Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Vad är infrastruktur för virtuella skrivbord (VDI)?

Grunderna i fjärrskrivbord och virtualisering.

Vad är virtualisering?

Inom molnbaserad databehandlingär virtualisering processen att separera programvara (till exempel ett operativsystem eller program) från den maskinvara som den körs på. Detta gör att programvaran inte behöver köras på en specifik enhet, utan kan köras på vilken enhet som helst. De flesta förknippar virtualisering med möjligheten att få tillgång till en fjärrversion av arbetsdatorn på en personlig enhet, men IT-proffs använder virtualisering även för virtuella datorer, virtuella program, lagring, nätverk och servrar. Virtualisering har funnits i flera år men har fått ett stort uppsving på grund av den globala efterfrågan av IT-infrastruktur med virtualiseringslösningar som ger möjlighet att arbeta på distans på ett mycket säkert sätt var som helst i världen.

Virtualisering är alltså själva processen, och en "dator" som skapas med den här processen kallas för en virtuell dator eller VM. En dators maskinvara är fysisk medan en virtuell dator existerar i form av kod och dess "maskinvara" (processor, hårddisk, RAM-minne m.m.) definieras med programvara. Virtuella datorer kan användas för en mängd olika program – de är särskilt användbara för att köra de virtuella skrivbordsmiljöer som håller på att bli normen på våra snabbt framväxande moderna arbetsplatser.

Den bakomliggande maskinvaran för virtuella datorer är alltså fysisk och finns i verkligheten! Skillnaden är bara att en traditionell dator har en egen dedikerad maskinvara medan en virtuell dator tilldelas en del av en fysisk servers resurser så att flera oberoende virtuella datorer kan dela samma fysiska maskinvara. Den här processen kallas också servervirtualisering och använder en smart teknik som kallas hypervisor, som är programvara som integrerar den fysiska maskinvaran och den virtuella datorns virtuella "maskinvara". Det här gör det möjligt för IT-proffs att ställa in och hantera virtuella datorer. Dessutom kan virtuella datorer som kör olika operativsystem (till exempel Windows eller Linux med några få namn) köras på samma maskinvara.

Vad är infrastruktur för virtuella datorer?

Infrastruktur för virtuella skrivbord, eller VDI, är en IT-infrastruktur som gör att du kan komma åt företagets datorsystem från nästan vilken enhet som helst (till exempel en dator, smartphone eller surfplatta), vilket betyder att ditt företag inte längre behöver förse dig med – och hantera, reparera och ersätta – en fysisk dator. Behöriga användare kan komma åt samma företagsservrar, filer, appar och tjänster från alla godkända enheter via en säker skrivbordsklient eller webbläsare.

Med VDI kan du köra traditionella skrivbordsarbetsbelastningar på centraliserade servrar. Det har blivit vanligt i företag som stöd för dem som arbetar på distans och kontor, och för att ge åtkomst till underleverantörer och partner. VDI bidrar till att skydda känsliga företagsappar och företagsdata (som kan köras från mycket säkra datacenter), så att användarna kan använda sina egna enheter utan att behöva oroa sig för att blanda personliga data med företagets tillgångar.

Det finns flera sätt att leverera virtuella skrivbord och appar till användare – infrastruktur för virtuella skrivbord är ett exempel, men även andra varianter av VDI, till exempel skrivbord som en tjänst (DaaS) och även anpassade molndatorer. Det finns flera orsaker till att dessa tjänster har blivit så populära, bland annat bättre säkerhet, prestanda, centralisering, lägre maskinvarukrav och kostnadsbesparingar, och inte minst att de ger anställda möjlighet att arbeta var som helst i världen.

Hur fungerar VDI?

Eftersom VDI stöds av många olika virtuella datorer som körs ovanpå hypervisor-programvara kan VDI-miljöer bli mer komplexa än fjärrskrivbordsmiljöer. VDI använder servermaskinvara för att köra operativsystem (OS) som Windows eller Linux, eller andra program, på en virtuell dator med operativsystemet på en central server i ett fysiskt datacenter.

Molnleverantörer erbjuder vanligtvis två typer av virtuella skrivbord – beständiga och icke-beständiga – vart och ett med sina fördelar för olika användningsfall.

Ett beständigt virtuellt skrivbord är ett bra alternativ för användare som utvecklare och IT-experter – eftersom det erbjuder den nödvändiga beständiga miljön för användare som kräver förhöjd behörighet. Eftersom ett beständigt virtuellt skrivbord erbjuder den högsta graden av anpassnings- och appkompatibilitet innebär det vanligtvis en högre kostnad per användare än de icke-beständiga typerna.

Ett icke-beständigt virtuellt skrivbord erbjuder en nivå av anpassning, men anpassningsnivån separeras från det underliggande operativsystemet. Det här gör att alla användare kan logga in på valfri virtuell dator och få en anpassad upplevelse, men anpassningen är inte ”beständig” och tas bort när användaren loggar ut. Icke-beständiga skrivbord erbjuder en lösning med lägre kostnad per användare och är ett bra alternativ för kunskaps- och uppgiftsarbetare i miljöer som datorlabb, callcenter eller kioskenheter.

Vad används VDI för?

Sättet att arbeta håller på att förändras runt om i världen och fler företag börjar använda VDI. Här är några av användningsfallen:

Möjliggör distansarbete

Allt fler företag implementerar VDI för distansarbetare eftersom virtuella skrivbord är enklare att distribuera och uppdatera från en central plats.

Möjliggör uppgiftsbaserat arbete eller skiftarbete

Organisationer som har ett stort antal användare som behöver samma programvara för att utföra begränsade uppgifter, till exempel callcenter eller offentliga datorlabb, tycker att icke-beständig VDI passar särskilt bra för deras användning.

