HDInsight

Enkel, kostnadseffektiv tjänst i företagsklass för analys med öppen källkod

Vilka är fördelarna med HDInsight?

Kör enkelt populära ramverk med öppen källkod – inklusive Apache Hadoop, Spark och Kafka – med Azure HDInsight, en kostnadseffektiv tjänst i företagsklass för öppen källkod. Bearbeta enorma mängder data utan problem och få alla fördelarna med det breda ekosystemet med öppen källkod och med den globala skalan hos Azure.

  • Sätt upp stordatakluster snabbt på begäran, skala upp eller ned dem efter dina användningsbehov och betala bara för det du använder.
  • Använd HDInsight-verktyg för att snabbt komma igång i valfri utvecklingsmiljö.
  • Följ branschens och myndigheters efterlevnadsstandarder och skydda dina företagsdatatillgångar med Azure Virtual Network, kryptering och integrering med Azure Active Directory.
  • HDInsight integreras sömlöst med andra Azure-tjänster, till exempel Data Factory och Data Lake Storage, för att bygga omfattande analys-pipelines.

Varför HDInsight?

Enkelt

Sätt upp projekt och kluster med öppen källkod snabbt, utan maskinvara som ska installeras eller infrastruktur som ska hanteras.

Kostnadseffektivt

Minska kostnaderna genom att skapa stordatakluster på begäran, skala upp eller ned dem enkelt och betala bara för det du använder.

Företagsklass

Få säkerhet i företagsklass och branschledande efterlevnad, med över 30 certifieringar.

Öppet

Skapa optimerade komponenter för Hadoop och Spark med mera. Håll dig uppdaterad med de senaste versionerna.

Vad medföljer HDInsight?

Ekosystem med öppen källkod

HDInsight stöder de senaste projekten med öppen källkod från Apache Hadoop- och Spark-ekosystemen. Håll dig uppdaterad med de nyaste utgåvorna av ramverk med öppen källkod, som Kafka, HBase och Hive LLAP.

Säkerhet och efterlevnad

Få dataskydd på företagsnivå för dina data med övervakning, virtuella nätverk, kryptering, Active Directory-autentisering, auktorisering och rollbaserad åtkomstkontroll. HDInsight har över 30 branschcertifieringar, som ISO, SOC, HIPAA och PCI, för att följa efterlevnadsstandarder.

Intern integrering med Azure-tjänster

Integrera sömlöst med en mängd olika Azure-datalager och -tjänster, till exempel Synapse Analytics, Azure Cosmos DB, Data Lake Storage, Blob Storage, Event Hubs och Data Factory.

Förenklad övervakning

HDInsight integreras med Azure Log Analytics så att du får ett enda gränssnitt där du kan övervaka alla dina kluster.

Bred programsupport

HDInsight stöder en mängd olika program från stordataekosystem, som du kan installera med ett enda klick. Välj bland drygt 30 populära Hadoop- och Spark-program för flera olika scenarier.

Flera språk och verktyg

Använd de produktivitetsverktyg du föredrar, som Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, Jupyter och Zeppelin. Skriv kod på välkända språk som Scala, Python, R, JavaScript och .NET.

Azure HDInsight-ekosystem

Verktyg

Apache Zeppelin

VS Code

IntelliJ

JDBC

Dataåtkomst

Batch

SQL

NoSQL

Stream

Maskininlärning

Andra tjänster

Azure Data Lake Storage

Säkerhet

Apache Ranger

Azure Active Directory

Virtual Network

Kunder som använder HDInsight

Roche
LG CNS
Reckitt Benckiser
Jet.com
ASOS

Vad kan du göra med HDInsight?

Extrahera, transformera och läsa in (ETL) med hjälp av HDInsight

Extrahera, transformera och läs in stordatakluster på begäran med Hadoop MapReduce och Apache Spark.

Extract, transform and load (ETL) using HDInsightExtract, transform and load your big data clusters on demand with Hadoop MapReduce and Apache Spark.

Strömma med HDInsight

Mata in och bearbeta miljontals strömningshändelser per sekund med Apache Kafka-, Apache Storm- och Apache Spark-strömning.

Streaming using HDInsightIngest and process millions of streaming events per second with Apache Kafka, Apache Storm and Apache Spark Streaming.

Interaktiv frågekörning med HDInsight

Utför snabba, interaktiva SQL-frågor skalanpassat på strukturerade eller ostrukturerade data med Apache Hive LLAP.

Interactive querying with HDInsightPerform fast, interactive SQL queries at scale over structured or unstructured data with Apache Hive LLAP.

Utöka dina lokala stordatainvesteringar med HDInsight

Utöka dina lokala stordatainvesteringar till molnet och omvandla verksamheten med hjälp av de avancerade analysfunktionerna i HDInsight.

Extend your on-premises big data investments with HDInsightExtend your on-premises big data investments to the cloud and transform your business using the advanced analytics capabilities of HDInsight.

Användningsfall

Kundinsikter

Hjälp medarbetarna att fatta datadrivna beslut genom att skapa en heltäckande analysplattform med öppen källod. Bearbeta enkelt enorma mängder data från olika källor.

Få reda på hur Reckitt Benckiser använder HDInsight för konsumentinsikter.

Personanpassade rekommendationer

Engagera dina kunder på nya sätt genom at skapa personanpassade rekommendationsmotorer.

Få reda på hur ASOS använder HDInsight för personanpassade rekommendationer.

Förebyggande underhåll

Förutsäg och förhindra fel och håll igång viktig utrustning. Mata in och bearbeta data i realtid för att optimera verksamheten.

Få redan på hur Roche Diagnostics använder HDInsight för förutsägande underhåll.

Riskbedömning

Bygg bättre modeller genom att transformera och analysera dina kritiska data och hjälp till att skydda dina data med funktioner i företagsklass.

Få reda på hur Milliman använder HDInsight för riskbedömning.

Relaterade produkter och tjänster

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Azure Data Lake Storage

Extremt skalbar och säker Data Lake-funktion som bygger på Azure Blob Storage

Azure Synapse Analytics

Gränslös analystjänst som ger snabbare insikter

Börja använda HDInsight i dag