Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Data Catalog

 • Lägg mindre tid på att söka efter data och mer tid på att skapa ökade värden med hjälp av dem

  Lägg mindre tid på att söka efter data och mer tid på att skapa ökade värden med hjälp av dem

 • Identifiera datatillgångar och upptäck deras potential

 • Bygg en bro mellan IT och verksamheten och låt alla bidra med sina erfarenheter

 • Styr vem som får identifiera registrerade datatillgångar

 • Skapa och hantera fullständiga lösningar i Azure

  Registrera företagsdatatillgångar

 • Utveckla lösningar för Azure-tjänstkatalogen som uppfyller olika organisationsstandarder

  Använd oskriven kunskap och erfarenhet för att göra data mer förståeliga

 • Lagra dina data var du vill, anslut med de verktyg du väljer själv

 • Integrera befintliga verktyg och processer med öppna REST-API:er

 • Få ut mer värde av dina data

  I den nya datavärlden kan du ägna mer tid åt att söka efter data än att analysera dem. Azure Data Catalog är en företagsomfattande metadatakatalog som förenklar identifieringen av datatillgångar. Det är en fullständigt hanterad tjänst som gör att alla användare, från analytiker till dataforskare och datautvecklare, kan registrera, förädla, identifiera, förstå och använda datakällor.

 • Dina data som du vill ha dem

  Arbeta med data i det verktyg du väljer själv. Med Data Catalog hittar du de data du behöver och kan använda dem med de verktyg du väljer. Dina data är kvar där du vill ha dem, och Data Catalog hjälper användarna att hitta dem och arbeta med dem där de vill med en smidig användarupplevelse.

 • Tidigare oskriven kunskap olåst

  Öka användningen av data och skapandet av kontinuerligt mervärde i hela dataekosystemet. Data Catalog hjälper till att förmedla tips, trick och oskrivna regler till en upplevelse alla kan dra nytta av. Med Data Catalog kan alla bidra. När du upptäcker en datakälla kan du lätt förstå hur den används och vad den är till för, och kan tillföra katalogen dina egna välgrundade insikter och på så sätt skapa en positiv användningscykel.

 • c

  Dolt värde outnyttjat

  Demokratisera identifieringen av datatillgångar. Data Catalog hittar undangömda data i din organisation så att alla kan lägga mer tid på att använda uppgifterna och mindre tid på att söka efter dem.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Testa Data Catalog helt kostnadsfritt med ditt arbetskonto