Azure-återhämtningskapacitet

Utveckla tryggt med hög tillgänglighet, haveriberedskap och säkerhetskopiering

Affärskontinuitet med dataåterhämtning

Skapa program i Azure som utnyttjar hög tillgänglighet, haveriberedskap och säkerhetskopiering i Azures globala nätverket. Bygg in redundans på nivån för virtuella datorer, datacenter och regionen, beroende på dina affärsbehov. Och följ ditt lands eller din regions juridiska och reglerade krav oavsett var dina data finns.

Ladda ned PDF-filen

Få hög tillgänglighet snabbare i molnet

Så snart du har registrerat dig har du tillgång till verktygen, infrastrukturen och vägledningen du behöver för att distribuera dina program i molnet. Säkra dina mest krävande, uppdragskritiska program och skapa kostnadseffektivt webbplatser som alltid är tillgängliga. Och dra nytta av ett SLA på upp till 99,99 procent för dina virtuella datorer.

Vägledning i att utforma en app med återhämtningskapacitet

Säkerställ att uppdragskritiska program och data är byggda med återhämtningskapacitet. Besök Azure Architecture Center för detaljerad information så att du snabbt kan komma igång och göra rätt redan från start. Hitta vägledning om att bygga för säkerhet, skalbarhet, prestanda, kostnad och hanterbarhet – inklusive testade distributionsskript och verifierade rekommendationer för arbetsbelastningar i din produktion.

Återhämtningsvägledning

Enkel haveriberedskap och säkerhetskopiering

Azure Site Recovery i kombination med geo-redundant lagring är till sin natur lämpat för haveriberedskap. Skydda mot skadlig kod, skadade data och oavsiktlig borttagning med kostnadseffektiv säkerhetskopiering. Följ efterlevnad med långa kvarhållningstider, håll tillförlitligheten uppe via georeplikerad lagring och förenkla dina processer med automatisering.

Utforska Azure Backup

Kom igång med dina program

Hör en av våra kunder berätta om deras erfarenhet av återhämtningskapaciteten i Azure. Dessutom berättar vårt produktteam om vårt åtagande att leverera en tjänst som motsvarar behoven i din återhämtningsstrategi.