Azure för BizSpark Plus

DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT. Läs mer om det aktuella BizSpark Plus-erbjudandet

Erbjudandets namn: BizSpark 1111

Det här är ett begränsat erbjudande som ger vissa kvalificerade BizSpark-medlemmar kraftigt rabatterad åtkomst till Azure.

Rabatterad användning

Microsoft ger berättigade medlemmar $60000 i kredit för BizSpark-medlemmars användning av Azure till de allmänt tillgängliga priserna enligt modellen Betala per användning som gäller på Azure-webbplatsen.

Krediten från Microsoft ges med olika procentsatser för vart och ett av de kommande två åren enligt följande:

Krediten från Microsoft fungerar som 100 % rabatt på priserna för användningsbaserad betalning av Azure under det första året upp till det totala kreditbeloppet som anges ovan.

Om det finns outnyttjad kredit efter det första året gäller krediten från Microsoft som 50 % rabatt på priserna för användningsbaserad betalning av Azure under det andra året upp till det totala kreditbelopp som anges ovan.

Efter det andra årets slut går eventuell oanvänd kredit förlorad.

När en medlem använt all kredit är medlemmen ansvarig för kostnaden för erbjudandet på Azure till det då aktuella priset. Om en medlem väljer att säga upp sitt deltagande i erbjudandet Azure för BizSpark Special blir medlemmen skyldig att betala för sin användning enligt gällande standardpris för användningsbaserad betalning.

När den tidigare av dessa händelser inträffar: (a) en medlems kredit är helt förbrukad eller (b) en tvåårig avtalsperiod upphör, kan Microsoft erbjuda ny rabatt på köp av ytterligare Azure-erbjudanden.

Om ovanstående priser för användningsbaserad betalning ändras kommer du att meddelas minst 30 dagar i förväg.

Nya tjänster kan regelbundet tillkomma på Azure-plattformen. Du kommer att meddelas i förväg om nya tjänster och eventuella avgifter i samband med dessa. Självklart behöver du bara betala om du väljer att använda de nya tjänsterna.

Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar.

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort, om inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er