IoT inom diskret tillverkning

Anslut dig med tillförlit till Industry 4.0 – moderniseringen av industrisystem. Öka driftseffektiviteten och skapa nya intäktsströmmar som håller takten med kundernas behov med hjälp av industriellt IoT från Azure.

Påskynda övergången till Industry 4.0 med Azure IoT

Upptäck en ny nivå av affärsinsikter och utforska smart produktion med Azure IoT-lösningar för diskret tillverkning. Hitta lösningar som stödjer anslutningsmöjligheter i befintliga arkitekturer, förhindrar låsning till specifika leverantörer och möjliggör samverkan för industrimiljöer. Få förstklassig support under fabrikens hela livslängd och IoT-lösningar baserade på öppna standarder.

Arbete med industriellt Sakernas Internet (IIoT)

Maximera driftseffektiviteten och minska kostnaderna samtidigt som du skapar nya intäktsströmmar som gör att du håller dig steget före konkurrenterna. Lär dig mer om vanliga användningsområden för Azure IoT inom diskret tillverkning.

Tillståndsövervakning

Övervaka viktiga utrustningsparametrar för att hitta avvikelser innan de blir kritiska problem, och använd dessa data till att utveckla program för förutsägande underhåll. Anslut dina system och produkter med sensorer som samlar in data och regelbundet skickar informationen till molnet. Undvik förtida och dyra underhållskostnader för utrustning, öka maskinernas livslängd och undvik kritisk avbrottstid med hjälp av Azure IoT-lösningsacceleratorn för fjärrövervakning.

Anslutna produkter

Förbättra kundengagemanget och verksamheten genom att skapa och sälja produkter med smarta komponenter som samlar produkt- och användningsdata. Omvandla verksamheten och skapa nya intäktsströmmar genom att övergå från en modell som fokuserar på produktförsäljning till en modell som kopplar resultat och tjänster till anslutna produkters prestanda. Hitta lösningar för anslutna produkter med Azure IoT Central och Azure Sphere.

Anläggningshantering

Optimera energiförbrukningen, utrymmesanvändningen och arbetsstyrkans produktivitet i fabriken. Ge medarbetarna en säker arbetsmiljö och minska utgifterna genom att kostnadseffektivt hantera viktiga miljöfaktorer såsom värme och belysning. Simulera processproduktion med hjälp av en digital tvilling av fabriksgolvet för att optimera produktionsavkastningen och effektiviteten med Azure Digital Twins.

Övergripande utrustningseffektivitet

Skapa viktiga insikter om hur fabriken presterar i förhållande till sin planerade kapacitet genom att ansluta diskreta processer till sensorer som möjliggör datainsamling, så att du kan analysera dessa prestandadata och justera produktionsraderna därefter. Optimera enhetsprestanda för verksamheten med Azure IoT-lösningsacceleratorn för anslutna fabriker.

Intelligent försörjningskedja

Skapa smarta system för att hantera komplexa försörjningskedjor som sträcker sig bortom fabrikens väggar. Få en fullständigt integrerad vy som omfattar affärsplanering, prognoser för efterfrågan samt track-and-trace-övervakning för att minimera förluster. Bygg en smartare försörjningskedja med Azure IoT-lösningsacceleratorn för anslutna fabriker, Azure Sphere, Azure Blockchain och Azure Maps.

Spårning av tillgångar

Undvik dyra förluster av utrustning, minimera driftstopp och förbättra produktiviteten för first line-medarbetarna. Tagga tillgångar, utrustning och verktyg som används på flera platser med Azure IoT-lösningsacceleratorn för fjärrövervakning.

Arbeta med en betrodd IoT-ledare

Kontakta oss

Demonstration av Azure IoT-lösningsaccelerator: ansluten fabrik

Lär dig hur Azure IoT-lösningsacceleratorn för ansluten fabrik används till att ansluta befintlig fabriksutrustning från flera produktionslinjer och -platser. Upptäck hur anslutningar i befintliga arkitekturer och OPC UA-ramverket används till att standardisera data och kommunikation till molnet.

Global vy

Fabriksvy

Produktionsradsvy

Datorvy

Problemlösning

Steg 1 av 4

Global översikt

Instrumentpanelen för global sammanfattning förser operatörerna med en övergripande bild av produktionsverksamheten.

