Hoppa över navigering

Ge kraft åt IoT med expertis från en partner

Anslut med en partner för att utnyttja potentialen och affärsmöjligheterna med Sakernas Internet (IoT). Oavsett om du vill ha en komplett IoT-lösning eller om du skapar en egen med certifierade enheter kan du ta hjälp av en Azure IoT-partner för att anpassa en lösning efter din verksamhets behov.

Hitta en partner

Certifierade enheter

Starta ditt IoT-projekt genom att välja Azure Certified for IoT-enheter, gatewayer samt Azure IoT-startpaket som är kompatibilitetstestade för smidig anslutning till IoT Hub.

Sök i Certified for IoT-enhetskatalogen

Vill du certifiera dina enheter? Kom igång

Säkerhetsgranskare

Anslut till Azure IoT-säkerhetsgranskare för att bedöma säkerheten i din IoT-lösning. En tredjepartsgranskare kan hjälpa dig att proaktivt minimera säkerhetsrisker.

Hitta säkerhetsgranskare

Systemintegrerare (SI)

Helt nya system krävs inte för att för att använda IoT. En erfaren systemintegrerare kombinerar IoT-enheter och tekniker med dina existerande system och anpassar en lösning för din verksamhet och dina behov.

Hitta en systemintegrerare

Oberoende programvaruleverantörer (ISV)

Din verksamhet är unik, och din bransch har specifika behov. Få expertis i utveckling av lösningar och dessutom kraften i Azure IoT när du arbetar med en oberoende programvaruleverantör som tillhandahåller specialiserade lösningar för din verksamhet.

Hitta en oberoende programvaruleverantör