Azure-återhämtningskapacitet

Bygg tryggt med Azure med hög tillgänglighet, haveriberedskap och säkerhetskopiering

Kom igång med dina program

Återhämtningskapacitet uppnås snabbt med Azures portal eller API:er. Om du följer vägledningen med metodtips får du skydd mot många hot mot programmets drifttid. Lär dig mer om programdesign, distribution och underhåll, datahantering, fel med mera.

Få hög tillgänglighet snabbare i molnet

Molnbaserad hög tillgänglighet i Azure kräver inga investeringar i lokal maskinvara. Få en förståelse för egenskaperna för ett mycket tillgängligt moln, däribland tillgänglighet, skalbarhet och feltolerans. Läs checklistan för hög tillgänglighet för att kontrollera att du skyddar organisationens drifttid.

Välj återställningsplan baserat på affärsbehov

Program du kör på Azure kan behöva omfattande Haveriberedskap utifrån din affärskontinuitetsplan. Vår lösning för haveriberedskap är säker, prisvärd och garanterar att dina program är tillgängliga även när katastrofen slår till.

Enkel säkerhetskopiering

Skydda mot skadlig kod, skadade data och oavsiktlig borttagning med kostnadseffektiv säkerhetskopiering. Följ efterlevnad med långa kvarhållningstider, håll tillförlitligheten uppe via georeplikerad lagring och förenkla dina processer med automatisering istället för band.

Uppfyll kraven för våra affärskontinuitetsplaner och utnyttja vårt ISO-22301-certifierade moln

Du tar efterlevnad på allvar, precis som vi. Azure är den första globala molnleverantören med ISO-22301-certifiering, så du kan lita på att våra distributioner är säkra i molnet.