Cortana Intelligence

Omvandla data till smarta åtgärder

Börja utveckla med lösningsmallar

Använd branschspecifika slutpunkt-till-slutpunkt-lösningsmallar som utgångspunkt för att snabbt bygga egna lösningar.

Cortana Intelligence-tjänster

Informationshantering

Organisera dataförflyttning på en fullständigt hanterad slutpunkt-till-slutpunkt-plattform. Använd Azure Data Factory för att bygga pipeliner och samla in och organisera data från de tjänster du använder för enklare analys. Och använd Azure Data Catalog för att hantera datakällor effektivt, och Event Hubs i Azure för att tillhandahålla en mellanlagringsmiljö för inkommande strömningsdata.

Stordatalager

Lagra och hantera strukturerade data med Azure SQL Data Warehouse som kan skalas elastiskt med massiv parallellbearbetning. Implementera en hyperskalad databas utan filstorleksbegränsning för ostrukturerade data med Azure-datasjölager och få en massivt dataflöde och analysprestanda.

Maskininlärning och analys

Utforma och publicera förutsägelsemodeller med Azure Machine Learning, använd Azure HDInsight för att analysera data i Storm och Spark för Hadoop-miljöer, integrera din kod från R eller Python och analysera valfri typ eller storlek på data med Azure-datasjöanalys och Azure Stream Analytics. Och använd Microsoft Power BI för att skapa kraftfulla visualiseringar som ger dina data liv.

Intelligens

Utforska Cognitive Services och lär dig hur du möjliggör naturliga och sammanhangsbaserade interaktioner i dina appar. Integrera analystjänster och modeller med Cortana, din personliga digitala assistent, för att låta användare interagera med din app via tal och få proaktiva aviseringar. Bygg och anslut intelligenta bottar som interagerar naturligt med dina användare, var de än är—från SMS till Skype och Office 365—med hjälp av Bot Framework.

Se hur kunder använder Cortana Intelligence

Utforska dokumentationen för Cortana Intelligence