Hoppa över navigering

Tillgänglighetszoner i Azure

Hög tillgänglighet för dina mest krävande, uppdragskritiska program och data

 • Skydd mot datacenterförluster
 • Hög tillgänglighet som alternativ för heltäckande strategi för affärskontinuitet and haveriberedskap (BCDR)
 • Serviceavtal på 99,99 % för virtuella datorer

Skydd mot datacenterfel

Tillgänglighetszoner är unika, fysiska platser med fristående strömförsörjning, nätverk och kylning. Varje tillgänglighetszon består av ett eller flera datacenter och datahus infrastruktur för uppdragskritiska program med hög tillgänglighet. Tillgänglighet Zoner är toleranta för datacenterfel tack vare redundans och logisk isolering av tjänster.

Bygg in hög tillgänglighet i din BCDR-strategi

L o ad Balancer S tanda r d (Zone r edundant) W eb App W eb App A v ailability Zone 1 A v ailability Zone 2 A v ailability Zone 3 W eb App 6 1 7 5 4 2 3
 1. Översikt
 2. Flow
Virtuella datorer (VM) är fysiskt åtskilda i olika zoner, och ett virtuellt nätverk skapas med hjälp av belastningsutjämnare på varje plats. Dessa platser ligger nära nog för replikering med hög tillgänglighet, så att dina program körs utan avbrott, även om problem skulle uppstå på de fysiska platserna.
 1. 1 Skapa zonredundant belastningsutjämnare
 2. 2 Skapa ett undernät i klientdelen
 3. 3 Skapa DB-undernät
 4. 4 Skapa virtuella datorer i tre tillgänglighetszoner
 5. 5 Konfigurera redundant SQL-DB
 6. 6 Lägg till virtuella datorer i belastningsutjämnarens serverdelspool
 7. 7 Distribuera programmet på virtuella datorer för redundans och hög tillgänglighet

Bygg med tillförsikt med 99,99 % drifttid för virtuella datorer*

Du vet att dina program körs när du behöver dem.

Prova våra praktiska labbövningar

*99,99 % SLA gäller två eller fler virtuella datorer som körs i två eller fler zoner i samma region.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Load Balancer

Utrusta dina program med hög tillgänglighet och starka nätverksprestanda

Managed Disks

Beständiga och säkra disklagringsalternativ för virtuella Azure-datorer