Azure-återhämtningskapacitet

Build with confidence on Azure with high availability, disaster recovery, and backup

Azure Availability Zones

  • Run highly available applications using Availability Zones with an uptime SLA* of 99.99% for Virtual Machines at General Availability.
  • Regions with Availability Zones feature a minimum of three zones. Each zone contains one or more datacenters for isolation.
  • Availability Zones are physically isolated with independent network, power, and cooling, protecting your applications and data from unusual data center-level failures.
  • For added Disaster Recovery protection within your data residency boundaries, leverage the global scale of Azure regions.

Learn more about Availability Zones

* 99.99% SLA applies to Virtual Machines that are deployed in two or more Availability Zones in the same region.

Få hög tillgänglighet snabbare i molnet

Cloud-based High Availability on Azure does not require investments in on-premises hardware. Gain an understanding of the characteristics of a highly available cloud including availability, scalability, and fault tolerance. Review the High Availability checklist to make sure you are protecting your organization’s uptime.

Välj återställningsplan baserat på affärsbehov

Program du kör på Azure kan behöva omfattande Haveriberedskap utifrån din affärskontinuitetsplan. Vår lösning för haveriberedskap är säker, prisvärd och garanterar att dina program är tillgängliga även när katastrofen slår till.

Enkel säkerhetskopiering

Skydda mot skadlig kod, skadade data och oavsiktlig borttagning med kostnadseffektiv säkerhetskopiering. Följ efterlevnad med långa kvarhållningstider, håll tillförlitligheten uppe via georeplikerad lagring och förenkla dina processer med automatisering istället för band.

Kom igång med dina program

Återhämtningskapacitet uppnås snabbt med Azures portal eller API:er. Om du följer vägledningen med metodtips får du skydd mot många hot mot programmets drifttid. Lär dig mer om programdesign, distribution och underhåll, datahantering, fel med mera.