Hoppa över navigering

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Skapa snabbt ett konversationslager över dina data

QnA Maker är en molnbaserad API-tjänst där du kan skapa ett konversationsanpassat lager för frågor och svar över dina befintliga data. Använd det för att skapa en kunskapsbas genom att extrahera frågor och svar från ditt delvis strukturerade innehåll, som vanliga frågor och svar, handböcker och dokument. Svara på användarnas frågor med de bästa svaren från frågesessionerna i din kunskapsbas – automatiskt. Din kunskapsbas blir också smartare eftersom den kontinuerligt lär sig av användarbeteendet.

Extrahera automatiskt par med frågor och svar från delvis strukturerat innehåll, som vanliga frågor och svar, produkthandböcker, riktlinjer, supportdokument och principer

Förbättra din kunskapsbas med förslag på alternativa frågor. Lägg till eller avvisa utifrån relevans

Skapa, redigera och träna komplexa dialoger på ett enkelt sätt i QnA Maker-portalen eller med hjälp av REST-API:er

Skapa och publicera en robot i Microsoft Teams, Skype eller någon annanstans. Ingen koderfarenhet krävs. Du laddar bara upp ett semistrukturerat dokument eller URL

Gör din chattrobot mer personlig

Gör din chattrobot mer personlig genom att lägga till ett förifyllt chatt-dataset. Välj en personlighet som är professionell, vänlig, rolig, omtänksam eller entusiastisk.

Läs mer om chattrobotar

Få stöd för formaterade data och dynamisk innehållshantering

Du kan lägga till formaterat innehåll i din kunskapsbas med den nya inbyggda RTF-redigeraren i QnA Maker. Du kan också använda alla funktioner i Markdown för att skriva svar direkt i QnA Maker eller ladda upp en kunskapsbas med fullt formaterat innehåll.

Skala efter dina affärs- och efterlevnadsbehov

Tjänsten QnA Maker är en värdbaserad modell, så du kan välja produktnivåer enligt dina behov av storlek och dataflöden, och känna dig lugn över att alla komponenter ligger inom dina användningsgränser för Azure.

Chatta på mer än 50 språk

Välj språk för din QnA-tjänst när du skapar den första kunskapsbasen. Alla efterföljande kunskapsbaser i en QnA Maker-resurs kommer att ha samma språk.

Lagra och distribuera på ett säkert sätt i Azure

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Skapa en kunskapsbas

Med QnA Maker kan du enkelt lägga till dina befintliga datakällor när du skapar en kunskapsbas. Skapa en ny QnA Maker-kunskapsbas från sidor med vanliga frågor och svar, produkthandböcker eller annat delvis strukturerat innehåll.

Lägg till en kommunikationspersonlighet

Gör din kunskapsbas mer samtalsvänlig och engagerande. Lägg till en kommunikationspersonlighet. Välj en av flera olika personligheter för att ge organisationen röst.

Testa och publicera en kunskapsbas

Testa din kunskapsbas via ett förbättrat chattgränssnitt och iterera sedan för att förbättra svarens precision. Efter grundlig testning kan du publicera din kunskapsbas och göra den tillgänglig som en slutpunkt med frågor och svar i en klientapp.

Skapa en robot

När du har publicerat en kunskapsbas kan du skapa din QnA Maker-robot och börja jobba.

Skapa en feedback-loop

Använd aktiv inlärning för att förbättra kunskapsbasens kvalitet. Generera alternativa frågor utifrån användarnas inmatningar. Granska förslagen och lägg till eller avslå dem utifrån relevans.

Läs mer om prissättningen

Se prissättningen för QnA Maker-hanteringstjänster. Tänk på att när du skapar en QnA Maker-resurs är du värd för data och körningsmiljö i din egen Azure-prenumeration. Detta möjliggörs av Azure App Service och Azure Cognitive Search. Visa prissättningen för Azure App Service och Azure Cognitive Search.

Allt du behöver för att komma igång

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig att skapa en robot med hjälp av snabbstarter och dokumentation.

Förbättra QnA Maker med fler funktioner och produkter, som tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Dokumentation och resurser

Kom igång

Bläddra i dokumentationen

Skapa en robot med Microsoft Learn-kursen i QnA Maker

Utforska kodexempel

Ta en titt på vår exempelkod

Se anpassningsresurser

Skapa, träna och publicera en sofistikerad robot med QnA Maker-portalen. Du behöver ingen kod.

"QnA Maker enabled Accenture to build corpus at speed to quickly launch an HR chatbot for 100,000-plus people. We were able to leverage QnA Maker and LUIS to build our conversation hierarchy, getting us the best of both."

Sangita Agarwal, Managing Director – Human Resources Technology Platforms, Accenture
Accenture

"Using Bot Services and Cognitive Services, such as Language Understanding and the Azure QnA Maker API, made it easy for our developers to put an advanced, conversational experience in the hands of our customers very fast."

Antonio Guzman Sacristan, Head of Innovation, Telefonica Aura
Telefonica

"By using Microsoft Azure Bot Services and Cognitive Services, such as Language Understanding and QnA Maker, we've been able to continue our own Progressive journey of digital innovation, and do it in an agile, fast, and cost-effective way."

Matt White, Marketing Manager, Personal Lines Acquisition Experience, Progressive Insurance
Progressive
  • Om du tar bort något i QnA Maker är borttagningen permanent. Detta omfattar bland annat fråga-och-svar-par, filer, webbadresser, anpassade frågor och svar, kunskapsbaser och Azure-resurser. Se till att du exporterar din kunskapsbas från sidan Inställningar innan du tar bort någon del av kunskapsbasen. Läs mer
  • Följ anvisningarna i dokumentationen och skapa din robot med Azure Bot Services.
  • QnA Maker kan användas med flera olika språk. Om du har innehåll från olika språk måste du skapa en separat tjänst för varje språk.

Skapa, träna och publicera din robot

Kom igång