Förtroende för det tillförlitliga molnet

Gör som uppstartsföretag, myndigheter och 90 % av Fortune 500-företagen: kör i Microsoft Cloud idag.

Fler certifieringar än någon annan molnleverantör

Microsoft förstår att det krävs ett tillförlitligt moln för att kunna utnyttja molnets alla fördelar. Microsoft har lett vägen i branschen och upprättat tydliga säkerhets- och sekretesskrav som man genomgående uppfyller. Azure uppfyller en rad internationella och branschspecifika efterlevnadsstandarder, till exempel ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 och SOC 2, samt landsspecifika standarder som Australia IRAP, UK G-Cloud och Singapore MTCS. Omfattande granskningar utförda av oberoende part, till exempel British Standards Institute, kontrollerar att Azure har infört de stränga säkerhetskontrollerna i dessa standarder.

Läs mer

Säkerheten är inbäddad i Azure

Microsoft har dragit nytta av sin långa erfarenhet av att utveckla företagsprogramvara och driva några av världens största onlinetjänster för att ta fram branschledande säkerhetstekniker och säkerhetsrutiner. De hjälper Azure-infrastrukturen att stå emot angrepp, skyddar användaråtkomsten till Azure-miljön och säkrar kundernas data. Med Azure Security Center är Azure det enda offentliga molnet som erbjuder kontinuerlig säkerhetsövervakning i hela din miljö – i Azure, lokalt och i andra offentliga moln.

Lär dig mer om säkerhet

Du äger och styr dina data

Vår beprövade metod för att skydda personlig integritet och information är starkt förankrad i vårt åtagande att ge organisationer ägarskap och kontroll över inhämtning, användning och distribution av sin information.

Vi strävar efter att vara transparenta i våra integritetsprinciper, erbjuder meningsfulla sekretessalternativ och hanterar ansvarsfullt de data vi lagrar och bearbetar. Som ett led i vårt åtagande att skydda integriteten för kunddata har vi antagit världens första internationella standard för molnsekretess, ISO/IEC 27018.

Läs mer om sekretess

"At e-Share, we handle the most sensitive data shared by the world’s largest companies and government organizations—everything from PHI medical records to ITAR nuclear information. Our customers place that level of trust in us because we create best-in-class solutions built on our trust in Azure."

Nicholas Stamos: Founder and Chief Executive Officer, e-Share

Varför Azure är det rätta valet

Produktivt

Azure innehåller över 100 tjänster med fantastiska verktyg från slutpunkt till slutpunkt.

Hybrid

Utveckla och distribuera var du vill med det enda enhetliga hybridmolnet på marknaden. Utöka din lokala Azure-distribution med Azure Stack.

Intelligenta

Skapa intelligenta appar med kraftfulla tjänster för data och artificiell intelligens.

Betrott

Gör som uppstartsföretag, myndigheter och 90 procent av Fortune 500-företagen: kör i Microsoft Cloud idag.

1. Registrera dig

$200 i Azure-krediter och 12 månader med populära tjänster – kostnadsfritt.

2. Läs mer

Titta igenom dessa snabbstarter och videor som hjälper dig att snabbt komma igång med Azure.

3. Version

Titta närmare på populära tjänster och börja skapa din lösning.