Advania

Advania

Översikt

Vad kan molnet ha för konsekvens hos er?
Gemensamt med Microsoft och deras
teknologier anordnar Advania Workshops kring
Azure & storage.

»»Komplexa hybridlösningar?
»»Svårt med testmiljöer?
»»Dyra lagringskostnader pga volym?
»»Långa leveranstider på HW?

Strategier i förhållande till Microsoft Azure
Hur kan du tänka strategiskt runt molntjänster?
Vilken nytta ger dem och hur skulle det passa er?


Workshopen är uppdelad i en teoridel
och en praktisk del där Advania visar
hur man enkelt kan börja använda Microsoft
Azure.

Azure allmänt (teori)
»»Microsoft Azure AD - Integrationer
»»Microsoft Azure - Användningsområden
»»Microsoft Azure - Fördelar
»»Microsoft Azure – Nackdelar

Hur kan ni tänka strategiskt kring molntjänster?
»»Test- och utvecklingsmiljö
»» StorSimple - storage och kostnader
»» Förlängning av egna datacentret till
Microsoft Azure
»» Hur säkert är Microsoft Azure?
»»Ekonomi - Vad kostar det och hur
räknar jag ut det?


Skapa labbet (demo i Azure)
»»Hur kommer jag igång?
»»Microsoft Azure portalen
»»Skapa ny domän
»»Skapa en ny användare
»»Skapa en Cloud Service
»»Skapa ny storage account (demo Blobs,
Tables, Queues, CloudXplorer)
»»Skapa egen VM-mall
»»Åtkomst utan VPN
»»Åtkomst med VPN
»» Integration med egna datacentret
»»StorSimple demo vid behov
Datalagring med StorSimple
Mängden data ökar varje år med 40-60%.
Med StorSimple bygger man bort en hel
del behov av hårdvara och tekniker som
behövs för datalagring och backup.
»»StorSimple + Microsoft Azure = minskar
TCO med 60–80%
»»Man drar nytta av Microsoft Azure
för att spara undan data som sällan
används
»»Backup görs lokalt och/eller i molnet
med snapshots
»»Möjliggör snabb återställning
»»Möjliggör enklare testning av återställningar
»»Minskar avsevärt behovet för tape
backup.

Kontakta oss

Besök webbplatsen

+1 (08) 54670000

peter.backman@kerfi.com