Automation

Automatisera, konfigurera och installera uppdateringar i hybridmiljöer

  • Kontrollera hybridmiljöer
  • Integrera hanteringssystem med runbooks utan server
  • Garantera konsekvent hantering för Windows och Linux

Spara tid och minska omkostnaderna

Automatisera alla vanliga, tidskrävande och felbenägna molnhanteringsuppgifter. Med Azure Automation-tjänsten kan du fokusera på arbete som ger ett mervärde för verksamheten. Genom att minska felkällorna och öka effektiviteten bidrar det också till att sänka dina driftskostnader.

Uppdatera Windows- och Linux-system i hybridmiljöer

Övervaka uppdateringsefterlevnad i Azure, lokala och andra molnplattformar för Windows och Linux. Planera distribueringar för att samordna installation av uppdateringar inom ett angivet underhållsfönster.

Förenkla konfigurationshanteringen via molnet

Konfigurera och hantera PowerShell-konfigurationer, importera konfigurationsskript och generera nodkonfigurationer – allt i molnet. Med tjänsten Konfigurationshantering i Azure kan du övervaka och automatiskt uppdatera datorkonfigurationer på fysiska och virtuella datorer, Windows eller Linux – i molnet eller lokalt.

Samla in inventering och spåra ändringar

Få en inventering av operativsystemresurser, däribland installerade program och andra konfigurationsobjekt. Använd omfattande rapportering och sökning för att snabbt hitta detaljerad information om allt som är konfigurerat i operativsystemet. Spåra ändringar i tjänster, daemons, programvara, register och filer för att omedelbart undersöka problem – och aktivera diagnostik och aviseringar för att övervaka oönskade ändringar.

Integrering med de system du förlitar dig på

Skriv runbooks grafiskt i PowerShell eller Python för att integrera Azure-tjänster och andra offentliga system som krävs för att distribuera, konfigurera och hantera dina processer för slutpunkt till slutpunkt. Samordna i lokala miljöer med en Hybrid Runbook Worker för att leverera tjänster på begäran. Utlös automatisering från ITSM, DevOps och övervakningssystem för att uppfylla begäran och garantera kontinuerlig leverans och hantering.

Leverera mer pålitliga tjänster snabbare

Förlita dig på runbooks utan server för att automatiskt växa i takt med att dina driftuppgifter ökar. Leverera tjänster snabbare och konsekvent genom att fokusera på att utöka verksamheten istället för att underhålla hanteringssystemet.

Varför ska jag lita på Automation?

  • Microsoft investerar över en miljard USD varje år på forskning om och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Prissättning för Automation

  • No upfront cost
  • No termination fees
  • Betala bara för det du behöver

Everything you need to get started

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig att använda Automation med fem minuter långa självstudier och dokumentation.

Förbättra Automation med fler funktioner och produkter, som tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Documentation and learning resources

Related products and services

Log Analytics

Samla in, sök i och visualisera maskindata från lokala program och molnet

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Azure Backup

Förenkla datasäkerheten och skydda mot utpressningstrojaner

Automatiska uppdateringar, bloggar och meddelanden

Ready when you are—let's set up your Azure free account