Stream Analytics

Strömningsbearbetning i realtid i molnet

Få information i realtid

Azure Stream Analytics gör det möjligt att snabbt utveckla och distribuera analyslösningar till låg kostnad för att hämta information i realtid från enheter, sensorer, infrastruktur och program. Använd det för IoT-situationer (Internet of Things), som fjärrhantering och övervakning i realtid eller informationshämtning från enheter som mobiltelefoner och anslutna bilar.

Möjliggör snabb utveckling

Minska friktionen och komplexiteten och använd färre rader med kod när du utvecklar analysfunktioner för att skala ut distribuerade system. Beskriv den önskade omvandlingen med SQL-baserad syntax, så hanterar Stream Analytics automatiskt distribution för skalning, prestanda och återhämtning. Du behöver inte hantera någon invecklad infrastruktur och programvara.

Utför analys i realtid

Stream Analytics integreras direkt med Azure Event Hubs för att hämta miljontals händelser per sekund. Stream Analytics bearbetar insamlade händelser i realtid och jämför flera strömmar eller jämför strömmar med historiska värden och modeller. Det upptäcker avvikelser, omvandlar inkommande data, utlöser en varning när ett specifikt fel eller villkor upptäcks i strömmen och visar dessa realtidsdata i instrumentpanelen.

Få verksamhetskritisk pålitlighet och skalning

Skala till önskad datavolym samtidigt som du får hög genomströmning, låg fördröjning och garanterad återhämtningskapacitet. Allt det här kan du få utan att behöva dra på dig kostnader för maskinvara eller startavgifter och utan tidsödande installation eller konfiguration. Azure gör allt åt dig. Kom igång på några minuter. Stream Analytics bearbetar data med ett högt dataflöde med förutsägbara resultat och utan dataförlust.

Relaterade produkter och tjänster

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

Maskininlärning

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Testa Stream Analytics kostnadsfritt