Hoppa över navigering

App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för App Configuration

Konfigurera, lagra och hämta parameterinställningar

Lagra konfigurationen för alla dina Azure-appar på en universell, värdbaserad plats. Hantera konfigurationer effektivt och tillförlitligt i realtid utan att påverka kunderna genom att undvika tidskrävande omdistributioner. Azure App Configuration är skapat för hastighet, skalbarhet och säkerhet.

Universellt, fullständigt hanterat konfigurationsarkiv

Snabb hämtning av konfigurationer för alla Azure-program

Fullständig datakryptering i vila eller under överföring

Intern integrering med populära ramverk som .NET och Java Spring

Svara i realtid på ändrade krav

Växla mellan vissa funktioner bakom funktionsflaggor och åtgärda allvarliga problem i realtid. Tack vare flexibiliteten du får genom att undvika dyra omdistributioner får du större kontroll när det verkligen gäller.

Minska konfigurationens komplexitet i flera miljöer

Moderna program, särskilt dem som körs i molnet, har flera distribuerade komponenter. Om konfigurationsinställningar sprids mellan dessa komponenter kan det ge upphov till fel som är svåra att felsöka under en programdistribution. Om du använder ett universellt konfigurationsarkiv för alla inställningar kan du undvika sådana fel.

Förbättra säkerheten genom att separera konfiguration från kod

Skydda dina appar genom att separera data från kod. När du lagrar konfigurationsinställningar i en värdbaserad miljö hålls dina data skyddade så länge det behövs.

Säkerhetskopiera dina data säkert

  • Microsoft investerar mer än 1 miljard USD årligen  på forskning och utveckling inom cybersäkerhet.
  • Vi använder mer än 3 500 säkerhetsexperter som är helt fokuserade på att skydda dina data och din sekretess.
  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa en omfattande lista.

Skapat för hastighet, skalbarhet och säkerhet

Se de tillgängliga prisnivåerna för App Configuration och matcha dina behov för att hantera konfigurationer effektivt.

Börja använda App Configuration

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig att lagra appkonfigurationer med 5 minuter långa snabbstartssjälvstudier och dokumentation.

Andra kompletterande tjänster du kanske är intresserad av är Azure App Service, Azure Key Vault och Azure Virtual Machines.

Vanliga frågor och svar om App Configuration

  • Med App Configuration kan du hantera programinställningar och kontrollera deras åtkomst centralt. Det här förenklar även dina distributionsuppgifter och bördan med att hantera permutationer som skapas av flera program, beroenden och miljöer.
  • App Configuration är ett komplement till Key Vault. De används vanligen sida vid sida och distribuerar programkonfigurationsdata. Key Vault är utformat för hemlighetshantering och åtgärder för hemligheter, medan App Configuration är optimerat för hierarkiska eller dynamiska programinställningar.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?