Pay-As-You-Go

Pay-As-You-Go

This offer is billed at the standard Pay-As-You-Go rates, except as otherwise specified herein.

You will be notified at least 30 days in advance of any changes to the Pay-As-You-Go rates. New services may be added periodically to the Azure platform. We will notify you in advance of these new services and any fees that might be charged for using them. However, you would only be charged if you elect to use the new services.

Any taxes which may result from receiving services at no charge are the sole responsibility of the recipient.

Upgrading from Azure Free Account

If you upgraded from an Azure Free Account offer you will continue to have access to select free services for the remainder of the 12-month duration of that offer (beginning on the date you signed up for the Azure Free Account). Credits provided as part of the Azure Free Account will be automatically carried over but will expire 30 days from the date you signed up for the Azure Free Account. At the end of the 12-month period, your account will be billed at the standard Pay-As-You-Go rates. Microsoft reserves the right to change or discontinue any of the select free services or Azure Free Account offer at any time with or without notice.

Communication Policy for Azure Free Account

Throughout the 12-month duration of your Azure Free Account, you may receive periodic email communications with best practices, training, tips and tricks, and valuable offers related to Azure. You can stop receiving communications by opting out via the unsubscribe link in the emails. Privacy Statement.

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort godtas, såvida inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Gränser, kvoter och begränsningar

En lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar i Microsoft Azure finns i dokumentet om gränser, kvoter och begränsningar. Om du behöver högre gränser kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränserna.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal (SLA) erbjuds inte för tjänster som är tillgängliga som en förhandsversion eller för kostnadsfria tjänster.

Resursåtagande

Alla ökningar av tjänstförbrukningen (till exempel av antalet beräkningsinstanser som körs eller av mängden lagringsutrymme) är beroende av att dessa tjänstresurser är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För kostnadsfria Azure-konton som inte ådrar sig några kostnader eller som är inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort eventuella beräkningsresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Vi meddelar dig innan vi tar bort beräkningsresurser. Du kan också undvika att bli inaktiv genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er

Microsoft förbehåller sig rätten att ändra eller dra tillbaka de kostnadsfria tjänsterna eller det kostnadsfria kontot när som helst utan föregående meddelande.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan: