Insamling av diagnostikinformation och minnesdump av Microsoft Azure Support

Det är viktigt att du vet vad som delas med Microsoft Support när du beviljar åtkomst till att samla in en hel minnesdump och diagnostikinformation från Microsoft Azure Portal.

Insamling av diagnostikinformation

Via Share Diagnostic Information (Dela diagnostikinformation) på nya Microsoft Azure Portal ger du Microsoft Supports tekniker tillstånd att felsöka ditt problem genom att samla in data från dina Azure-baserade virtuella datorer och molntjänster för den aktuella supportincidenten. Exempel på insamlad diagnostikinformation är vanliga loggfiler, systemgenererade händelseloggar, registernycklar, felsökningsloggar och grundläggande nätverks- och lagringsdiskinformation.

För App Service-relaterade problem, HTTP-loggar, detaljerade fel, KUDU-spårning, omvandlingsloggar, FREB-loggar, Winsock-loggar, händelseloggar, DAAS-loggar och Webjob-loggar samlas in för att hjälpa till med felsökningen.

Du kan återkalla den här åtkomsten genom att kontakta supportteknikern, vilket förhindrar ytterligare insamling av diagnostikinformation om den här supportincidenten. En detaljerad lista över vilka filer som samlas in finns i följande artiklar: KB2518791, KB2772488, KB3137322, KB3200697 och StorSimple KB.

Insamling av minnesdump

Vad är en fullständig minnesdump?

En fullständig minnesdump är den största dumpfilen i kärnläge. Den här filen innehåller allt fysiskt minne som används av Windows. En fullständig minnesdump innehåller, som standard, inte fysiskt minne som används av plattformens inbyggda programvara.

Dumpen kopieras från beräkningsnoden (Azure-värden) där den skapas, till en annan server för felsökning i datacentret. Kunddata skyddas eftersom inga data lämnar Azures säkerhetsgräns. Läs mer om hur kunddata lagras i Azure.

Dumpfilen skapas genom generering av ett sparat Hyper-V-tillstånd av den virtuella datorn. Den här processen pausar den virtuella datorn i upp till tio minuter, då den virtuella datorn återupptas. Den virtuella datorn startas inte om som en dela av den här processen.

Hur hanteras dina data?

Data som redan har samlats in med ditt tillstånd påverkas inte om du återkallar ditt medgivande. Informationen används endast i syfte att felsöka ditt problem och används inte för marknadsföring, annonsering eller andra kommersiella syften utan till tillstånd. Informationen kan behållas i upp till 90 dagar. Data som samlas in av Microsoft Support hanteras i enlighet med våra sekretessprinciper. Läs mer om datalagringsprinciper.