HDInsight

En molnbaserad Spark- och Hadoop-tjänst för företag

HDInsight är den enda helt hanterade Hadoop-molnprodukten som tillhandahåller optimerade analyskluster med öppen källkod för Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka och R Server, med ett SLA som garanterar 99,9 % drifttid. Var och en av dessa tekniker för stordata och ISV-program kan enkelt distribueras som hanterade kluster med säkerhet och övervakning på företagsnivå.

Tillförlitliga analyser av öppen källkod med branschledande SLA

Skapa enkelt klustertyper med öppen källkod i företagsklass, med ett branschledande SLA med en garanterad drifttid på 99,9 % samt support dygnet runt alla dagar i veckan. Vårt SLA täcker hela din Azure-stordatalösning, inte bara VM-instanserna. HDInsight är byggt för fullständig redundans och hög tillgänglighet, inklusive replikering av huvudnoder, geo-replikering av data och inbyggd reserv-NameNode, vilket gör HDInsight flexibelt i händelse av kritiska fel som inte hanteras i standardimplementationer av Hadoop. Azure erbjuder också klusterövervakning och företagssupport dygnet runt alla dagar i veckan uppbackat av Microsoft och Hortonworks med sammanlagt 37 programmerare för Hadoop Core (mer än alla andra leverantörer av hanterade moln tillsammans), som är redo att hjälpa dig med distributionen samt att korrigera och lägga in kod i Hadoop igen.

HDInsight fungerar med Hadoop-projekt som Apache HBase, Apache Storm, Apache Hive, Apache Spark och Apache Kafka
HDInsight uppfyller efterlevnadskrav för HIPAA, PCI, SOC, DSS och ISO

Säkerhet och övervakning i företagsklass

Skydda dina datatillgångar och utöka enkelt lokala säkerhets- och styrningskontroller till molnet med HDInsight. Tjänsten tillhandahåller enkel inloggning (SSO), multifaktorautentisering och sömlös hantering av flera miljoner identiteter via Azure Active Directory. Du kan auktorisera användare och grupper med detaljerade principer för åtkomstkontroll för alla företagsdata med Apache Ranger. HDInsight uppfyller HIPAA-, PCI- och SOC-efterlevnadskraven så att du kan vara säker på att företagets dataresurser alltid är skyddade. HDInsight ger stöd för högsta möjliga affärskontinuitet genom att utöka funktionerna för avisering, övervakning och definition av ogiltiga åtgärder, samt erbjuder förbättrat skydd av arbetsbelastningar genom inbyggd integration med Microsoft Operations Management Suite.

Plattform för hög produktivitet för utvecklare och experter

Använd omfattande produktivitetssviter för Hadoop och Spark med önskad utvecklingsmiljö, t.ex. Visual Studio, Eclipse och IntelliJ för Scala-, Python-, R-, Java- och .Net-stöd. Dataexperter har möjlighet att kombinera kod, statistiska ekvationer och visualiseringar för att få information om deras data genom integration med marknadens två populäraste notebooks, Jupyter och Zeppelin. HDInsight är dessutom den enda hanterade Hadoop-molnlösningen som integrerar med Microsoft R Server. Med matematikbibliotek med flera trådar och transparent parallellisering i R Server kan du hantera upp till 1 000 gånger mer data och upp till 50 gånger snabbare hastigheter än med R med öppen källkod. Det betyder att du kan skapa mer exakta modeller för bättre förutsägelser än vad som har varit möjligt tidigare.

Kostnadseffektiv molnskala

Skala kostnadseffektivt upp eller ned arbetsbelastningar genom fristående beräkning och lagring. Lokal lagring kan fortfarande användas för cachelagring och snabb I/O. Användare av Spark och Interactive Hive kan välja SSD-minne för interaktiva prestanda, medan Kafka-användare kan behålla alla strömmande data på premiumhanterade diskar. Välj valfri typ av virtuell Azure-dator som ger bäst användning av resurser, och betala bara för den beräkning och det lagringsutrymme som du använder. En nyligen genomförd undersökning visar att HDInsight levererar 63 % lägre total ägandekostnad (TCO) jämfört med lokala Hadoop-distributioner.

Integration med ledande produktivitetsprogram

En växande marknad av oberoende programvaruleverantörer (ISV:er) erbjuder mervärdeslösningar i det bredare Hadoop-ekosystemet. Eftersom varje kluster utökas med kantnoder och skriptåtgärder kan du med HDInsight skapa Hadoop- och Spark-kluster som redan är integrerade och anpassade med färdiga ISV-program som Datameer, Cask, AtScale och StreamSets.)

Enkelt för administratörer att hantera

Distribuera Hadoop i molnet utan att köpa ny maskinvara eller lägga pengar på andra startkostnader. Skapa ditt första kluster på några minuter. Du slipper tidskrävande installationer eller konfigurationer och du behöver inte uppdatera operativsystemet eller uppgradera Hadoop-versioner – Azure gör det åt dig.

Kunder som bygger Hadoop-kluster i Azure

Forrester Research har utsett Microsoft som en ledare i Cloud Hadoop Wave.

IDC rapporterade att HDInsight levererar 63 % lägre total ägandekostnad (TCO) jämfört med lokala Hadoop-distributioner under en femårsperiod.

Apache Hadoop® och associerade öppen källkod-projektnamn är varumärken som tillhör Apache Software Foundation.

Hitta och distribuera program som är byggda för stordata-ekosystem

Sök efter och distribuera populära program från betrodda Hadoop-partners på Azure Marketplace.

Prova HDInsight-kluster kostnadsfritt