Hoppa över navigering

Azure Machine Learning

Accelerera maskininlärning från molnet till gränsen

Vad är maskininlärning?

Maskininlärning innebär att datorer kan lära sig från data och upplevelser och agera utan att uttryckligen programmeras för det. Skapa AI-program (artificiell intelligens) som känner av, bearbetar och agerar på information. Maskininlärning kan förbättra den mänskliga kapaciteten, snabba upp processer, öka effektiviteten och hjälpa dig att åstadkomma mer.

Machine Learning-tjänst

Machine Learning Studio

Snow Leopard Trust

“With Azure Machine Learning, we can automate the image classification process to feed our scientific models. The data preparation tool helps us combine years of data into an organized and complete source. This frees up our scientists to spend more time on snow leopard conservation.”

Rhetick Sengupta, styrelseordförande

Prova Azure Machine Learning utan kostnad