Key Vault

Skydda kryptografiska nycklar och andra hemligheter som används av appar och tjänster i molnet

Förbättra dataskydd och kompatibilitet

Säker nyckelhantering är nödvändig för att skydda data i molnet. Använd Azure Key Vault för att kryptera nycklar och små hemligheter som lösenord som använder HSM-lagrade nycklar. För större säkerhet kan du importera eller generera nycklar i HSM:er och låta Microsoft bearbeta dina nycklar i FIPS 140-2 Level 2-verifierade HSM:er (maskinvara och inbyggd programvara). Med Key Vault kan Microsoft varken se eller extrahera dina nycklar. Övervaka och granska din nyckelanvändning med Azure-loggning – skicka loggar vidare till Azure HDInsight eller en lösning för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) för mer analys och hotidentifiering.

All kontroll, inget arbete

Använd Key Vault så att du inte behöver etablera, konfigurera, uppdatera eller underhålla HSM:er och programvara för nyckelhantering. Etablera nya valv och nycklar (eller importera nycklar från dina egna HSM:er) på bara några minuter och hantera nycklar, hemligheter och principer centralt. Du behåller kontrollen över dina nycklar – du kan helt enkelt ge dina egna program eller program från partner behörighet att använda dem vid behov. Programmen får aldrig direkt åtkomst till nycklarna. Utvecklare kan hantera nycklar som används för utveckling och testning och sedan smidigt migrera till produktionsnycklar som hanteras av säkerhetsavdelningen. Förenkla och automatisera uppgifter för SSL/TLS-certifikat – Key Vault låter dig registrera certifikat och förnya dem automatiskt från offentliga certifikatutfärdare som stöds.

Öka prestandan, få global räckvidd

Öka prestandan och minska svarstiden hos dina molnprogram genom att lagra kryptografiska nycklar i molnet istället för lokalt. Key Vault skalar snabbt för att uppfylla dina molnprograms kryptografiska behov och matcha belastningen när efterfrågan är som högst, utan kostnaden för att distribuera dedikerade HSM:er. Få global redundans genom att etablera valv i globala Azure-datacenter – behåll en kopia på din egen HSM för extra tillförlitlighet.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Säkerhetscenter

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

Använd Key Vault med ditt kostnadsfria konto