Microsoft, så att du slipper installera, konfigurera och underhålla infrastrukturen.

BizTalk Services blir BizTalk Integration i Azure App Service. Priserna för App Service finns här. Läs mer om App Service här. Befintliga BizTalk Services-kunder debiteras enligt BizTalk Services-priserna nedan tills de byter till nya BizTalk Integration i Azure App Service.

BizTalk Services erbjuds i fem nivåer: Kostnadsfri (förhandsversion), Developer, Basic, Standard och Premium. Läs mer om varje nivå.

Kostnadsfri (förhandsversion) Utvecklare Basic Standard Premium
Pris Kostnadsfri $- $- per enhet $- per enhet $- per enhet
Skalbarhet Ja, i steg om 1 Basic enhet Ja, i steg om 1 Standard enhet Ja, i steg om 1 Premium enhet
Skalningsgräns Upp till 8 enheter Upp till 8 enheter Upp till 8 enheter
EAI-bryggor per enhet 25 25 125 500
EDI-avtal per enhet 10 50 250 1 000
Hybridanslutningar1 per enhet 5 5 10 50 100
Dataöverföringar (GB) i hybridanslutningar per enhet 5 5 50 250 500
Antal anslutningar som använder BizTalk Adapter Service2 per enhet 1 2 5 25
Arkivering
Hög tillgänglighet 3
* De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning per månad.
1 Varje hybridanslutning är en enda slutpunkt.
2 Ladda ned BizTalk Adapter Service på sidan för SDK-nedladdning.
3 Hög tillgänglighet är en funktion som ingår som standard i våra Basic-, Standard- och Premium-versioner. Det innebär att ha flera virtuella datorer inom en BizTalk-enhet för att minska riskerna med maskinvarufel.

Utförda standarddataöverföringar ingår i priset för BizTalk Services och debiteras inte separat. Dataöverföringar med hybridanslutningar debiteras däremot separat om du överskrider antalet tillåtna. Merförbrukning debiteras enligt användningsbaserad betalning på $- per GB

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive BizTalk Services, via supporten för Azure Support, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Vi garanterar att kunderna minst 99,9 procent av tiden har anslutning mellan sin BizTalk Service-miljö i nivåerna Basic, Standard och Premium och vår Internet-gateway. Vi erbjuder inte något serviceavtal (SLA) för BizTalk Services på Developer-nivån eller den kostnadsfria nivån. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • BizTalk Services är en äkta PaaS-arkitektur (Platform-as-a-Service) för att skapa integrationslösningar i molnet. Med PaaS-modellen kan du fokusera helt på programlogiken och låta Microsoft sköta all hantering av infrastrukturen. Du behöver inte längre hantera eller uppdatera virtuella datorer: vi garanterar tillgängligheten och du kan skaländra på begäran genom att helt enkelt begära mer eller mindre kapacitet via den klassiska Microsoft Azure-portalen. BizTalk Server på Azure Virtuella datorer ger en IaaS-struktur (Infrastructure-as-a-Service) så att du kan skapa virtuella datorer och konfigurera dem exakt som din lokala miljö. På så sätt blir det enklare att köra befintliga program i molnet utan kodändringar. Med IaaS ansvarar du fortfarande för att konfigurera och hantera de virtuella datorerna (till exempel installera program och operativsystemsuppdateringar) och för att skapa en programarkitektur för hög tillgänglighet. Om du vill skapa nya integrationslösningar som minimerar ditt arbete med infrastrukturhantering ska du använda BizTalk Services. Om du snabbt vill migrera dina befintliga BizTalk-lösningar eller vill ha en miljö på begäran för att utveckla och testa BizTalk Server-program kan du använda BizTalk Server med Azure-infrastrukturtjänster.

 • För BizTalk Service Basic, Standard och Premium finns möjlighet till skalbarhet. En BizTalk-enhet är den minsta distributionsstorleken, och du kan skaländra med BizTalk-enheter. Varje BizTalk-enhet har en viss databearbetningskapacitet. För BizTalk Service Basic, Standard och Premium kan du utöka till upp till 8 BizTalk-enheter.

 • För varje timme som en BizTalk-enhet används debiterar vi för en 1 BizTalk-enhetstimme. På fakturan visas det totala antalet använda BizTalk-enhetstimmar. Baserat på vilken nivå av BizTalk Services du använder visas en eller flera av följande taxor på fakturan:

  • Developer BizTalk-enhetstimmar
  • Basic BizTalk-enhetstimmar
  • Standard BizTalk-enhetstimmar
  • Premium BizTalk-enhetstimmar

  Om du till exempel använder 2 enheter BizTalk Services Premium och varje enhet är aktiv i 24 timmar debiterar vi dig för 48 Premium BizTalk-enhetstimmar.

 • För den klocktimme när skaländringen skedde debiteras du för det högsta antal BizTalk-enheter som användes under den klocktimmen.

 • Vi börjar debitera när din BizTalk-tjänst skapas och tjänsten är i Aktivt läge. Faktureringen stoppas när BizTalk-tjänsten tas bort. Observera att du debiteras för hela den klocktimme när tjänsten skapas eller tas bort.

  Exempel: en kund som använder BizTalk Services Premium och skapar 1 enhet 13:15 och tar bort den 16:30 debiteras 4 Premium BizTalk-enhetstimmar.

 • När du tillhandahåller en BizTalk-tjänst betalar du för den dedikerade tjänsten som är hyst och hanterad av Microsoft. Kostnaden för Access Control-namnområdet, Azure SQL-databasen och Azure Storage-kontot ingår inte i kostnaden för BizTalk-tjänsten. Du betalar för dem separat.

 • Du måste tillhandahålla egen lagring, men egress ingår, vilket är en skillnad jämfört med många andra tjänster.

 • Ja, vi tillhandahåller detta för BizTalk Services-kunder och du kan ladda ned det här.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om BizTalk Services

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad