Ramverk för maskininlärning med öppen källkod i Azure

Skapa och distribuera modeller snabbare med ett öppet ekosystem

Skapa och distribuera maskininlärningsmodeller snabbt i Azure med hjälp av dina favoritramverk med öppen källkod. Azure tillhandahåller ett öppet och kompatibelt ekosystem för användning med det ramverk du föredrar, så att du inte begränsas, kan snabba på varje fas i maskininlärningslivscykeln samt köra dina modeller var som helst från molnet till nätverksgränsen.

Använd dina favoritramverk med öppen källkod

Azure har stöd för alla vanliga ramverk för maskininlärning, inklusive PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, MXNet, Chainer och Keras.

Flytta enkelt mellan ramverk

Utveckla i valfritt ramverk utan att bekymra dig om hur det fungerar med slutsatsdragning nedströms. Träna modeller i ett ramverk och överför dem till ett annat för inferens med hjälp av ONNX, ett modellformat med öppen källkod som samutvecklats av Microsoft och andra AI-företag.

Kör effektivt dina modeller på olika plattformar

Optimera inferensen på en rad olika maskinvaruplattformar med användning av ONNX Runtime med öppen källkod. Träna en modell med valfritt ramverk, överför den till ONNX-format och inferera upp till 10 gånger snabbare. För optimala prestanda integrerar ONNX Runtime den senaste CPU- och GPU-maskinvaruaccelerationen från partner som Intel och NVIDIA.

Snabba på maskininlärningen

Påskynda produktiviteten med Azure Machine Learning, som stöder populära ramverk och verktyg. Använd automatiserad maskininlärning för att snabbt identifiera lämpliga algoritmer och justera hyperparametrar. Hantera hela livscykeln för maskininlärning med MLOps – DevOps för maskininlärning – inklusive enkel distribution från molnet till kanten. Få åtkomst till alla funktioner från en verktygsoberoende Python SDK.

Förenkla och snabba på maskininlärning med Azure