Var är företagsanalysverktyg?

Företagsanalysverktyg är programvara som hämtar data från ett eller flera affärssystem och kombinerar dem i en lagringsplats, till exempel ett informationslager, där dessa data kan granskas och analyseras. De flesta organisationer använder flera analysverktyg, inklusive kalkylblad med statistikfunktioner, statistikprogrampaket, avancerade datautvinningsverktyg och verktyg för prediktiva modeller. Tillsammans ger dessa företagsanalysverktyg en komplett översikt över företaget så att du kan få viktiga insikter, få god förståelse för verksamheten och fatta välgrundade beslut för drift, kundkonvertering och annat.

Du kan samla in och visa aggregerade data även med Business Intelligence-verktyg, men företagsanalysverktyg går ett steg längre. De rapporterar inte bara resultat av data utan förklarar varför resultaten har uppkommit, vilket hjälper dig att identifiera svagheter, åtgärda potentiella problemområden, avisera beslutsfattare om oförutsebara händelser och även prognostisera resultat baserat på beslut som företaget överväger att fatta. Detta ger organisationer en bättre förståelse och tillförsikt när det gäller att uppnå affärsmål, hålla företaget konkurrenskraftigt och öka kundnöjdheten.

Relaterade produkter och tjänster

Data Lake Analytics

Distribuerad analystjänst som förenklar stordata

Azure Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass