Azure Stream Analytics

En tjänst för analys i realtid på begäran för intelligenta åtgärder

Utveckla enkelt och kör storskaliga parallella analyser i realtid på flera IoT- eller icke-IoT-dataströmar med enkelt SQL-likt språk. Använd anpassad kod för avancerade scenarion. Utan infrastruktur som kräver hantering kan du bearbeta data på begäran, skala direkt och endast betala per jobb.

Analysera data direkt från alla dina IoT-enheter och gatewayer

As more and more data is generated from a variety of connected devices and sensors, transforming this data into actionable insights and predictions in near real-time is now an operational necessity.

Azure Stream Analytics seamlessly integrates with Azure IoT Hub and Azure IoT Solution Accelerators to enable powerful real-time analytics on data from your IoT devices and applications.

Additionally, Azure Stream Analytics is available on Azure IoT Edge. Azure Stream Analytics on IoT Edge empowers developers to deploy near-real-time analytical intelligence closer to IoT devices so that they can unlock the full value of device-generated data.

Utveckla enkelt pipeliner för storskalig parallellbearbetning av komplexa händelser (CEP)

Utför kraftfull analys i realtid med mycket enkelt SQL-likt språk med inbäddat stöd för temporal logik. Omfattande utbud av anslutningsappar som är färdiga att använda, avancerad felsökning och funktioner för arbetsövervakning som hjälper dig att hålla kostnaderna nere genom att avsevärt minska kraven som ställs på utvecklarnas färdigheter.

Stöd för anpassad kod med användardefinierade JavaScript-funktioner som ytterligare utökar strömningslogiken som är skriven i SQL. Anrop till Azure Machine Learning underlättar förutsägande bedömning av strömningsdata.

Kom igång på några sekunder, skala direkt och betala per jobb

Du kan komma igång på några sekunder eftersom du slipper tänka på infrastrukturen. Du behöver inte heller hantera några servrar, virtuella datorer eller kluster. Du kan direkt skala ut beräkningskraften från en till flera hundra direktuppspelningsenheter för alla jobb. Du betalar bara för bearbetningen per jobb.

Skapa realtidsinstrumentpaneler på bara några minuter

Skapa snabbt realtidsinstrumentpaneler med Power BI för en direkt vy för kommando- och kontroll. Med hjälp av realtidsinstrumentpaneler kan du omforma realtidsdata till användbara och insiktsfulla visuella element som hjälper dig att fokusera på det du tycker är viktigast.

Tillgänglighet, granskning och support i företagsklass

Garanterad händelseleverans och ett serviceavtal på företagsnivå som tillhandahåller 99,9 % tillgänglighet, vilket gör Azure Stream Analytics lämpligt för verksamhetskritiska arbetsbelastningar. Automatiska kontrollpunkter möjliggör feltoleranta åtgärder med snabba omstarter utan förlust av data. Stream Analytics följer alla vanliga standarder och är tillgängligt i 19 Azure-regioner i hela världen, inklusive Kina och Tyskland.

Kunder som använder Azure Stream Analytics

Relaterade produkter och tjänster

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Azure IoT Hub

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Testa Stream Analytics kostnadsfritt