Hoppa över navigering

Azure DDoS Protection

Skydda dina Azure-resurser för DoS-hot

Skydd som utnyttjar skalan och elasticiteten hos Azure

DDoS Protection utnyttjar skalan och elasticiteten i Microsofts globala nätverk för att ge massiv DDoS-hanteringskapacitet i varje Azure-region. Microsofts DDoS Protection-tjänst skyddar dina Azure-program genom att skrubba trafiken i utkanten av Azures nätverk innan den påverkar tjänstens tillgänglighet.

Nyckelfärdigt skydd

Förenklad konfiguration skyddar direkt alla resurser i ett virtuellt nätverk så snart Azure DDoS Protection har aktiverats. Ständigt aktiverad övervakning ger närapå realtidsidentifiering av DDoS-attacker. Inget ingripande krävs. DDoS Protection förhindrar omedelbart och automatiskt attacken när den har identifierats.

Anpassningsbar justering

Azure DDoS Protection är integrerat med Azure-plattformen och tillhandahåller avancerad intelligens som automatiskt kan konfigurera och justera dina DDoS Protection-inställningar. DDoS Protection förstår dina resurser och din resurskonfiguration. Intelligent trafikprofilering lär sig automatiskt och med tiden ditt programs trafik.

Skydda dig mot DDoS-attacker på nivå 3–7

Tillsammans med Azure Application Gateway Web Application Firewall ger DDoS Protection avancerat skydd på nivå 3 och 4. Tjänsten DDoS Protection skyddar ditt program mot ett flertal nätverksattacker (nivå 3 och 4). För skydd på nivå 7 skyddar Azure Application Gateway WAF webbprogram mot vanliga attacker på programnivå som SQL-inmatning, skriptattacker över webbplatser och sessionskapningar. AppGW WAF är förkonfigurerat med skydd mot hot som har identifierats av OWASP (Open Web Application Security Project) som de tio vanligaste sårbarheterna.

Aviseringar och information om DDoS-attacktelemetri

Intern integrering med Azure Monitor exponerar hotstatistik tillsammans med annan resurstelemetri. Azure Monitor-aviseringsintegrering ger flexibla aviseringsmekanismer som meddelar dig när dina program attackeras.

Skydd mot oplanerade kostnader

Vårt kostnadsskydd inkluderar tjänstkrediter för resurskostnader som uppstår till följd av en dokumenterad DDoS-attack.

Relaterade produkter och tjänster

Application Gateway

Skapa säkra, skalbara och högtillgängliga frontwebbservrar i Azure

Virtual Network

Privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter

Load Balancer

Utrusta dina program med hög tillgänglighet och starka nätverksprestanda

Kom igång med DDoS Protection