Hoppa över navigering

Azure SDK 2.3 för .NET-utvecklare

Har du inte något konto? Testa idag!

Alla användare kan vara värdar för 10 ASP.NET-webbplatser gratis – du kan behålla webbplatserna även efter gratisperioden.

Skapa ett gratiskonto

Visual Studio-prenumeranter får upp till $150 i kredit varje månad som kan användas för Azure-resurser.

Aktivera MSDN-fördelar

Är du nybörjare på Azure? Kom igång nu.

Skapa din första Azure-app

Säger lika mycket som tusen ord

Azure Friday-videoserien

Nyheter i Azure SDK för .NET 2.3

Lägg till Azure-resurser när du skapar din app (Visual Studio 2013)

Du kan enkelt etablera och skapa webbplatser eller virtuella datorer i Azure, samt PowerShell-publiceringsskript, från den nya ASP.NET-guiden.

Publicera enkelt (Visual Studio 2012 och 2013)

Guiden Publicera webbplats är enklare att använda – och du kan nu publicera på virtuella datorer. Du kan också använda genererade PowerShell skript för att snabbt distribuera Azure webbplatser och virtuella maskiner.

Diagnostik och felsökning (Visual Studio 2012 och 2013)

Fjärrdiagnosticera programfel med ny fjärrfelsökning för virtuella datorer och mobiltjänster, och ny felsökning för intern kod. Felsök molntjänster lokalt med Emulator Express.

Server Explorer (Visual Studio 2012 och 2013)

Använd de nya funktionerna i Server Explorer för att skapa virtuella datorer, skicka meddelanden för meddelandehubbar och visa spårning och dataloggar för webbplatser för enklare felsökning. Med noden Webbplatser kan du även fjärrvisa och fjärredigera filer från din webbplats, vilket är användbart för att aktivera och inaktivera anpassade fel.

Mer information om nya funktioner och uppdateringar finns i de här resurserna:

Mer Azure-godis med Visual Studio 2013 Update 2

Installera Visual Studio 2013 Update 2 för att få dessa Azure-funktioner:

Mobilutveckling

Utnyttja dina .NET-kunskaper för att skapa och distribuera .NET-mobiltjänster för appar för Windows Store, Windows Phone, iOS och Android direkt från Visual Studio. Fjärrdiagnosticera programfel med den nya fjärrfelsökningen för mobiltjänster.

JSON-redigering

JSON-redigeringen innehåller nu färgsättning, parsning, validering och schemadriven IntelliSense.

Fler verktyg och bibliotek för .NET-utvecklare

Azure PowerShell-cmdlets

Automatisera tjänsthantering och tjänstanvändning med PowerShell-skript. Den senaste versionen innehåller stöd för Resource Manager tillsammans med nya cmdletar för Websites, WebJobs, Deploy with Confidence samt Web Deploy.

Läs mer

Azure Service Management SDK för .NET

Hantera skapande, distribution och destruktion av Azure-resurser med en ny .NET API.

Läs mer

Azure .NET NuGet-paket

Ladda ned .NET-bibliotek för Service Bus, Storage, Caching, Media Services och mycket annat.

Läs mer

Azure kommandoradsgränssnitt (X-Plat CLI)

Hantera tjänster och utför vanliga åtgärder från ett lättviktigt kommandoradsverktyg för flera plattformar. Den senaste versionen innehåller stöd för Resource Manager och ytterligare nya kommandon för hantering av Azure-tjänster.

Läs mer

PowerShell Tools för Visual Studio

PowerShell Tools för Visual Studio tar inbyggt PowerShell-språkstöd direkt till IDE. Förutom grundläggande redigeringsfunktioner, t.ex. syntaxmarkering och IntelliSense, finns även mer avancerade funktioner som felsökning, projektstöd, kommandoradskonsol och en enhetstestadapter.

Läs mer