Azure Security Center

Hantering av säkerhetsstatus och hotskydd för dina hybridarbetsbelastningar i molnet

Skydda dina Azure- och hybridresurser

Microsoft använder en mängd olika kontroller, fysiska eller infrastruktur- eller arbetskontroller, för att hålla Azure säkert, men det finns också åtgärder som du själv kan vidta för att skydda dina arbetsbelastningar. Aktivera Azure Security Center för att förbättra molnsäkerhetsstatusen. I Azure Security Center kan du använda Azure Defender för att skydda dina hybridarbetsbelastningar i molnet.

Utvärdera och visualisera säkerhetsstatus för dina resurser i Azure, lokalt och i andra moln, med Azure Secure Score

Förenkla företagsefterlevnaden och se efterlevnaden av myndighetskrav

Skydda alla dina hybridarbetsbelastningar i molnet med Azure Defender, som är integrerat med Security Center

Använd AI och automatisering för att minska antalet falska larm, snabbt identifiera hot och effektivisera hotundersökningen

Förstärka säkerhetspositionen för molnarbetsbelastningar

Utvärdera säkerhetsstatus för alla molnresurser, inklusive servrar, lagring, SQL, nätverk, program och arbetsbelastningar som körs i Azure, lokalt och i andra moln. Visualisera ditt säkerhetstillstånd och förbättra säkerhetsstatusen genom att använda rekommendationerna från Azure Secure Score. Visa din efterlevnad mot en mängd olika regelkrav eller företagets säkerhetskrav genom att hantera säkerhetsprinciper centralt. Utför pågående utvärdering och få omfattande, användbara insikter och rapporter för att förenkla efterlevnaden.

Visa säkerhetspoäng direkt på instrumentpanelen

Skydda hybridarbetsbelastningar i molnet med Azure Defender

Azure Defender, som är integrerat med Azure Security Center, skyddar dina hybridarbetsbelastningar i molnet, inklusive servrar, data, lagring, containrar och IoT. Skydda Windows-servrar och -klienter med Microsoft Defender för slutpunkt (servrar) och skydda Linux-servrar. Utvärdera programsårbarheter på virtuella datorer.

Hjälp till att skydda data som finns i Azure Virtual Machines, lokalt eller i andra moln, och identifiera ovanliga försök att komma åt Azure Storage-konton.

Sök efter sårbarheter i containeravbildningar i Azure Container Registry och skydda hanterade Azure Kubernetes Service-instanser.

Använd Azure Arc för att utöka säkerheten till arbetsbelastningar utanför Azure.

Effektivisera säkerhetshanteringen

Distribuera och konfigurera enkelt Security Center i storskaliga miljöer med hjälp av principer och automatisering. Använd AI och automatisering för att snabbt identifiera hot, effektivisera hotundersökningar och automatisera åtgärder. Ge ditt team möjlighet att fokusera på affärsprioriteringarna, även om hotlandskapet utvecklas.

Anslut till befintliga verktyg och processer, exempelvis Azure Sentinel och annan SIEM, eller integrera säkerhetslösningar från partner för att effektivisera riskreduceringen. Skapa automatiserade arbetsflöden med Logic Apps.

Varför välja Azure för säkerhet?

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Aktivera den kostnadsfria nivån för Azure Security Center idag

Få Azure Security Center – inklusive Azure Secure Score med kontinuerlig utvärdering och säkerhetsrekommendationer – som en del av den kostnadsfria nivån i Azure Security Center.

Azure Defender är kostnadsfri de första 30 dagarna. Efter 30 dagar betalar du per användning för det arbetsbelastningsskydd som du använder. Se prisuppgifter.

Dokumentation, utbildning och resurser

Kom igång

Konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto.

Gå till Azure Security Center för att börja utvärdera din Azure Secure Score.

Gå med i vår community

Bidra genom att hjälpa oss att förbättra principer och konfigurationer och hitta skript och andra resurser.

Följ Azure Security Center Tech-communityn.

Se hur företag och organisationer skyddar sina arbetsbelastningar med Security Center

Skydd mot hot med Azure Security Center

"Azure Security Center gives us the single pane of glass that enables us to improve our cloud security posture. We can now view recommendations on how to secure our services, receive threat alerts for our workloads, and quickly pass all that information to Azure Sentinel for intelligent threat hunting."

Stuart Gregg, Cyber Security Operations Lead, ASOS
ASOS

Europeiskt elbolag ökar säkerheten med Azure

"Within Security Center, we can see on a per-subscription basis which resources aren't following the Security Center best practice configurations, and we support the internal customers for their own subscriptions by helping to remedy security vulnerabilities"

Astrit Dibrani, Regional Lead, South Orange Networks
Vattenfall

SWC använder Azure Sentinel och Azure Security Center i samverkan för att skydda hela IT-infrastrukturen – dess egen och kundernas – och för att minska svarstiderna vid angrepp från timmar till bara några sekunder.

SWC Technology Partners

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om Azure Security Center

Vanliga frågor och svar

  • Azure Security Center är ett verktyg för hantering av säkerhetsstatus och hotskydd. Eftersom det är integrerat med Azure Defender skyddar Security Center arbetsbelastningar som körs i Azure, lokalt och i andra moln. Tjänsten ger kontinuerlig utvärdering av säkerheten, skyddar mot cyberangrepp med hjälp av Microsofts hotinformation och effektiviserar säkerhetshanteringen med integrerade kontroller.
  • Nej. Azure Security Center fortsätter att tillhandahålla hantering av molnsäkerhet med Azure Secure Score och regelefterlevnad, samt hotskydd med integreringen av Azure Defender.
  • Azure Sentinel är Microsofts lösning för SIEM (säkerhetsinformation och händelsehantering) och SOAR (säkerhetsdirigering och automatiserat svar). Azure Sentinel ger intelligent säkerhetsanalys och hotinformation för hela företaget, vilket ger en enda lösning för varningsidentifiering, hotsynlighet, proaktiv sökning och svar på hot.

    Azure Security Center är en av många källor med hotinformation som matas in i Azure Sentinel för att skapa en vy över hela företaget. Vi rekommenderar att du aktiverar Azure Security Center för hotskydd av arbetsbelastningar och sedan ansluter Azure Security Center till Azure Sentinel på bara några få klick. När Azure Security Center-data finns i Azure Sentinel kan du kombinera data med andra källor, t.ex. brandväggar, användare och enheter.

Aktivera Azure Security Center

Kom igång