Hoppa över navigering

Tillgänglighetsdiagram i Azure Portal

Använd diagrammet nedan för att se vilken portal som stöder de tjänster och program från Azure som du använder

Services Azure portal Klassisk Azure portal
API Management
App Service API Apps
App Service Mobile Apps
App Service Web Apps
Application Insights
Automation
Azure Active Directory
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Connect Health
Azure Active Directory Privileged Identity Management
Azure Batch AI
Azure Cosmos DB
Azure Data Lake Storage Gen1
Azure Data Lake Storage Gen1
Azure DevTest Labs
Azure DNS
Azure Kubernetes Service (AKS)
Azure Lab Services
Azure Search
Azure SQL Database
Backup
Batch
BizTalk Services
Cloud App Discovery i Azure Active Directory
Cloud Services
Cognitive Services
Content Delivery Network
Data Catalog
Data Factory
Data Lake Analytics
Dynamics Lifecycle Services-projekt
Event Hubs
ExpressRoute
ExpressRoute ExpressRoute-gatewayer
ExpressRoute ExpressRoute-kretsar
HDInsight
IoT Edge
IoT Hub
Log Analytics
Machine Learning Services
Machine Learning Studio
Managed Disks
Media Services
Microsoft Intune
Miljö för App Service
Mobile Services (klassisk)
Multi-Factor Authentication
Notification Hubs
Recovery Services
Redis Cache
Scheduler
Service Bus
Site Recovery
SQL Data Warehouse
Storage
Storage (klassisk)
StorSimple
Stream Analytics
Säkerhetscenter
Traffic Manager
Traffic Manager (klassisk)
Virtual Machines
Virtual Machines (klassisk)
Virtual Network
Virtual Network (klassisk)
Visual Studio Team Services

Visa hur Azure Portal förenklar molnet

Prova nu