Denna video är inte tillgänglig i Svenska. Denna video är inte tillgänglig i English (US).

Create a Custom Virtual Machine Image in Azure Resource Manager with PowerShell

Kevin walks us through creating a custom virtual machine image in Azure Resource Manager with PowerShell.