Hoppa över navigering

Tillgänglighetsdiagram i Azure Portal

Använd diagrammet nedan för att se vilken portal som stöder de tjänster och program från Azure som du använder

Läs mer om Azure Portal

Services Azure portal Klassisk Azure portal
Analyser med Datasjö
API Management
App Service API Apps
App Service Mobile Apps
App Service Web Apps
Application Insights
Automation
Azure Active Directory
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Connect Health
Azure Active Directory Privileged Identity Management
Azure Batch AI
Azure Container Service (AKS)
Azure Cosmos DB
Azure DNS
Azure Search
Azure SQL Database
Backup
Batch
BizTalk Services
Cloud App Discovery i Azure Active Directory
Cloud Services
Content Delivery Network
Data Catalog
Data Factory
Data Lake Store
Dynamics Lifecycle Services-projekt
Event Hubs
ExpressRoute
ExpressRoute ExpressRoute-gatewayer
ExpressRoute ExpressRoute-kretsar
HDInsight
IoT Edge
IoT Hub
Kognitiva tjänster
Labb för utveckling och testning i Azure
Log Analytics
Machine Learning Studio
Managed Disks
Maskininlärningstjänster
Media Services
Microsoft Intune
Miljö för App Service
Mobile Services (klassisk)
Multi-Factor Authentication
Notification Hubs
Recovery Services
Redis Cache
Scheduler
Service Bus
Site Recovery
SQL Data Warehouse
Storage
Storage (klassisk)
StorSimple
Stream Analytics
Säkerhetscenter
Traffic Manager
Traffic Manager (klassisk)
Virtual Machines
Virtual Machines (klassisk)
Virtual Network
Virtual Network (klassisk)
Visual Studio Team Services

Visa hur Azure Portal förenklar molnet

Prova nu

Registrera dig för ett kostnadsfritt konto