Insamling av diagnostikinformation och minnesdump av Microsoft Azure Support

Det är viktigt att du vet vad som delas med Microsoft Support när du beviljar åtkomst till att dela diagnostikinformation eller godkänner insamling av en hel minnesdump.

Insamling av diagnostikinformation

När du skapar en supportbegäran innebär alternativet ”Dela diagnostikinformation” att du ger Microsoft Support-teknikern ditt samtycke till att på distans samla in data från den eller de Azure-prenumerationer som är associerade med din begäran i syfte att felsöka ditt problem. Du kan när som helst återkalla detta medgivande genom att kontakta supportteknikern.

Vilken typ av information samlas in med ditt medgivande?

Exempel på insamlad diagnostikinformation är vanliga loggfiler, systemgenererade händelseloggar, registernycklar, felsökningsloggar, server/databasinformation, konsolskärmbild* och grundläggande nätverks- och lagringsdiskinformation.

För App Service-relaterade problem samlas HTTP-loggar, detaljerade fel, KUDU-spårning, omvandlingsloggar, FREB-loggar, winsock-loggar, händelseloggar, DAAS-loggar och Webjob-loggar in för att hjälpa till med felsökningen.

Information om Active Directory-objekt, t.ex. användar- och enhetsegenskaper, din synkroniseringskonfiguration samt relaterade loggfiler, t.ex. inloggnings-, gransknings- och synkroniseringsloggar, samlas in för att hjälpa till med felsökning av fel som rör Azure AD Connect.

Detaljerad fillista

En detaljerad lista över vilka filer som samlas in finns i följande artiklar:

Artikel-ID Tjänst eller miljö
Windows Server-loggar Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2
PaaS-loggar Microsoft Azure PaaS VM-loggar
IaaS-loggar Microsoft Azure IaaS VM-loggar
Service Fabric-loggar Microsoft Azure Service Fabric-loggar
StorSimple-loggar StorSimple-supportpaket och -enhetsloggar
SQL Server Windows VM-loggar Azure SQL Server i VM-loggar
Azure Active Directory-loggar Azure Active Directory-loggar

*Om du använder ett grafiskt program för skrivbordsdelning som använder VGA-konsolen i en virtuell dator kan en skärmbild samla in information som visas i konsolsessionen.

Insamling av minnesdump

När du skapar ett supportärende för vissa problemtyper för virtuella datorer får du en fråga om du godkänner att supporten får åtkomst till den virtuella datorns minne för att diagnostisera problemet. En fullständig minnesdump är den största dumpfilen i kärnläge. Den här filen innehåller allt fysiskt minne som används av Windows. En fullständig minnesdump innehåller, som standard, inte fysiskt minne som används av plattformens inbyggda programvara.

Dumpen kopieras från beräkningsnoden (Azure-värden) där den skapas, till en annan server för felsökning i datacentret. Kunddata skyddas eftersom inga data lämnar Azures säkerhetsgräns. Läs mer om hur kunddata lagras i Azure.

Dumpfilen skapas genom generering av ett sparat Hyper-V-tillstånd av den virtuella datorn (VM). Den här processen pausar den virtuella datorn i upp till tio minuter, då den virtuella datorn återupptas. Den virtuella datorn startas inte om som en dela av den här processen.

Hur hanteras dina data?

Alla data som samlas in i supportsyfte hanteras enligt de åtaganden som beskrivs i Microsoft Trust Center.

Data som redan har samlats in med ditt tillstånd påverkas inte om du återkallar ditt medgivande.

För luftgapmiljöer behåller Microsoft diagnostikdata som samlas in för att felsöka problemet inom gränsen.