Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering

Spara tid och sänk omkostnaderna

Nu kan du automatisera alla återkommande, tidskrävande och felbenägna molnhanteringsuppgifter. Azure Automation hjälper dig att lägga mer av din tid på arbete som ger ett mervärde för verksamheten. Genom att minska felkällorna och öka effektiviteten kan det även hjälpa till att sänka dina driftskostnader.

Använd våra PowerShell-arbetsflöden eller skapa egna

I Automation hjälper Windows PowerShell-skript och -arbetsflöden – även kallade runbooks – dig att jobba smartare genom att hantera skapande, distribution, övervakning och underhåll av Azure-resurser och program från tredje part. I Automation Runbook-galleriet hittar du exempel, användbara verktyg och scenarierunbookflöden så att du enkelt kan komma igång med dina automatiserade uppgifter. Med runbook-galleriet kan du söka efter och importera runbooks till ditt Automation-konto utan att behöva lämna Azure Portal.

Integrering med de system du förlitar dig på

Automation-runbookflöden fungerar med Web Apps i Azure App Service, Azure Virtual Machines, Azure Storage, Azure SQL Database och andra populära Azure-tjänster. Du kan även använda dem med valfri tjänst som tillhandahåller offentliga Internet-API:er. Lättlästa instrumentpanelsdiagram och loggposter gör det lättare att övervaka runbooks.

Leverera mer pålitliga tjänster snabbare

Genom en effektiv hantering av processer som sträcker sig över olika verktyg, system och avdelningar gör Automation att du kan leverera tjänster snabbare och mer konsekvent. Det är mycket pålitligt och du kan skapa kontrollpunkter för att återuppta ditt arbetsflöde efter oväntade fel, krascher och nätverksproblem.

Få enklare konfigurationshantering via molnet

Konfigurera och hantera PowerShell DSC (Desired State Configurations), importera DSC-resurser och generera DSC-nodkonfigurationer, allt i molnet. Med Azure Automation DSC kan du enkelt och pålitligt övervaka och automatiskt uppdatera datorkonfiguration på fysiska och virtuella datorer, Windows eller Linux, i molnet eller lokalt.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några minuter

SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som tjänst

App Service

Skapa webb- och mobilappar för alla plattformar och enheter

Starta ditt kostnadsfria konto med automation