Hoppa över navigering

Förtroende för det tillförlitliga molnet

Gör som uppstartsföretag, myndigheter och 90 procent av Fortune 500-företagen: kör i Microsoft Cloud idag.

Fler certifieringar än någon annan molnleverantör

Microsoft leder vägen i branschen och har upprättat tydliga säkerhets- och sekretesskrav som genomgående uppfylls. Azure uppfyller en rad internationella och branschspecifika efterlevnadsstandarder, till exempel den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 och SOC 2, samt landsspecifika standarder inklusive IRAP i Australien, G-Cloud i Storbritannien och MTCS i Singapore. Omfattande granskningar utförda av oberoende part, till exempel British Standards Institute, kontrollerar att Azure har infört de stränga säkerhetskontrollerna i dessa standarder.

Temenos
“From a security point of view, I think Azure is a demonstrably more secure environment than most banks’ datacenters.”

John Schlesinger, Chief Enterprise Architect

Merrill
“Building with the additional layer of Azure security, we feel we have a far better security posture than we could provide ourselves.”

Thomas Fredell, Chief Product Officer

Förbättra din säkerhetsposition med Azure

Organisationer som din fortsätter ställas inför utmaningar som ökar risken för avsevärd ekonomisk förlust, ett skamfilat marknadsrykte och bristande nöjdhet från kunderna. Azure skyddar företagets tillgångar samtidigt som säkerhetskostnader och komplexitet minskar. Inbyggda säkerhetskontroller och intelligens ger en enkel identifiering som svarar på hot och säkerhetsluckor, vilket gör att din organisation snabbt kan förbättra sin säkerhetsposition.

Ha full kontroll över dina data

Vår beprövade metod för att skydda personlig integritet och information är starkt förankrad i vårt åtagande att ge organisationer ägarskap och kontroll över inhämtning, användning och distribution av sin information. Vi strävar efter att vara transparenta i våra integritetsprinciper, erbjuder meningsfulla sekretessalternativ och hanterar ansvarsfullt de data vi lagrar och bearbetar. Som ett led i vårt åtagande att skydda integriteten för kunddata har vi antagit världens första internationella standard för molnsekretess, ISO/IEC 27018.

Smithfield Foods
“Microsoft has a great commitment to the problems of the enterprise. The security built into Azure is huge for us and ensures the safety of our data wherever it is.”

Julia Anderson, Global Chief Information Officer

Resurser

Varför Azure är det rätta valet

Registrera dig

Få populära produkter kostnadsfritt i 12 månader – samt en $200-kredit.

Läs mer

Börja använda Azure direkt med dessa självstudier och videor.

Version

Titta närmare på populära tjänster och börja skapa din lösning.