BizTalk Services Priser

Effective immediately, BizTalk Services is no longer available to new customers, and will be retired entirely on May 31, 2018. However, Azure Logic Apps meets and exceeds the capabilities found in BizTalk Services. For example, the key integration capabilities are already included in Azure Logic Apps, which also provides many additional customer benefits including:

  • Serverless iPaaS enhances user experience and provides usage-based billing.
  • Access to over 100 connectors to cloud and premise-based apps.
  • Easily design and implement workflows using Logic Apps’ visual designer.
  • Seamlessly harness the power of Azure services such as Machine Learning and Cognitive Services.

Learn more about Logic Apps and read the Logic Apps Documentation .

Azure BizTalk Services är en enkel, kraftfull och utökningsbar molnbaserad integrationstjänst med funktioner för Business-to-Business (B2B) och Enterprise Application Integration (EAI) som levererar lösningar för moln- och hybridintegration. Som ”integrationsplattform som tjänst” levererar BizTalk robusta, skalbara integrationsfunktioner som alla hanteras av Microsoft, så att du slipper installera, konfigurera och underhålla infrastrukturen.

BizTalk Services blir BizTalk Integration i Azure App Service. Priserna för App Service finns här. Läs mer om App Service här. Befintliga BizTalk Services-kunder debiteras enligt BizTalk Services-priserna nedan tills de byter till nya BizTalk Integration i Azure App Service.

BizTalk Services erbjuds i fem nivåer: Kostnadsfri (förhandsversion), Developer, Basic, Standard och Premium. Läs mer om varje nivå.

Kostnadsfri (förhandsversion) Utvecklare Basic Standard Premium
Pris Kostnadsfri $- $- per enhet $- per enhet $- per enhet
Skalbarhet Ja, i steg om 1 Basic enhet Ja, i steg om 1 Standard enhet Ja, i steg om 1 Premium enhet
Skalningsgräns Upp till 8 enheter Upp till 8 enheter Upp till 8 enheter
EAI-bryggor per enhet 25 25 125 500
EDI-avtal per enhet 10 50 250 1 000
Hybridanslutningar1 per enhet 5 5 10 50 100
Dataöverföringar (GB) i hybridanslutningar per enhet 5 5 50 250 500
Antal anslutningar som använder BizTalk Adapter Service2 per enhet 1 2 5 25
Arkivering
Hög tillgänglighet 3
* De beräknade månadspriserna baseras på 744 timmars användning per månad.
1 Varje hybridanslutning är en enda slutpunkt.
2 Ladda ned BizTalk Adapter Service på sidan för SDK-nedladdning.
3 Hög tillgänglighet är en funktion som ingår som standard i våra Basic-, Standard- och Premium-versioner. Det innebär att ha flera virtuella datorer inom en BizTalk-enhet för att minska riskerna med maskinvarufel.

Utförda standarddataöverföringar ingår i priset för BizTalk Services och debiteras inte separat. Dataöverföringar med hybridanslutningar debiteras däremot separat om du överskrider antalet tillåtna. Merförbrukning debiteras enligt användningsbaserad betalning på $- per GB

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive BizTalk Services, via supporten för Azure Support, från $29.0/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Vi garanterar att kunderna minst 99,9 procent av tiden har anslutning mellan sin BizTalk Service-miljö i nivåerna Basic, Standard och Premium och vår Internet-gateway. Vi erbjuder inte något serviceavtal (SLA) för BizTalk Services på Developer-nivån eller den kostnadsfria nivån. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om BizTalk Services

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu