Hoppa över navigering

Text to Speech

A Speech service feature that converts text to lifelike speech

Gör dina appar levande med naturliga röster

Build apps and services that speak naturally, choosing from more than 270 neural voices across 119 languages and variants. Differentiate your brand with a customized voice, and access voices with different speaking styles and emotional tones to fit your use case—from text readers to customer support chatbots.

Verklighetstroget syntetiskt tal

Använd text till tal som flyter naturligt och som matchar mönster och intonation i mänskliga röster.

Anpassningsbara textuppläsarröster

Skapa en unik röst som visar ditt varumärkes identitet.

Detaljerade ljudkontroller

Finjustera röstutdata för dina scenarier genom att enkelt justera hastighet, röstläge, uttal, pauser och annat.

Flexibel distribution

Kör Text till tal var som helst – i molnet, lokalt eller i containrar på gränsenheter.

Få tillgång till en mängd olika röster för varje scenario

Engage global audiences by using more than 270 neural voices across 119 languages and variants. Bring your scenarios like text readers and voice-enabled assistants to life with highly expressive and human-like voices. Neural Text to Speech supports several speaking styles, including chat, newscast, and customer service, and emotions like cheerfulness and empathy.

Prova Text till tal med den här demoappen som bygger på vårt JavaScript-SDK

Skräddarsy dina talutdata

Fine-tune synthesized speech audio to fit your scenario. Define lexicons and control speech parameters such as pronunciation, pitch, rate, pauses, and intonation with Speech Synthesis Markup Language (SSML) or with the audio content creation tool.

Distribuera var som helst, från molnet till gränsen

Run Text to Speech wherever your data resides. Build lifelike speech synthesis into applications optimized for both robust cloud capabilities and edge locality using containers. Speech containers support both standard and custom text to speech capabilities.

Bygg en anpassad röst för ditt varumärke

Skilj ut ditt varumärke med en unik anpassad röst. Utveckla en mycket realistisk röst för mer naturliga kommunikationsgränssnitt med hjälp av funktionen Anpassad neural röst, från 30 minuters ljud. Här följer några exempel på organisationer som gör detta idag:

Swisscom förbättrar kundupplevelsen med en flerspråkig röstassistent

Swisscom använde tjänsten Speech för att skapa en anpassad röstassistent med naturligt språk och röstprofiler som är unika för Swisscom på engelska, franska, tyska och italienska.

AT&T får nöjda kunder med fördjupade upplevelser

AT&T demonstrerar kraften i sitt 5G-nätverk med en fördjupad upplevelse som gör det möjligt för sina kunder att prata direkt med Snurre Sprätt*.

*LOONEY TUNES och alla relaterade karaktärer och element © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

Progressive ger kunderna direkt kontakt med Flo

Progressive använde Anpassad neural röst för att skapa en virtuell version av Flo som hjälper kunderna med allt från att få en kostnadsfri offert på bilförsäkringar till allmänna försäkringsfrågor.

Omfattande sekretess och säkerhet

  • Tjänsten Speech ingår i Azure Cognitive Services och är certifierad av SOC, FedRAMP, PCI DSS, HIPAA, HITECH och ISO.
  • Dina data förblir dina. Dina textdata lagras inte under databehandling eller ljudgenerering.
  • Visa och ta bort anpassade röstdata och modeller för syntetiskt tal när du vill. Dina data är krypterade under lagring.
  • Tjänsten Speech bygger på Azures infrastruktur och ger dig säkerhet, tillgänglighet, regelefterlevnad och hanteringsfunktioner i företagsklass.

Flexibel prissättning ger dig den kraft och kontroll du behöver

Betala endast för det du använder – utan startkostnader. Med Text till tal betalar du efter användning utifrån antalet tecken du konverterar till ljud.

Riktlinjer för att skapa ansvarsfulla syntetiska röster

Dokumentation och resurser

Utforska kodexempel

Ta en titt på vår exempelkod

Se anpassningsresurser

Anpassa din tallösning med Speech Studio. Du behöver ingen kod.

Skapat med Text till tal

BBC förnyar sitt sätt att leverera tillförlitligt innehåll

Med hjälp av Azure Cognitive Services och Azure Bot Services har BBC skapat en komplett, anpassad digital röstassistent som stämmer överens med varumärkesidentiteten och bidrar till att upprätta en ny samtalsbaserad relation med de breda målgrupperna.

BBC

Swisscom förbättrar kundupplevelsen med en flerspråkig röstassistent

Swisscom använder tjänsten Speech för att skapa en anpassad röstassistent med naturligt språk och röstprofiler som är unika för Swisscom på engelska, franska, tyska och italienska.

Swisscom

Motorola hjälper blåljuspersonal att få tillgång till viktiga data

Motorola Solutions hjälper poliser och annan blåljuspersonal att få tillgång till viktig information snabbare med hjälp av en röstdriven virtuell assistent.

Motorola Solutions

Universal Electronics driver anslutna smarta hem

Universal Electronics hjälper tillverkare att leverera röstfunktioner för navigering och kontroll som fungerar på smarta hemenheter.

Universal Electronics

Cheetah Mobile utökar internationell översättning

Cheetah Mobile, ett mobilt Internetföretag med appanvändare i mer än 200 länder och regioner, använder Text till tal för att utöka tillgängligheten för sin översättningsenhet och -app till internationella marknader.

Cheetah Mobile

Kom igång med Speech