Denna video är inte tillgänglig i Svenska. Denna video är inte tillgänglig i English (US).

Query Azure Cosmos DB data by using the MongoDB shell

Learn how to connect the MongoDB shell to Azure Cosmos DB and how to query data.

Relaterade videor

What's New in Azure Cosmos DB (Feb 2018)

Query, Update, and Drop Vertices using the Azure Cosmos DB Graph API

Create an Azure Cosmos DB Trigger in an Azure Function in Visual Studio