Steg 2 av 4

Kritisk rapportering

I en snabb överblick kan operatörerna se statusen för sina resurser, t.ex. prestanda, effektivitet och resultat.

Steg 3 av 4

Aviseringsloggning

Kritiska aviseringar, avbrott och drifts- och effektivitetsavvikelser eskaleras alla för snabba lösningar.

Steg 4 av 4

Eskalering av avisering

En kritisk avisering har utlösts vid en anläggning i Tyskland. Låt oss ta en närmare titt…

Steg 1 av 3

KPI:er på fabriksnivå

KPI:er och aviseringar sammanfattas på fabriksnivå för just denna platsen.

Steg 2 av 3

Produktionsinformation

Varje produktionslinje kan representeras, övervakas och analyseras individuellt. Effektivitet och produktionsresultat sammanfattas i nästintill realtid, så att problemet ska kunna fastställas.

Steg 3 av 3

Kritiska aviseringar

Vi kan se att den kritiska aviseringen för den här anläggningen avser produktionslinje 6, där bildelar tillverkas. Låt oss studera detta mer ingående…

Steg 1 av 3

Produktionsradsvy

På den här nivån sammanfattas den specifika produktionslinjen med produktionsinformation, maskinkörningstider och faktiska enhetsdatamått.

Steg 2 av 3

Specifik maskinanalys

Den specifika del som uppvisar ett fel eller en avvikelse kan du identifieras. Vi kan se att problemet har att göra med en robotarm i den här produktionslinjen.

Steg 3 av 3

Målaviseringar

Det finns många varningar och eskaleringar för den här platsen, men bara en som är kritisk. Aviseringen för den här enheten har att göra med temperatur. Låt oss klicka oss igenom och se vad som är problemet med den här armen.

Steg 1 av 4

Datorvy

På maskinnivå kan du visa råa enhetsdata, prestanda och t.o.m. förutsägelseanalys.

Steg 2 av 4

Djupanalyser

Här kan du visa faktiska enhetsmått och värden i nästintill realtid. Enhetsspecifika KPI:er, körningstider och återstående schemalagda krav visas också.

Steg 3 av 4

Kontextbaserat beslutsfattande

Vi kan se att enheten borde vara tillgänglig för oss under ganska lång tid, men instrumentpanelen förutsäger att vi kommer att ha ett oplanerat fel betydligt tidigare.

Steg 4 av 4

Vidta åtgärd

Här kan operatören välja den kritiska aviseringen oh vidta åtgärder.

Steg 1 av 2

Adressera problemet

Aviseringspanelen tillhandahåller både realtidsdata och historisk information. Datavisualiseringen visar tydligt det överskridna tröskelvärdet och behovet av att vidta någon åtgärd innan delen havererar och äventyrar produktionen.

Steg 2 av 2

Affärsintegration

En tekniker kan kallas till platsen via Dynamics365 och fälttjänstsintegration. Underhållet kan schemaläggas till en passande tid mellan skiften, så att inverkan på produktionsschemat minimeras.

Aktörer inom diskret tillverkning omvandlar verksamheterna med Azure IoT

Thyssenkrupp lägger grunden för intelligenta byggnader med teknik för digitala tvillingar.

"I know that Microsoft has made a tremendous investment in security and that Azure has numerous regulatory and compliance certifications. Why would we choose anyone else?"

Professor Michael Cesarz, Chief Executive Officer MULTI på thyssenkrupp Elevator
ThyssenKrupp

Legrand skapar ett öppet IoT-moln för tillverkning som ger innovation inom konstruktion.

"Through our partnership with Microsoft, we have developed a predictive analytics manufacturing solution… Our customers will be able to make quicker decisions to become more profitable."

Nevzat Ertan, Chief Architect och Senior Manager på Legrand
Legrand

ABB håller verksamheten igång med AI-baserad programvara för hantering av arbetsstyrkan.

"In Azure, we have a rich menu of services that we can use to make our workforce management solution smarter, so field technicians are more productive."

James Pierre-Noel, Senior Director Product Management på ABB Enterprise Software
ABB Group

Börja resan med en betrodd IoT-ledare

Kontakta oss