HDInsight

Enkel, kostnadseffektiv tjänst i företagsklass för analys med öppen källkod

Vilka är fördelarna med HDInsight?

Kör enkelt populära ramverk med öppen källkod – inklusive Apache Hadoop, Spark och Kafka – med Azure HDInsight, en kostnadseffektiv tjänst i företagsklass för öppen källkod. Bearbeta enorma mängder data utan problem och få alla fördelarna med det breda ekosystemet med öppen källkod och med den globala skalan hos Azure.

  • Använd HDInsight-verktyg för att snabbt komma igång i valfri utvecklingsmiljö.
  • HDInsight integreras sömlöst med andra Azure-tjänster, till exempel Data Factory och Data Lake Storage, för att bygga omfattande analys-pipelines.

Varför HDInsight?

Enkelt

Sätt upp projekt och kluster med öppen källkod snabbt, utan maskinvara som ska installeras eller infrastruktur som ska hanteras.

Kostnadseffektivt

Minska kostnaderna genom att skapa stordatakluster på begäran, skala upp eller ned dem enkelt och betala bara för det du använder.

Företagsklass

Få säkerhet i företagsklass och branschledande efterlevnad, med över 30 certifieringar.

Öppet

Skapa optimerade komponenter för Hadoop och Spark med mera. Håll dig uppdaterad med de senaste versionerna.

Vad medföljer HDInsight?

Ekosystem med öppen källkod

HDInsight stöder de senaste projekten med öppen källkod från Apache Hadoop- och Spark-ekosystemen. Håll dig uppdaterad med de nyaste utgåvorna av ramverk med öppen källkod, som Kafka, HBase och Hive LLAP.

Säkerhet och efterlevnad

Få dataskydd på företagsnivå för dina data med övervakning, virtuella nätverk, kryptering, Active Directory-autentisering, auktorisering och rollbaserad åtkomstkontroll. HDInsight har över 30 branschcertifieringar, som ISO, SOC, HIPAA och PCI, för att följa efterlevnadsstandarder.

Intern integrering med Azure-tjänster

Integrera sömlöst med en mängd olika Azure-datalager och -tjänster, till exempel SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, Data Lake Storage, Blob Storage, Event Hubs och Data Factory.

Förenklad övervakning

HDInsight integreras med Azure Log Analytics så att du får ett enda gränssnitt där du kan övervaka alla dina kluster.

Bred programsupport

HDInsight stöder en mängd olika program från stordataekosystem, som du kan installera med ett enda klick. Välj bland drygt 30 populära Hadoop- och Spark-program för flera olika scenarier.

Flera språk och verktyg

Använd de produktivitetsverktyg du föredrar, som Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, Jupyter och Zeppelin. Skriv kod på välkända språk som Scala, Python, R, JavaScript och .NET.

Azure HDInsight-ekosystem

Verktyg

Apache Zeppelin

VS Code

IntelliJ

JDBC

Dataåtkomst

Batch

SQL

NoSQL

Stream

Maskininlärning

Andra tjänster

Azure Data Lake Storage

Säkerhet

Apache Ranger

Azure Active Directory

Virtual Network

Kunder som använder HDInsight

  • Roche
  • LG CNS
  • Reckitt Benckiser
  • Jet.com
  • Asos

Vad kan du göra med HDInsight?

Extrahera, transformera och läsa in (ETL) med hjälp av HDInsight

Extrahera, transformera och läs in stordatakluster på begäran med Hadoop MapReduce och Apache Spark.

Extração, transformação e carregamento (ETL) com o HDInsightExtraia, transforme e carregue os seus clusters de macrodados sob pedido com o Hadoop MapReduce e com o Apache Spark.

Strömma med HDInsight

Mata in och bearbeta miljontals strömningshändelser per sekund med Apache Kafka-, Apache Storm- och Apache Spark-strömning.

Transmitir com o HDInsightIngira e processe milhões de eventos de transmissão por segundo com o Apache Kafka, Apache Storm e Apache Spark Streaming.

Interaktiv frågekörning med HDInsight

Utför snabba, interaktiva SQL-frågor skalanpassat på strukturerade eller ostrukturerade data med Apache Hive LLAP.

Consultas interativas com o HDInsightRealize consultas de SQL rápidas e interativas à escala por dados estruturados ou não estruturados com o Apache Hive LLAP.

Utöka dina lokala stordatainvesteringar med HDInsight

Utöka dina lokala stordatainvesteringar till molnet och omvandla verksamheten med hjälp av de avancerade analysfunktionerna i HDInsight.

Expandir os investimentos em macrodados no local com o HDInsightExpanda os seus investimentos de macrodados no local para a cloud e transforme o seu negócio ao utilizar as capacidades de análise avançadas do HDInsight.

Användningsfall

Kundinsikter

Hjälp medarbetarna att fatta datadrivna beslut genom att skapa en heltäckande analysplattform med öppen källod. Bearbeta enkelt enorma mängder data från olika källor.

Få reda på hur Reckitt Benckiser använder HDInsight för konsumentinsikter.

Personanpassade rekommendationer

Engagera dina kunder på nya sätt genom at skapa personanpassade rekommendationsmotorer.

Få reda på hur ASOS använder HDInsight för personanpassade rekommendationer.

Förebyggande underhåll

Förutsäg och förhindra fel och håll igång viktig utrustning. Mata in och bearbeta data i realtid för att optimera verksamheten.

Få redan på hur Roche Diagnostics använder HDInsight för förutsägande underhåll.

Riskbedömning

Bygg bättre modeller genom att transformera och analysera dina kritiska data och hjälp till att skydda dina data med funktioner i företagsklass.

Få reda på hur Milliman använder HDInsight för riskbedömning.

Relaterade produkter och tjänster

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Azure Data Lake Storage

Extremt skalbar och säker Data Lake-funktion som bygger på Azure Blob Storage

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

Börja använda HDInsight i dag