Hoppa över navigering

Azure Machine Learning

Öppen och elastisk AI-utveckling i och utanför molnet

Vad är maskininlärning?

Maskininlärning innebär att datorer kan lära sig från data och upplevelser och agera utan att uttryckligen programmeras för det. Kunder kan utveckla AI-program (artificiell intelligens) som känner av, bearbetar och agerar på information. Maskininlärning kan förbättra den mänskliga kapaciteten, snabba upp processer, öka effektiviteten och hjälpa organisationer att åstadkomma mer.

Azure Machine Learning-tjänster

Azure Machine Learning Studio

Virtuell dator för datavetenskap

Snow Leopard Trust

"With Azure Machine Learning, we can automate the image classification process to feed our scientific models. The data preparation tool helps us combine years of data into an organized and complete source. This frees up our scientists to spend more time on snow leopard conservation."

Rhetick Sengupta, Board President

Prova Azure Machine Learning utan kostnad