Förtroende för det tillförlitliga molnet

Få samma omfattande säkerhet, sekretess, efterlevnad och skydd av immateriella rättigheter som 95 procent av Fortune 500-företagen, myndigheter och nystartade företag som använder sig av Microsoft Cloud i dag.

Temenos
“From a security point of view, I think Azure is a demonstrably more secure environment than most banks’ datacenters.”
John Schlesinger, Chief Enterprise Architect

Effektivisera efterlevnaden och transformera din verksamhet

Se till att du följer branschspecifika standarder genom att dra nytta av de certifieringar som erbjuds i Microsoft Cloud – plattformen med den mest omfattande efterlevnadsportföljen hos någon molnleverantör. Förenkla organisationens efterlevnad med erbjudanden som ger inbyggda kontroller, verktyg för konfigurationshantering, samt implementerings- och vägledningsresurser. Använd granskningsrapporter från tredje part till att verifiera att dina molntillgångar följer de strikta säkerhetskontroller som branschens och myndigheternas standarder kräver

Merrill
“Building with the additional layer of Azure security, we feel we have a far better security posture than we could provide ourselves.”
Thomas Fredell, Chief Product Officer

Förbättra din säkerhet med Azure

Sänk dina säkerhetskostnader och skydda dina data genom att vara värd för din infrastruktur och dina appar i Microsoft Azure, molnlösningen med moderna säkerhetsfunktioner. Dra nytta av inbyggda säkerhetskontroller som t.ex. identitetshantering, där du identifierar och hanterar hot på ett enkelt sätt med hotskydd i realtid från Microsoft Intelligent Security Graph.

Smithfield Foods
“Microsoft has a great commitment to the problems of the enterprise. The security built into Azure is huge for us and ensures the safety of our data wherever it is.”
Julia Anderson, Global Chief Information Officer

Skapa förtroende och underlätta innovationsarbetet

Vinn dina kunders förtroende genom att låta dem äga och styra sina data med hjälp av inbyggda sekretesskontroller på en plattform som följer några av branschens strängaste sekretesstandarder. Använd artificiell intelligens och maskininlärning till att analysera kundtrender och sentiment. Få insikter som driver din verksamhet framåt genom att utveckla banbrytande lösningar som förlitar sig på molnteknik (inklusive artificiell intelligens) när du analyserar känsliga kunddata. Med Azure följer du dessutom lagstadgade krav och du får en ansvarsfull hantering av dina data med hjälp av de inbyggda verktygen och vägledningarna.

Utveckla med tillförsikt

Skapa motståndskraftiga program med hög tillgänglighet, haveriberedskap och säkerhetskopiering från Azure. Utveckla omfattande och långsiktiga lösningar för verksamheten som ser till att dina program är igång och fungerar, samt skapa en motståndskraftig och tillförlitlig miljö snabbare.

Toyota Connected
“With Azure IP Advantage, we can operate and innovate more freely in the cloud while reducing our IP risk. Microsoft is uniquely able to provide such a comprehensive patent offering.”
Shigeki Tomoyama, President, Toyota's Connected Company

Skydda dina innovationer

Få ett förstklassigt skydd av dina immateriella rättigheter med Microsoft Cloud. Skydda din verksamhet och dina digitala tillgångar mot rättsliga patenttvister med åtkomst till 10 000 Microsoft-patent och minska risken med obegränsad skadeersättning för Azure-tjänster och den programvara med öppen källkod som driver dem.

Varför Azure är det rätta valet

Registrera dig

Få populära produkter kostnadsfritt i 12 månader – samt en $200-kredit.

Läs mer

Börja använda Azure direkt med dessa självstudier och videor.

Version

Titta närmare på populära tjänster och börja skapa din lösning.