Hoppa till huvudinnehåll

Data som vi använder för att ge Azure-support

Syftet med detta dokument är att informera Azure-kunder om vilken typ av information som supporttekniker hos Microsoft kan samla in och använda för att lösa ett supportärende. Informationen och exemplen kan komma att uppdateras då och då.

Grundläggande diagnostikinformation: används för alla supportärenden

Innehåller diagnostik- och servicegenererade data

Exempel på grundläggande diagnostikinformation:

 • Problembeskrivning, frågor och bifogade filer
 • Resurshälsa och avbrottshändelser
 • Resursnamn och -konfigurationer
 • Servicerekommendationer avseende dina resurser
 • Resursändringshistorik
 • Nätverkstopologi

Avancerad diagnostikinformation: tillåts endast med ditt samtycke

Innehåller kunddata

Exempel på avancerad diagnostikinformation:

 • Loggar från en virtuell maskin
 • Inloggningsinformation från Azure Active Directory-loggar
 • Läsåtkomst för portalbaserad felsökning
 • Skärmbilder från virtuell maskinkonsol
 • Azure-policyinställningar
 • Information om åtkomstkontroll (exklusive hemligheter)

Läs mer om loggar som samlas in

Samtyckte till insamling av avancerad diagnostikinformation

När du skapar en supportbegäran ger alternativet ”Tillåt insamling av avancerad diagnostikinformation” ditt samtycke till att en supporttekniker hos Microsoft kan samla in data på distans från Azure-prenumerationen/prenumerationerna som är kopplade till din begäran. Med denna skrivskyddade åtkomst kan teknikern samla in avancerad diagnostikinformation som kan hjälpa till att lösa problemet snabbare. Du kan bevilja eller återkalla åtkomsten när som helst, och den tas bort automatiskt när ärendet avslutas.

Hur hanteras dina data?

Data som tillhandahålls Microsoft vid teknisk support för en onlinetjänst är Professionell tjänstdata. Du kan läsa mer om åtaganden för dataintegritet och datasäkerhet för Professionella tjänster på webbplatsen för Microsofts Professionella tjänster.