Automation

Automatisera, konfigurera och installera uppdateringar i hybridmiljöer

Spara tid och minska omkostnaderna

Automatisera alla vanliga, tidskrävande och felbenägna molnhanteringsuppgifter. Med Azure Automation-tjänsten kan du fokusera på arbete som ger ett mervärde för verksamheten. Genom att minska felkällorna och öka effektiviteten bidrar det också till att sänka dina driftskostnader.

Uppdatera Windows- och Linux-system i hybridmiljöer

Övervaka uppdateringsefterlevnad i Azure, lokala och andra molnplattformar för Windows och Linux. Planera distribueringar för att samordna installation av uppdateringar inom ett angivet underhållsfönster.

Förenkla konfigurationshanteringen via molnet

Konfigurera och hantera PowerShell-konfigurationer, importera konfigurationsskript och generera nodkonfigurationer – allt i molnet. Med tjänsten Konfigurationshantering i Azure kan du övervaka och automatiskt uppdatera datorkonfigurationer på fysiska och virtuella datorer, Windows eller Linux – i molnet eller lokalt.

Samla in inventering och spåra ändringar

Få en inventering av operativsystemresurser, däribland installerade program och andra konfigurationsobjekt. Använd omfattande rapportering och sökning för att snabbt hitta detaljerad information om allt som är konfigurerat i operativsystemet. Spåra ändringar i tjänster, daemons, programvara, register och filer för att omedelbart undersöka problem – och aktivera diagnostik och aviseringar för att övervaka oönskade ändringar.

Integrering med de system du förlitar dig på

Skriv runbooks grafiskt i PowerShell eller Python för att integrera Azure-tjänster och andra offentliga system som krävs för att distribuera, konfigurera och hantera dina processer för slutpunkt till slutpunkt. Samordna i lokala miljöer med en Hybrid Runbook Worker för att leverera tjänster på begäran.

Utlös automatisering från ITSM, DevOps och övervakningssystem för att uppfylla begäran och garantera kontinuerlig leverans och hantering.

Leverera mer pålitliga tjänster snabbare

Förlita dig på runbooks utan server för att automatiskt växa i takt med att dina driftuppgifter ökar. Leverera tjänster snabbare och konsekvent genom att fokusera på att utöka verksamheten istället för att underhålla hanteringssystemet.

Relaterade produkter och tjänster

Log Analytics

Samla in, sök i och visualisera maskindata från lokala program och molnet

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Azure Backup

Förenkla datasäkerheten och skydda mot utpressningstrojaner

Påbörja ditt kostnadsfria konto med Automation