Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

HDInsight

En hanterad Apache Hadoop-, Spark-, R-, HBase- och Storm-molntjänst på ett enkelt sätt

Stor mängd hanterade Apache-stordataprojekt

Skala elastiskt vid behov

Azure HDInsight är en Apache Hadoop-distribution som drivs i molnet. Det innebär att den hanterar vilken datamängd som helst och skalar om från terabyte till petabyte vid behov. Skapa ett valfritt antal noder när som helst. Vi debiterar endast för den beräkning och lagring som du använder.

Beth Israel Deaconess Medical Center
Det är en del av våra granskningskrav att vi bevarar data under sju år och en del information måste sparas upp till 30 år. Med HDInsight kan vi lagra mer data och vid behov köra frågor till dessa.

–Don Wood, Beth Israel Deaconess Medical Center

Azure HDInsight erbjuder molntjänster som kan hantera valfri datamängd
Hadoop-molntjänster gör det möjligt att analysera stora datauppsättningar på ett enkelt sätt

Räkna på alla data – strukturerade, delvis strukturerade och ostrukturerade

Eftersom det är helt och hållet baserat på Apache Hadoop kan HDInsight bearbeta ostrukturerade och halvstrukturerade data från klickströmmar på webben, sociala medier, serverloggar, enheter och sensorer, med mera. Det gör det möjligt för dig att analysera nya datauppsättningar och visa nya affärsmöjligheter som driver din organisation framåt.

Ascribe
Med en lösning som baseras på SQL Server och tjänsten Azure HDInsight kan vi fånga data som skrivits på ren engelska och använda dem till att förbättra tjänster.Det kommer att ändra vårt sätt att arbeta med medicinska journaler i framtiden.

–Paul Henderson, Ascribe

Utveckla med ditt favoritspråk

HDInsight har kraftfulla programmeringstillägg för språk som bland annat C#, Java och .NET. Använd valfritt programmeringsspråk på Hadoop för att skapa, konfigurera, skicka och övervaka Hadoop-jobb. Se mer
Använd valfritt programmeringsspråk med Hadoop-molntjänsten
Azure HDInsight Hadoop-molntjänster är tillgängliga i molnet utan andra startkostnader

Slipp inköp och underhåll av maskinvara

Med HDInsight kan du distribuera Hadoop i molnet utan att köpa ny maskinvara eller lägga pengar på andra startkostnader. Det finns inte heller någon tidskrävande installation eller konfiguration. Azure gör det åt dig. Skapa ditt första kluster på några minuter.

McKesson
Eftersom vi finns på ett elastiskt moln med Azure behöver vi inte tänka på att göra infrastrukturen eller fundera på om vi kan upprätthålla tillväxt med den nuvarande kapaciteten i våra datacenter.

–Sujatha Bayyapureddy, McKesson

Använd Excel eller det BI-verktyg du föredrar för att visualisera Hadoop-data

Eftersom HDInsight är integrerat med Excel kan du visualisera och analysera dina Hadoop-data på nya övertygande sätt i ett verktyg som dina företagsanvändare är bekanta med. I Excel kan användarna välja HDInsight som datakälla.

Black Ball
Jag tittade på några andra BI-lösningar på marknaden och de flesta var för komplicerade, särskilt från slutanvändarnas perspektiv.

–Andrew Cheong, BlackBall

Använd Excel för att visualisera alla dina Hadoop-data
Använd molnet för att ansluta till lokala Hadoop-kluster

Anslut lokala Hadoop-kluster till molnet

HDInsight är också integrerat med Hortonworks Data Platform, så att du kan flytta Hadoop-data från ett lokalt datacenter till Azure-molnet för säkerhetskopiering, utveckling/testning och scenarier för så kallad ”cloud bursting” (för belastningsutjämning mellan moln). Med Microsoft Analytics Platform System kan du till och med skicka frågor till både dina lokala och molnbaserade Hadoop-kluster samtidigt.

Anpassa kluster för att köra andra Hadoop-projekt

Apache Hadoop-ekosystemet är en portfölj med snabbrörliga projekt med öppen källkod som utvecklas snabbt. HDInsight ger dig flexibiliteten att distribuera valfria Hadoop-projekt genom anpassade skript. Det omfattar populära projekt som Spark, R, Giraph och Solr.

Använd funktioner för NoSQL-transaktioner som erbjuds av Azure

Använd funktioner för NoSQL-transaktioner

HDInsight omfattar även Apache HBase, en kolumnbaserad NoSQL-databas som körs ovanpå Hadoop Distributed File System (HDFS). Det gör det möjligt att göra stora transaktionsbehandlingar (OLTP) av icke-relationella data vilket möjliggör användningsscenarier där du kan ha interaktiva webbplatser eller sensordata som skrivs till en blob-lagring i Azure.

Tillhandahåll strömbearbetning i realtid

HDInsight innefattar Apache Storm, en strömningsanalysplattform med öppen källkod som kan bearbeta realtidshändelser i stor skala. Det gör att du kan bearbeta miljontals händelser samtidigt som de skapas med användningsmöjligheter som Internet of Things (IoT) och få insikter från dina anslutna enheter eller webbutlösta händelser. Vi gör det lättare att distribuera och implementera Storm. Läs mer om Storm

Använd Spark för interaktiva analyser

HDInsight innehåller Apache Spark, ett projekt med öppen källkod i Apache-ekosystemet som kan köra storskaliga dataanalysprogram i minnet. Spark levererar frågor upp till 100 gånger snabbare än traditionella stordatafrågor. Det tillhandahåller en gemensam körningsmodell för olika uppgifter, t.ex. ETL, batchfrågekörning, interaktiva frågor, realtidsströmning, maskininlärning och diagrambearbetning på data som är lagrade i Azure Storage. Läs mer om Spark

Använd R för att få stöd för förutsägande modellering och maskininlärning

HDInsight omfattar R Server för Hadoop, en skalad implementering av ett av de mest populära programmeringsspråken för statistisk databearbetning och maskininlärning. R Server på HDInsight är en molnimplementering av R med 100 procent öppen källkod som är integrerad med Hadoop- och Spark-kluster. Det ger den bekanta upplevelsen från R tillsammans med skalbarheten och prestandan i Hadoop. Lär dig mer om R Server för HDInsight

Distribuera till Windows och Linux

Välj Linux- eller Windows-kluster när du distribuerar Big Data-arbetsbelastningar till Azure. Med Windows kan du utnyttja befintlig Windows-baserad kod, inklusive .NET och skala över alla dina data i Azure. Med Linux kan du enklare flytta befintliga Hadoop-arbetsbelastningar till molnet och ta med ytterligare stordatakomponenter som kan köras i tjänsten. Genom att erbjuda både Windows- och Linux-kluster ger Microsoft dig den flexibilitet du behöver för att kunna använda valfritt operativsystem och få kunskaper från de stora mängder data som skapas i molnet.

*Hadoop och Hadoops elefantlogotyp är varumärken som tillhör Apache Software Foundation.

Kunder som bygger Hadoop i Azure

Hitta och distribuera program som är byggda för stordata-ekosystem

Sök efter och distribuera populära program från betrodda Hadoop-partners på Azure Marketplace.

Prova HDInsight-kluster kostnadsfritt

Prova nu