Hoppa över navigering

Insamling av diagnostikinformation och minnesdump av Microsoft Azure Support

Det är viktigt att du vet vad som delas med Microsoft Support när du beviljar åtkomst till att samla in en hel minnesdump och diagnostikinformation från Microsoft Azure Portal.

Insamling av diagnostikinformation

Med funktionen för att dela diagnostikinformation på nya Microsoft Azure Portal ger du Microsoft Support-tekniker tillstånd att felsöka ditt problem genom att samla in data från dina Azure-baserade virtuella datorer och Azure Cloud Services för den aktuella supportincidenten. Exempel på insamlad diagnostikinformation är vanliga loggfiler, systemgenererade händelseloggar, registernycklar, felsökningsloggar, server/databasinformation och grundläggande nätverks- och lagringsdiskinformation.

För App Service-relaterade problem samlas HTTP-loggar, detaljerade fel, KUDU-spårning, omvandlingsloggar, FREB-loggar, winsock-loggar, händelseloggar, DAAS-loggar och Webjob-loggar in för att hjälpa till med felsökningen.

Du kan återkalla den här åtkomsten genom att kontakta supportteknikern, vilket förhindrar ytterligare insamling av diagnostikinformation om den här supportincidenten. En detaljerad lista över vilka filer som samlas in finns i följande artiklar:

Artikel-ID Tjänst eller miljö
Windows Server-loggar Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2012
PaaS-loggar Microsoft Azure PaaS VM-loggar
IaaS-loggar Microsoft Azure IaaS VM-loggar
Service Fabric-loggar Microsoft Azure Service Fabric-loggar
StorSimple-loggar StorSimple-supportpaket och -enhetsloggar
SQL Server Windows VM-loggar Azure SQL Server i VM-loggar

Insamling av minnesdump

Vad är en fullständig minnesdump?

En fullständig minnesdump är den största dumpfilen i kärnläge. Den här filen innehåller allt fysiskt minne som används av Windows. En fullständig minnesdump innehåller, som standard, inte fysiskt minne som används av plattformens inbyggda programvara.

Dumpen kopieras från beräkningsnoden (Azure-värden) där den skapas, till en annan server för felsökning i datacentret. Kunddata skyddas eftersom inga data lämnar Azures säkerhetsgräns. Läs mer om hur kunddata lagras i Azure.

Dumpfilen skapas genom generering av ett sparat Hyper-V-tillstånd av den virtuella datorn (VM). Den här processen pausar den virtuella datorn i upp till tio minuter, då den virtuella datorn återupptas. Den virtuella datorn startas inte om som en dela av den här processen.

Aktivera startdiagnostik

Genom att aktivera startdiagnostik samlas loggar in från värden som kör den virtuella datorn för diagnostik genom att samla in utdata från seriekonsolen och skärmbilder från den virtuella datorn. Genom att aktivera startdiagnostik kan Azure-plattformen även undersöka operativsystemets virtuella hårddisk efter etableringsfel för virtuella datorer, vilket ger mer information om rotorsakerna bakom felen. Åtkomst till operativsystemets virtuella hårddisk inkluderar information om gästoperativsystemet, systemfiler på operativsystemets virtuella hårddisk, anpassade skript och mer.

Hur hanteras dina data?

Data som redan har samlats in med ditt tillstånd påverkas inte om du återkallar ditt medgivande. Informationen används endast i syfte att felsöka ditt problem och används inte för marknadsföring, annonsering eller andra kommersiella syften utan ditt tillstånd. Informationen kan behållas i upp till 90 dagar. Data som samlas in av Microsoft Support hanteras i enlighet med våra sekretessprinciper. Läs mer om datalagringsprinciper.