Microsoft Azure sponsring – erbjudande 2

Aktivera

Information om Microsoft Azure-sponsringserbjudande

Det här erbjudandet om ett begränsat, sponsrat Microsoft Azure-konto är endast tillgängligt genom inbjudan via e-post för ett begränsat antal kunder som väljs ut av Microsoft. Om du är berättigad till erbjudandet för Microsoft Azure sponsring har du fått en e-postinbjudan om att acceptera erbjudandet med ditt konto-id.

Specialpris

Priset för din Microsoft Azure-användning med det här erbjudandet blir 100% rabatt på standardpriset för användningsbaserad betalning under den tid som anges nedan.

Tid och omvandling till betalt konto

Specialpriset upphör och dina prenumerationer under erbjudandet för Microsoft Azure sponsring inaktiveras när den tidigare av dessa händelser inträffar: (1) när din totala kumulativa användning når ditt användningstak (enligt vad som anges i e-postinbjudan) för standardavgifter för betala per användning innan eventuell rabatt tillämpas, eller (2) när du når ditt slutdatum (enligt vad som anges i e-postinbjudan). Specialpriset upphör också om ditt konto-ID (enligt vad som anges i e-postinbjudan) är associerat med en tillämplig Enterprise Agreement-registrering. Då gäller priserna och villkoren i ditt Enterprise Agreement. Du är ansvarig för alla användningsavgifter när specialpriset upphör.

Undantag

Specialpriset gäller inte för Microsoft Azure-supportavtal, märkesprodukter från tredje part, produkter som säljs via Microsoft Azure Marketplace, eller produkter som på annat sätt säljs separat från Microsoft Azure (till exempel Active Directory Premium). Du är ansvarig för alla avgifter som debiteras för dessa tjänster och produkter.

Betalningsalternativ

Ingen betalningsmetod krävs.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Serviceavtal för Microsoft Online

Din prenumeration följer villkoren i serviceavtalet för Microsoft Online som du har godkänt (aktuell version finns här).

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er

Meddelande till certifierade undervisningsinstitutioner. Microsoft förbjuder korruption av statliga anställda och betalningar i form av mutor och dylikt vid affärer med såväl offentliga tjänstemän som individer inom den privata sektorn. Microsofts intention är att erbjudandet av Microsoft Azure-krediter ska vara i enlighet med alla tillämpbara lagar och bestämmelser och etiska regler som rör gåvor och donationer. Microsofts intention är även att Microsoft Azure-krediter endast ska användas av och till förmån för er organisation, inte användas privat eller till förmån för någon enskild anställd hos er organisation. Microsoft tillhandahåller Microsoft Azure-krediter utan begära eller eftertrakta löften eller favorisering till Microsofts fördel vid affärsförhandlingar. Vidare förväntas ingen exklusivitet från någon av de involverade parterna genom tillhandahållandet av detta erbjudande. Microsoft tillhandahåller detta erbjudande med uppfattningen att Microsoft inte som ett resultat av detta kommer gå miste om upphandlingsmöjligheter eller omfattas av någon form av rapporteringskrav. Slutligen – godkännande ålägger inte er organisation skyldighet att införskaffa eller använda några av Microsofts produkter eller tjänster.