Azure-kredit varje månad för Visual Studio-prenumeranter

Prova olika Azure-tjänster, experimentera och lär dig.

Skapa utvecklingsmiljöer när du än behöver.

Utmärkt för enskild utvecklings-/testningsarbetsbelastning.

Aktivera din månatliga Azure-kredit

Hur mycket får jag?

Aktiva prenumeranter får följande krediter varje månad:

$50 $100 $150

Visual Studio Professional – årlig

Visual Studio Professional

Visual Studio Test Professional

MSDN Platforms

Visual Studio Enterprise – årlig

Visual Studio Enterprise

Visual Studio Enterprise (BizSpark)

Visual Studio Enterprise (MPN)

Inget kreditkort krävs

Du behöver inte ange ett kreditkort när du skapar den månatliga Azure-krediten första gången. Även om du väljer att lagra ett kreditkort i ditt konto börjar du automatiskt med en $0 utgiftsgräns – det finns alltså ingen risk för några avgifter förrän du är redo.

Låga kostnader för utveckling och testning hjälper dig att få krediten att räcka längre

Använd Microsoft-programvaran som medföljer Visual Studio-prenumerationen på Azure Virtual Machines för utveckling och testning utan extra kostnad, du betalar bara Linux-kostnaden för virtuella datorer som du kör, till och med virtuella datorer med SQL Server, SharePoint Server eller annan programvara som normalt debiteras till en högre kostnad. Överför anpassade avbildningar av virtuella datorer själv eller använd någon av våra förkonfigurerade bilder från Azure-galleriet.

Utöver de låga kostnaderna för utveckling och testning på virtuella datorer får du också låga kostnader för Cloud Services, HDInsight och Web Apps.

Åtkomst till Windows 10

Du kan köra Windows 10-avbildningar på Azure för utveckling/testning när du skapar den månatliga Azure-krediten.

Vad kan jag köpa med min månatliga kredit?

Du kan välja själv hur du vill använda den månatliga Azure-krediten. Använd krediten för nästan vilken Azure-tjänst som helst, till exempel Virtual Machines, Web Apps, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL-databaser, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services och många fler.

De enda undantagen är supportavtal, Application Insights, Visual Studio-prenumerationer, Visual Studio Team-tjänster, märkesprodukter från tredje part, produkter som säljs via Marketplace eller produkter som på annat sätt säljs separat från Azure (till exempel Microsoft Azure Active Directory Premium), om dessa tjänster används faktureras du.

Behöver ni Azure till ert utvecklingsteam?

Även om den månatliga Azure-krediten för Visual Studio-prenumeranter är utmärkt för personliga utvecklings-/testningsarbetsbelastningar är det inte det bästa för arbete som utförs som ett team. Vi har dock skapat ett par alternativ så att ni kan få lägre utvecklings-/testningskostnader, tillgång till Windows 10 för utveckling/testning, tillsammans med andra fördelar:

Enterprise Dev/Test: Om organisationen har ett köpeavtal för Enterprise Agreement (EA) med Microsoft.

Betala per användning – Dev/Test: Om du inte har ett EA.

Information om erbjudanden om månatlig Azure-kredit

Du kan läsa igenom detaljerna för varje erbjudande om månatlig Azure-kredit för Visual Studio-prenumeranter här:

Visual Studio Enterprise (för både Visual Studio Enterprise och Visual Studio Enterprise – årlig)

Visual Studio Enterprise (BizSpark)

Visual Studio Enterprise (MPN)

Visual Studio Professional (för både Visual Studio Professional och Visual Studio Professional – årlig)

Visual Studio Test Professional

MSDN Platforms

Vanliga frågor och svar

  • Azure-krediter varje månad för Visual Studio-prenumeranter är endast avsedda specifikt för utveckling/testning. Vanliga Azure-prenumerationer måste användas för arbetsbelastningar för produktion, t.ex. Betala per användning.

  • Ja, om organisationen använder Azure Active Directory, till exempel om du använder Office 365. Mer information finns i Vanliga frågor om att använda arbetskonton.

  • Med början den 8 september 2016 kanske vissa geografiska regioner inte visas för att skapa nya virtuella datorer och Azure-tjänster för kostnadsfria Azure-prenumerationer som skapas via Visual Studio Subscriptions-förmånen. Detta påverkar inte tjänsttillgängligheten.

  • Den månatliga Azure-krediten för Visual Studio-prenumeranter är endast för utveckling och testning och erbjuds mot rabatterade användningspriser. Dessa erbjudanden har inget serviceavtal med ekonomisk uppbackning. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera alla instanser (virtuell dator eller molntjänst) som körs kontinuerligt i mer än 120 timmar, eller om vi fastställer att instansen används för produktion. Kapaciteten erbjuds Visual Studio-prenumeranter efter bästa förmåga. Det finns ingen garanti för kapacitetens tillgänglighet.

  • Ja. Mer information om utgiftsgränser.

  • Kreditdelning är inte möjlig eftersom förmånen är avsedd för den enskilda prenumerantens användning.