Se hur Azure fungerar

Se demonstrationsvideoklipp för att lära dig om populära Azure-tjänster och hur du kan använda dem för att göra apputvecklingen smartare och enklare.

Skapa virtuella Linux- och Windows-datorer på några sekunder

Se hur du kan skapa en virtuell Windows Server-dator och hantera den via ett fjärrskrivbord.

Se hur du kan skapa en virtuell Linux-dator som du kan ansluta till och hantera med SSH.

Skapa och distribuera webbappar som skalas med din verksamhet

Lär dig att skapa och distribuera ASP.NET-webbappar med App Service.

Lär dig att skapa och distribuera webbappar med Node.js och App Service.

Förändra utvecklingen med molnhanterad lagring och molnhanterade databaser

Få en introduktion till Azure Storage, inklusive blobar, tabeller, filer och köer för Windows och Linux.

Lär dig hur du skapar och migrerar databaser med Azure SQL Database och enkelt ansluter med önskat språk och operativsystem.

Koda appar på ditt eget sätt med en händelsebaserad miljö utan server

Skapa en app utan server med Azure Functions och integrera den med önskad DevOps-lösning.