HDInsight

Hanterad analystjänst för stordata med öppen källkod för företaget

Azure HDInsight är en hanterad företagsinriktad analystjänst för stordata med öppen källkod. Du kan skapa optimerade kluster för Hadoop, Spark, Hive, HBase, Storm, Kafka och Microsoft R Server med ett serviceavtal som ger dig 99.9% drifttid.

Hanterade tjänstanalyser med öppen källkod med ett branschledande serviceavtal

Andra produkter tillhandahåller serviceavtal för de underliggande virtuella datorerna, men HDInsight är den enda tjänsten i branschen som tillhandahåller ett serviceavtal från slutpunkt till slutpunkt på arbetsbelastningen. Skapa optimerade kluster för Hadoop, Spark, Hive, HBase, Storm, Kafka och Microsoft R Server med ett serviceavtal som ger dig 99.9% drifttid. Med de här byggblocken kan du färdigställa scenarion som omfattar ETL, datalagerhantering, dataforskning, IoT och liveuppspelning samtidigt som du utökar dina lokala investeringar. Med HDInsight kan du köra de här som produktionsfärdiga lösningar i Azure med säkerhet på företagsnivå och övervakning på bara några minuter.

HDInsight fungerar med Hadoop-projekt som Apache HBase, Apache Storm, Apache Hive, Apache Spark och Apache Kafka

Global räckvidd

Tillgängligt i >25 regioner över hela världen – mer än något annat erbjudande för stordataanalys. Dessutom tillgängligt för Azure Government-molnet och i Kina.

Säker och följer standard

Skydda dina datatillgångar och utöka lokala säkerhets- och styrningskontroller till molnet med HDInsight. Tjänsten tillhandahåller enkel inloggning (SSO), multifaktorautentisering och sömlös hantering av flera miljoner identiteter via Azure Active Directory. Auktorisera användare och grupper med detaljerade principer för åtkomstkontroll för alla företagsdata med Apache Ranger. HDInsight efterlever kraven för Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Payment Card Industry (PCI och Service Organization Controls (SOC), vilket gör det lättare för dig att se till att företagets datatillgångar alltid är ordentligt skyddade. HDInsight ger stöd för högsta möjliga affärskontinuitet genom att utöka funktionerna för avisering, övervakning och definition av ogiltiga åtgärder. Det erbjuder även förbättrat skydd av arbetsbelastningar genom inbyggd integration med Azures övervakningssvit.

Plattform för hög produktivitet för utvecklare och experter

Använd omfattande produktivitetssviter för Hadoop och Spark med önskad utvecklingsmiljö, t.ex. Visual Studio, Eclipse och IntelliJ för Scala-, Python-, R-, Java- och .NET-stöd. Dataexperter kan kombinera kod, statistiska ekvationer och visualiseringar för att få information om deras data genom integration med marknadens två populäraste notebooks, Jupyter och Zeppelin. HDInsight är dessutom den enda hanterade Hadoop-molnlösningen som integrerar med Microsoft R Server. Med matematikbibliotek med flera trådar och transparent parallellisering i R Server kan du hantera upp till 1 000 gånger mer data och upp till 50 gånger snabbare hastigheter än med R med öppen källkod. Det betyder också att du kan skapa mer exakta modeller för ännu bättre förutsägelser än tidigare.

Kostnadseffektiv molnskala

Skala kostnadseffektivt upp eller ned arbetsbelastningar genom fristående beräkning och lagring. Lokal lagring kan fortfarande användas för cachelagring och snabb I/O. Användare av Spark och Interactive Hive kan välja SSD-minne för interaktiva prestanda, medan Kafka-användare kan behålla alla strömmande data på premiumhanterade diskar. Välj valfri typ av virtuell Azure-dator som ger bäst användning av resurser, och betala bara för den beräkning och det lagringsutrymme som du använder.

Den mest omfattande plattformen

HDInsight samarbetar med ledande ISV:er för att tillhandahålla ett omfattande programramverk med enkelklickning som är enkelt att använda.

Under distributionen av kluster kan ISV:er som Cask, Streamsets, H20.AI osv. distribueras för att utöka funktionerna i analysplattformarna Hadoop, Spark och Kafka.

Vad kan du skapa med Azure HDInsight?

Lär dig mer om användarsituationer nedan:

Sakernas Internet + Program för liveuppspelning

Toyotas Connected Car, Office 365 och Bing-annonser bearbetar miljontals händelser/sekund för bearbetning av stordata i realtid på HDInsight genom Kafka, Storm och Spark Streaming.

Läs mer

Data Science (storskalig databehandling) + Machine Learning

Transformera din verksamhet genom att lägga till intelligens till dina program och din organisation.

Läs mer

Datalagerhantering

Genomför interaktiva frågor på petabyte-skala över strukturerade eller ostrukturerade data i alla format och oavsett versionsmodell samtidigt som du ansluter med det BI-verktyg som du föredrar.

Läs mer

Hybrid med Azure HDInsight + lokalt

Utöka dina lokala investeringar till molnet och omvandla din verksamhet genom att använda avancerade analys- och BI-erbjudanden i molnet.

Läs mer

Kunder driver stordataanalyser genom Azure HDInsight

Utbildningsväg för HDInsight