Azure-återhämtningskapacitet

Utveckla tryggt i Azure med hög tillgänglighet, haveriberedskap och säkerhetskopiering

Tillgänglighetszoner i Azure

  • Kör program med hög tillgänglighet med hjälp av tillgänglighetszoner med ett SLA med 99,99 % garanterad drifttid för Virtual Machines och GA-versioner (allmän tillgänglighet).
  • Regioner med tillgänglighetszoner har minst tre zoner. Varje zon innehåller ett eller flera datacenter för isolering.
  • Tillgänglighetszonerna är fysiskt isolerade med oberoende nätverk, strömtillförsel och kylning, och skyddar dina program och data mot ovanliga fel på datacenternivå.
  • För ytterligare skydd mot katastrofåterställning inom gränserna för din datahemvist kan du dra nytta av Azure-regioner på global nivå.

Läs mer om tillgänglighetszoner

* SLA med 99,99 % garanterad drifttid gäller för Virtual Machines som distribueras i två eller fler tillgänglighetszoner i samma region.

Få hög tillgänglighet snabbare i molnet

Molnbaserad hög tillgänglighet i Azure kräver inga investeringar i lokal maskinvara. Få en förståelse för egenskaperna för ett mycket tillgängligt moln, däribland tillgänglighet, skalbarhet och feltolerans. Läs checklistan för hög tillgänglighet för att kontrollera att du skyddar organisationens drifttid.

Välj återställningsplan baserat på affärsbehov

Program du kör på Azure kan behöva omfattande Haveriberedskap utifrån din affärskontinuitetsplan. Vår lösning för haveriberedskap är säker, prisvärd och garanterar att dina program är tillgängliga även när katastrofen slår till.

Enkel säkerhetskopiering

Skydda mot skadlig kod, skadade data och oavsiktlig borttagning med kostnadseffektiv säkerhetskopiering. Följ efterlevnad med långa kvarhållningstider, håll tillförlitligheten uppe via georeplikerad lagring och förenkla dina processer med automatisering istället för band.

Kom igång med dina program

Återhämtningskapacitet uppnås snabbt med Azures portal eller API:er. Om du följer vägledningen med metodtips får du skydd mot många hot mot programmets drifttid. Lär dig mer om programdesign, distribution och underhåll, datahantering, fel med mera.