Hoppa över navigering

Hållbarhet i Azure

Hjälp till att skapa en framtid med ren energi och påskynda utvecklingen mot dina hållbarhets- och verksamhetsmål.

Hållbar molninfrastruktur som bidrar till närmiljön

På Azure ser vi hållbarhet och hur mänskligheten hanterar klimatförändringarna som en av vår generations största utmaningar.

Vi tror inte att det är för sent att planera för en renare och grönare framtid. Vi har åtagit oss att använda hållbara tekniker i hjärtat i vår innovation – så att vi ska kunna anpassa oss och växa tillsammans med planeten med lägsta möjliga miljöpåverkan.

Läs mer om hur du kan bidra till den globala communityn som strävar efter att minska energiförbrukningen, övergå till ett mer kolneutralt elnät och främja en grönare framtid med hållbar och innovativ teknik från Azure.

Koldioxidfördelarna med molnbaserad databehandling

En undersökning från 2018 visade att företag som använder molnplattformen Microsoft Azure kan vara upp till 93 procent mer energieffektiva och upp till 98 procent mer koldioxideffektiva jämfört med lokala lösningar.

Utveckling som berör mer än bara driften

Hållbarhet ses ofta ur ett rent driftsperspektiv, och miljömålen hanteras som ett kostnadsställe i verksamheten, eller en risk eller ett efterlevnadskrav som måste hanteras. För Azure handlar dock datacenter och hållbar molninfrastruktur om mer än affärer, de är en fantastisk möjlighet att ge tillbaka till det omgivande samhället.

Azure har valt att fokusera på fyra områden av miljöpåverkan som är viktiga för det lokala samhället – kol, vatten, avfall och ekosystem.

100 %

förnybar energi senast 2025

Vattenpositiv senast 2030

tillföra mer vatten än vad vi förbrukar senast 2030

Nollutsläpp

certifiering senast 2030

Ingen

skogsavverkning på grund av anläggningsarbeten

Ge tillbaka till lokalsamhället

Hållbarheten är central i Microsofts verksamhet, så vi har utökat våra hållbarhetsmål bortom driften av våra datacenter. Vi arbetar aktivt i fler än 40 projekt världen över för att förbättra miljön och göra skillnad lokalt.

Här är några exempel:

Optimering av vattenförbrukningen

Smarta vattenmätare som bidrar till att avhjälpa vattenkrisen på Sydafrikas regionala sjukhus

Nyplantering av skog

En grönare lokalmiljö med inhemsk skogsmark i Irland

Bättre lokal vattenkvalitet och större tillgänglighet

Restaurering av bävrars naturliga habitat i staten Washington

Skogsmark i tätorter

Trädplanering och främjande av miljöansvar i Des Moines, Iowa

En högre energieffektivitet

Ett projekt för att förbättra energieffektiviteten och spara energi via gemensamma ansträngningar på irländska skolor

Samarbeten i projekt med förnybar energi

Utbildning av yrkesanställda till jobb inom solenergi på skolor i Virginia

Utforska nästa generations energilösningar inom den hållbara molntekniken

Kylning via nedsänkning i vätska

Lär dig hur nya kylningsmetoder för servrar kan minimera fysiska datacenters miljöpåverkan. De minskar energiförbrukningen och ger dessutom både större beräkningskraft och lägre vattenförbrukning.

Elnätsinteraktiva UPS-batterier

Se hur små steg som att implementera elnätsinteraktiva UPS-batterier, tillsammans med att lägga till kapacitet och minska efterfrågan i elnätet, kan göra stor skillnad när det gäller att uppnå hållbarhetsmål och minska koldioxidavtrycket.

Renare bränslen till reservström

Se hur bytet från traditionell diesel till mindre kolintensiva bränslen i reservgeneratorer för datacenter bidrar till målet med koldioxidneutrala utsläpp.

Se hur kunderna förnyar sig med hållbara Azure-lösningar

Energipionjären Bee'ah driver på den hållbara hanteringen

Med företag i branscher som avfallshantering, miljökonsultation, förnybar energi, teknik, hållbara transporter samt utbildning och utveckling har det nyskapande företaget Bee'ah från Förenade Arabemiraten brutit ny mark inom hållbar innovation i regionen Mellanöstern.

Bee'ah

Ledaren inom livsmedelssäkerhet sänker kostnaderna och förbrukningen av resurser

"The key thing is sustainability—AI is a gamechanger, and we are embedding it in innovative, groundbreaking digital solutions that help our customers meet their sustainability targets as well as deliver real business value."

Stuart Bashford, Digital Officer för Bühler Group
Buhler

Johnson Controls förändrar sin energianvändning med gränsenheter

"We knew that if we could bring those digital controls that were typically on-premises to the cloud, we could extend them out to consumer devices like smartphones."

Joseph Ribbich, programchef för GLAS och Emerging Technologies på Johnson Controls
Johnson Controls

Vanliga frågor och svar

  • Förnybar energi är energi som samlas in från förnybara resurser, som naturligt fylls på i mänsklig tidsskala. Några exempel är solkraft, vindkraft, vattenkraft, geotermisk energi, vågkraft och biobränslen. Senast 2025 ska Azure drivas till 100 procent av förnybar energi, vilket innebär att vi ska ha inköpsavtal (PPA) för grön energi till 100 procent av den koldioxidgenererande energi vi förbrukar i alla våra datacenter, byggnader och campus.
  • Azure, som ingår i Microsoft, har varit 100 procent koldioxidneutralt sedan 2012. Det innebär att vi avlägsnar lika mycket koldioxid som vi släpper ut varje år, antingen genom klimatkompensation eller genom att minska utsläppsmängderna.
  • Det innebär att vi senast 2030 vill avlägsna mer koldioxid än vi släpper ut. 2050 är målet att ha avlägsnat lika mycket koldioxid som vi någonsin har släppt ut, antingen direkt eller via elförbrukning, sedan Microsoft grundades 1975.

Börja jobba mot dina mål om en hållbar molninfrastruktur – prova Azure kostnadsfritt