Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Microsoft Sentinel-förmån för kunder med Microsoft 365 E5, A5, F5 och G5

Spara upp till 2 200 USD per månad på en normal distribution med 3 500 platser för Microsoft 365 E5 och få datainmatning till Microsoft Sentinel på upp till 5 MB per användare och dag.1

Integrerat skydd mot hot med SIEM och XDR

Få den kontext och automatisering som du behöver för att kunna stoppa avancerade attacker mellan domäner i hela organisationen med säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) samt XDR (utökad identifiering och åtgärd) från Microsoft. Kunder med Microsoft 365 E5, A5, F5 eller G5, eller Microsoft 365 E5, A5, F5 och G5 Security, kan få ett databidrag för Microsoft 365-datainmatning till Microsoft Sentinel på upp till 5 MB per användare och dag.

 • Omfattande säkerhet

  Få insyn från slutpunkt till slutpunkt för dina resurser, inklusive användare, enheter, program och infrastruktur.

 • Identifiera avancerade hot

  Skydd mot moderna attacker med AI-baserade SIEM- och XDR-funktioner.

 • Undersök prioriterade incidenter

  Hitta kritiska incidenter och sök efter misstänkta aktiviteter i stor skala.

 • Aktivera effektiva svar

  Svara snabbt på incidenter med inbyggd orkestrering och automatisering av vanliga uppgifter.

Information om erbjudandet

Kunder med Microsoft 365 E5, A5, F5 eller G5, eller Microsoft 365 E5, A5, F5 eller G5 Security, kan få ett databidrag på upp till 5 MB per användare och dag för inmatning av Microsoft 365-data. Det här erbjudandet inkluderar följande datakällor:

 • Inloggnings- och granskningsloggar för Microsoft Entra ID (tidigare Azure AD)
 • Shadow IT Discovery-loggar för Microsoft Defender för Cloud Apps Guard
 • Microsoft Purview Information Protection-loggar
 • Data för avancerad jakt i Microsoft 365

Databidraget beräknas automatiskt och tillämpas på din faktura. Det täcker kostnaden för datainmatning på upp till 5 MB per användare och dag.

Förutom det här databidraget är följande Microsoft 365-datakällor alltid kostnadsfria för alla Microsoft Sentinel-användare:

 • Azure-aktivitetsloggar
 • Office 365-granskningsloggar (all SharePoint-aktivitet och Exchange-administratörsaktivitet)
 • Aviseringar från Microsoft Defender för molnet, Microsoft Defender XDR, Microsoft Defender för Office 365, Microsoft Defender for Identity, Microsoft Defender för Endpoint och Microsoft Defender for Cloud Apps.
[1] Beräkningen baseras på priser enligt principen betala per användning för Microsoft Sentinel och Azure Monitor Log Analytics i regionen USA, östra. Exakt hur stora besparingarna blir beror på förmånsutnyttjandet och kundens gällande pris efter eventuella rabatter.

Berättigande till erbjudandet

Databidraget är tillgängligt för kunder med Microsoft 365 E5, A5, F5 eller G5, eller Microsoft 365 E5, A5, F5 eller G5 Security, som har EA-avtal (Enterprise), EAS-avtal (Enterprise Subscription) eller CSP-avtal (Molnlösningsleverantör) och registreringar. Ny kunder med Microsoft 365 E5, A5, F5 eller G5, eller Microsoft 365 E5, A5, F5 eller G5 Security, är också kvalificerade för detta databidrag. När kunder blir berättigade kan de dra nytta av databidraget från och med den första berättigade månaden.

Vanliga frågor och svar

  Microsoft 365 A5 och Microsoft 365 A5 Security

  Microsoft 365 A5 Security för lärare och övrig personal

  Microsoft 365 A5 för lärare och övrig personal

  Microsoft 365 A5 för studenter

  Microsoft 365 A5 Security för studenter

  Funktioner i Microsoft 365 A5-programsviten för lärare och övrig personal

  Funktioner i Microsoft 365 A5-programsviten för studenter

  Microsoft 365 A5 med samtalsminuter för lärare och övrig personal

  Microsoft 365 A5 med samtalsminuter för studenter

  Microsoft 365 A5 utan ljudkonferens för lärare och övrig personal

  Microsoft 365 A5 utan ljudkonferens för studenter

  Microsoft 365 E5 och Microsoft 365 E5 Security

  Microsoft 365 E5 Security

  Microsoft 365 E5

  Microsoft 365 E5 Security för EMS E5

  Microsoft 365 E5 Security_USGOV_GCCHIGH

  Funktioner i Microsoft 365 E5-programsviten

  Microsoft 365 E5 med samtalsminuter

  Microsoft 365 E5 utan ljudkonferens

  Microsoft 365 E5_USGOV_GCCHIGH

  Microsoft 365 F5 och Microsoft 365 F5 Security

  Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on

  Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on AR (DOD)_USGOV_DOD

  Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on AR_USGOV_GCCHIGH

  Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on GCC

  Microsoft 365 F5 Security Add-on

  Microsoft 365 F5 Security Add-on AR_USGOV_DOD

  Microsoft 365 F5 Security Add-on AR_USGOV_GCCHIGH

  Microsoft 365 F5 Security Add-on GCC

  Microsoft 365 Security och Compliance for FLW

  Microsoft 365 G5 och Microsoft G5 Security

  Microsoft 365 G5 Security GCC

  Funktioner i Microsoft 365 G5-programsviten

  Microsoft 365 G5 Security_USGOV_DOD

  Microsoft 365 G5_USGOV_DOD

  Microsoft 365 G5_USGOV_DOD

  Microsoft 365 G5 GCC

  Dataanslutningsprogram Datatyp

  Microsoft Entra ID (gransknings- och inloggningsloggar)

  SigninLogs

  AuditLogs

  AADNonInteractiveUserSignInLogs

  AADServicePrincipalSignInLogs

  AADManagedIdentitySignInLogs

  AADProvisioningLogs

  ADFSSignInLogs

  Microsoft Defender for Cloud Apps

  McasShadowItReporting

  Azure Information Protection

  InformationProtectionLogs_CL

  Microsoft 365 Defender Suite

  CloudAppEvents

  EmailAttachmentInfo

  EmailEvents

  EmailPostDeliveryEvents

  EmailUrlInfo

  IdentityLogonEvents

  IdentityQueryEvents

  IdentityDirectoryEvents

  AlertEvidence

 • Med den här förmånen kan varje användare mata in upp till 5 MB berättigade data dagligen via kostnadsfria Azure-mätare. Om du vill kontrollera om du använder förmånen kan du se dina kostnader i tabellformat på fliken kostnadsanalys under Prenumeration. Gruppera dina kostnader efter mätare och sök efter "M365". Om du har använt erbjudandet inom det valda tidsintervallet visas en avgift på noll USD för Microsoft 365-mätarna.

 • Använd arbetsboken Microsoft Sentinel Cost i galleriet med arbetsböcker för att beräkna dina totala kostnadsbesparingar. Ange information, till exempel klientorganisationens totala antal platser, för att beräkna hur mycket du kan tjäna totalt inom ett anpassat tidsintervall eller exportera din användningsinformation om du vill se de exakta datavolymer du har fått utan kostnad så här långt.