Uppfyller säkerhets- och efterlevnadskrav

VDI-tjänster skyddar appar och data och är kompatibla med intelligenta säkerhetsfunktioner som kan identifiera hot och vidta åtgärder proaktivt.

Det gör att användare kan ta med sina egna enheter (BYOD)

Eftersom bearbetningen görs på en central server är VDI en perfekt lösning för organisationer med BYOD-principer eftersom det möjliggör användning av fler olika enheter. Det stärker också datasäkerheten eftersom data finns på servern och hålls borta från klientenheterna.

Vad är fördelarna med virtualisering med VDI?

Tidigare ansåg många företag som körde äldre IT-system att kostnaderna och kraven på höga prestanda för VDI-distribution var för höga. Men tack vare framväxten av konvergerade och hyperkonvergerade infrastruktursystem (HCI) för infrastruktur för virtuella skrivbord har dessa hinder i stort sett försvunnit och många fler företag utnyttjar skalbarheten, tillförlitligheten och kostnadsbesparingarna som erbjuds när VDI finns hos en molnleverantör.

Exempel på fördelar med VDI:

Få åtkomst till skrivbord och appar var du än är

Lär dig hur du upprättar en säker fjärrskrivbordsmiljö var du än är med Azure Virtual Desktop (tidigare Windows Virtual Desktop).

Vanliga frågor och svar

 • En hypervisor är programvara som integrerar den fysiska maskinvaran och den virtuella datorns virtuella "maskinvara". Ungefär som en skoltrafikpolis som hjälper skolbarn över ett vältrafikerat övergångsställe, ser hypervisorn till att varje virtuell dator tilldelas de resurser den behöver från den fysiska servern på ett effektivt sätt.

 • Många molnleverantörer erbjuder skrivbord som en tjänst (DaaS, desktop as a service), en sorts VDI-tjänst för virtuell lagring av serverdelen av VDI-distributionen. DaaS ger liknande fördelar som VDI, inklusive möjlighet till distansarbete, förbättrad säkerhet och enkel skrivbordshantering. Dessutom kan DaaS ge stora kostnadsbesparingar i startskedet eftersom det inte kräver samma investeringar i beräkning, lagring och nätverksinfrastruktur som VDI.

 • Det ser kanske ut som om vi bara har ändrat ordning på orden, men det finns en skillnad mellan en fjärrskrivbordsmiljö och en infrastruktur för virtuella skrivbord! Virtualisering av datorer och programvirtualisering är allmänna databehandlingstermer för all teknik som separerar en dators skrivbordsmiljö från den fysiska maskinvara som används för att komma åt miljön.

  VDI är en populär typ av skrivbordsvirtualisering, men alla typer av virtualisering utnyttjar inte värdbaserade virtuella datorer som VDI. Skrivbordsvirtualisering kan användas på andra sätt. Ett exempel är fjärrskrivbordstjänster (RDS), där användare ansluter till ett delat skrivbord som körs på en fjärrserver. När vi talar om fjärrskrivbord avser vi egentligen en funktion för programvara eller operativsystem som gör att en dators skrivbordsmiljö kan fjärrstyras på ett system medan den visas på en separat klientenhet.

 • Med en infrastruktur för virtuella skrivbord kan du använda fjärrappströmning för att köra dina appar på värdservern och strömma dem till fjärranslutna enheter. Fjärrappströmning gör att du kan skapa en användarupplevelse med höga prestanda och korta svarstider på alla enheter, var du än.

 • Fjärrskrivbordstjänster (RDS) är ett plattformserbjudande från Microsoft som gör att du kostnadseffektivt kan vara värd för Windows-datorer och -appar. RDS skapar olika serverroller och varje specifik roll gör det möjligt för flera användare att logga in på en Windows Server samtidigt. När du är klar med inställningarna kan du ansluta till publicerade skrivbord och appar från olika plattformar och enheter med hjälp av programmet Microsoft Fjärrskrivbord på Windows, Mac, iOS och Android.

  Läs mer om RDS

 • Remote Desktop Protocol (RDP) är ett Microsoft-protokoll som hjälper apputvecklare att förenkla hanteringen av protokollstacken. Det hjälper utvecklare att skriva rena och väldesignade 32-bitars appar och underlättar säkerhet, dataöverföring och kryptering mellan enheter, klientanvändare och en virtuell server.

  Läs mer om RDP

 • Det här är den grundläggande kategorin för tjänster inom molnbaserad databehandling. Genom att hyra infrastruktur, till exempel servrar och virtuella datorer (VM), lagring, nätverk och operativsystem, från en molnleverantör (exempelvis Microsoft Azure) enligt modellen Betala per användning kan du minska startkostnaderna när du investerar i infrastruktur. Med andra ord kan du med IaaS lämna den mer fasta och dyra traditionella CAPEX-modellen bakom dig för dina IT-investeringar och använda en mer flexibel, skalbar och prisvärd OPEX-modell.

  Läs mer om laaS

Resurser och lösningar

Azure Virtual Desktop

Få tillgång till en fjärrskrivbordsmiljö med hög säkerhet på alla enheter, var du än är.

VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure

En VMware-tjänst som förenklar leveransen av virtuella skrivbord och appar på Azure genom att utöka Windows Virtual Desktop.

Citrix Virtual Apps and Desktops for Azure

En tjänst från Citrix som förenklar leveransen av virtuella skrivbord och appar på Azure genom att utöka Windows Virtual Desktop.

Kostnadsfritt konto

Prova Azure-tjänster inom molnbaserad databehandling kostnadsfritt i upp till 30 dagar.

Betala allteftersom

Kom igång med användningsbaserad prissättning. Det finns inga förhandsåtaganden – avsluta när du vill.

Distribuera och skala virtualiserade skrivbord och appar på Azure