Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering

Spara tid och minska omkostnaderna

Automatisera alla vanliga, tidskrävande och felbenägna molnhanteringsuppgifter. Med Azure Automation kan du fokusera på arbete som ger ett mervärde för verksamheten. Genom att minska felkällorna och öka effektiviteten bidrar det också till att sänka dina driftskostnader.

Använd våra PowerShell-arbetsflöden eller skapa egna

I Automation kan du använda Windows PowerShell-skript och -arbetsflöden – även kallade runbook-flöden – för att jobba smartare genom att hantera skapande, distribution, övervakning och underhåll av Azure-resurser och program från partner. I Azure Automation Runbook-galleriet hittar du exempel, användbara verktyg och runbookflöden för olika scenarier, så att du enkelt kan komma igång med dina automatiserade uppgifter. Med runbook-galleriet kan du söka efter och importera runbook-flöden till ditt Automation-konto utan att du behöver lämna Azure Portal

Integrering med de system du förlitar dig på

Automation-runbookflöden fungerar med Web Apps-funktionen i Azure App Service, Azure Virtual Machines, Azure Storage, Azure SQL Database och andra populära Azure-tjänster. Använd dem med valfri tjänst som tillhandahåller offentliga Internet-API:er. Lättlästa instrumentpanelsdiagram och loggposter gör det lättare att övervaka runbooks.

Leverera mer pålitliga tjänster snabbare

Genom en effektiv hantering av processer som sträcker sig över olika verktyg, system och avdelningar gör Automation att du kan leverera tjänster snabbare och mer konsekvent. Det är mycket pålitligt och du kan skapa kontrollpunkter för att återuppta ditt arbetsflöde efter oväntade fel, krascher och nätverksproblem.

Få enklare konfigurationshantering via molnet

Konfigurera och hantera PowerShell-konfigurationer, importera konfigurationsresurser och generera nodkonfigurationer, allt i molnet. Med tjänsten Konfigurationshantering i Azure kan du övervaka och automatiskt uppdatera datorkonfigurationer på fysiska och virtuella datorer, Windows eller Linux, i molnet eller lokalt.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som en tjänst

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Påbörja ditt kostnadsfria konto med Automation