Azure-pass

Det här är ett begränsat erbjudande som ger berättigade kunder med penningkrediter kostnadsfri tillgång till Microsoft Azure.

Flexibilitet med Azure-krediter

Du får Microsoft Azure-penningkrediter som berättigad kund. Beloppet för penningkrediterna som du får månadsvis och erbjudandets varaktighet specificeras när erbjudandet aktiveras. Du kan välja själv hur du vill använda Microsoft Azure-krediterna. Använd dem på någon Microsoft Azure tjänst utifrån dina behov, inklusive, virtuella datorer, webbsidor, molntjänster, mobila tjänster, lagring, SQL-databas, HDInsight, mediatjänster, och många fler.

Använd upp till hela din månatliga Microsoft Azure-kredit utan avgift. Om du överskrider din månatliga kredit inaktiveras tjänsten för den månaden. Du kan välja att inaktivera utgiftsgränsen. Då debiteras varje månad den användning som överstiger den månatliga krediten med priset som gäller för användningsbaserad betalning. Läs mer om utgiftsgränsen. För konton som inte hade någon Azure-prenumeration, inklusive kostnadsfria utvärderingsversioner, före 14 juli 2014, omvandlas prenumerationen på Azure-pass till användningsbaserad betalning i slutet av erbjudandeperioden om utgiftsgränsen tas bort på obestämd tid minst 5 dagar före förfallodatum.

Outnyttjade månadskrediter kan inte överföras till efterföljande månader och kan inte överföras till andra Azure-prenumerationer. Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar. Om priserna ändras kommer du att meddelas minst 30 dagar i förväg.

Undantag

Azure-krediterna kan inte användas till att köpa supportavtal för Azure, Visual Studio Team Services-tjänster, märkesprodukter från tredje part, produkter som säljs via Marketplace, eller produkter som på annat sätt säljs separat från Azure (till exempel Microsoft Azure Active Directory Premium).

AzureU-programmet

Microsoft Azure-krediter som tillhandahålls till ackrediterat universitet, högskola, gymnasium o.s.v. (”ackrediterade undervisningsinstitutioner”) i samband med AzureU-programmet tillhandahålls enbart i syfte att stödja studenters kursarbete, akademisk forskning eller studentprojekt som är kopplade till sådant kursarbete eller sådan forskning, och inte för enskilda lärares personliga användning eller behållning. Krediter måste användas i enlighet med tillämpliga lagar och regler för kostnadsfria tjänster till ackrediterade undervisningsinstitutioner, inklusive institutionens gåvopolicyer. Användningen måste upphöra om dessa lagar, regler eller policyer inte följs. Mottagare bör diskutera Azure-krediter med sin institutions etikansvariga i förväg för att säkerställa att institutionens gåvopolicyer efterföljs. Microsoft avstår från allt berättigande till kompensation från de ackrediterade undervisningsinstitutionerna för de Azure-krediter som tillhandahålls i samband med AzureU-programmet.

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort, om inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er

Vanliga frågor (FAQ)