Denna video är inte tillgänglig i Svenska. Denna video är inte tillgänglig i English (US).

Exploring the Virtual Machine Depot of Community Images from Microsoft Open Technologies

Scott creates a fresh Virtual Machine from a community-created VM image within the VMDepot.