Denna video är inte tillgänglig i Svenska. Denna video är inte tillgänglig i English (US).

Enable SQL Database Geo Replication in Azure Portal

How to enable SQL Database Geo-Replication.