Key Vault

Skydda kryptografiska nycklar och andra hemligheter som används av appar och tjänster i molnet

Förbättra dataskydd och kompatibilitet

Säker nyckelhantering är nödvändig för att skydda data i molnet. Med Azure Key Vault kan du kryptera nycklar och små hemligheter som lösenord med HSM-lagrade nycklar. För extra säkerhet kan du importera eller skapa nycklar i maskinvarusäkerhetsmoduler. Om du väljer att göra detta bearbetar Microsoft dina nycklar i FIPS 140-2 Level 2-verifierade maskinvarusäkerhetsmoduler (maskinvara och inbyggd programvara). Key Vault har utformats så att Microsoft varken ser eller extraherar dina nycklar. Övervaka och granska nyckelanvändningen med Azure-loggning – skicka loggar vidare till Azure HDInsight eller ett SIEM-system för extra analys och hotidentifiering.

All kontroll, inget arbete

Med Key Vault behöver du inte etablera, konfigurera, uppdatera eller underhålla HSM:er och programvara för nyckelhantering. Du kan etablera nya valv och nycklar (eller importera nycklar från dina egna HSM:er) på bara några minuter och hantera nycklar, hemligheter och principer centralt. Du behåller kontrollen över dina nycklar – du kan helt enkelt ge dina egna program eller program från tredje part behörighet att använda dem vid behov. Programmen får aldrig direkt åtkomst till nycklarna. Utvecklare kan enkelt hantera nycklar som används för utveckling och testning och sedan migrera smidigt till produktionsnycklar som hanteras av säkerhetsavdelningen. Förenkla och automatisera uppgifter för SSL/TLS-certifikat – Key Vault låter dig registrera certifikat och förnya dem automatiskt från publika certifikatutfärdare som stöds.

Öka prestandan, få global räckvidd

Öka prestandan och minska fördröjningen hos molnprogram genom att lagra kryptografiska nycklar i molnet istället för lokalt. Key Vault använder snabb skalning för att uppfylla dina molnprograms kryptografiska behov och matcha belastningen när efterfrågan är som högst, utan kostnaden som vanligtvis krävs för att distribuera dedikerade HSM:er. Du kan få global redundans genom att etablera valv i globala Azure-datacenter – behåll en kopia på din egen HSM för extra tillförlitlighet.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Säkerhetscenter

Förhindra, identifiera och svara på hot med ökad insyn

Använd Key Vault med ditt kostnadsfria konto