Denna video är inte tillgänglig i Svenska. Denna video är inte tillgänglig i English (US).

Enable SQL Database Geo Replication in Azure Portal

How to enable SQL Database Geo-Replication.

Relaterade videor

Get Intelligent Insights for Improving Azure SQL Database Performance

Improve Azure SQL Database Performance with Automatic Tuning

Create a SQL Database from Azure CLI 2.0