Hoppa över navigering

Azure DDoS Protection

Skydda dina Azure-resurser mot distribuerade överbelastningsattacker (DDoS)

Produktfunktioner

Skydd mot DDoS-attacker som utnyttjar skalan och elasticiteten hos Azure

DDoS Protection tillhandahåller med stöd av Microsofts globala nätverk omfattande DDoS-åtgärdsfunktioner i alla Azure-regioner. Skrubba trafiken vid Azure-nätverksgränsen innan den kan påverka din tjänsts tillgänglighet.

Nyckelfärdigt skydd

Täck alla resurser i ett virtuellt närverk när du aktiverar Azure DDoS Protection via förenklad konfiguration. Ständigt aktiverad trafikövervakning ger närapå realtidsidentifiering av DDoS-attacker, utan att ingripande krävs. DDoS Protection åtgärdar automatiskt attacken så snart den identifieras.

Anpassningsbar justering

DDoS Protection erbjuder avancerade funktioner som automatiskt konfigurerar och finjusterar dina DDoS Protection-inställningar. The DDoS-tjänsten kan identifiera dina resurser och resurskonfigurationen, och använder intelligent trafikprofilering för att lära in programtrafikmönster över tid.

Skydd i flera lager

DDoS Protection distribueras med brandväggen för webbaserade program i Azure Application Gateway och skyddar mot en omfattande uppsättning nätverkslagerattacker (lager 3/4) samt skyddar webbprogram mot vanliga programlagerattacker (lager 7), till exempel SQL-inmatning, skriptkörning över flera webbplatser och sessionskapning. Brandväggen för webbaserade program är förkonfigurerad för att hantera hot som har identifierats av Open Web Application Security Project som de tio vanligaste sårbarheterna.

Nära realtidsmått och varningar

Intern integrering med Azure Monitor exponerar hotstatistik tillsammans med annan resurstelemetri. Flexibla varningsmekanismer aviserar dig när ett program attackeras.

Attackanalys

Få detaljerade rapporter i steg om fem minuter under en attack, och en fullständig sammanfattning när attacken är avslutad. Strömma loggar över DDoS-åtgärdsflöde till ett offlinesystem för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) för övervakning i nästan realtid under en attack.

Skydd mot oplanerade resurskostnader

Få tjänstekredit för resurskostnader som uppstått som ett resultat av en dokumenterad DDoS-attack.

Relaterade produkter och tjänster

Application Gateway

Skapa säkra, skalbara och högtillgängliga frontwebbservrar i Azure

Virtual Network

Privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter

Load Balancer

Utrusta dina program med hög tillgänglighet och starka nätverksprestanda

Kom igång med DDoS Protection