Denna video är inte tillgänglig i Svenska. Denna video är inte tillgänglig i English (US).

Microsoft Azure Lighthouse Demo Recording

Thisis a demo of Azure Lighthouse to partners covering three main scenarios:

1) Partner creation of an automated Marketplace offer 

2) The customer Azure portal experience 

3) The partner Azure portal experience